Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Acquaintance là gì

*
*
*

acquaintance
*

acquaintance /ə"kweintəns/ danh từ sự biết, sự phát âm biếtkhổng lồ have sầu a good acquaintance with Vietnam: hiểu biết rất rõ ràng về Việt Namto have an intimate acquaintance with a subject: phát âm biết tỉ mỉ một vấn đề sự thân quen, sự thân quen biếtlớn make acquaintance with somebody; to lớn make someone"s acquaintance: làm cho quen thuộc với ai ((thường) số nhiều) bạn quenan old acquaintance: một người quen thuộc cũa man of many acquaintances: một người quen biết nhiềubowing (nodding) aquaintance người thân quen sơ sơkhổng lồ drop an aquaintance vứt rơi một tín đồ quen thuộc, lờ một bạn quento scrape acquaintance with somebody nạm làm cho quen thuộc bằng được cùng với aispeaking acquaintance (xem) speakingto lớn strike up an aquaintance (xem) strike

*

*

Xem thêm: Đàm Thu Trang Sinh Con Gái Cho Cường Đô La Sinh Năm Bao Nhiêu

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

acquaintance

Từ điển Collocation

acquaintance noun

1 person you know

ADJ. casual I bumped into a casual acquaintance in town. | casual, new | cthảm bại, old | business, mutual, personal, social

VERB + ACQUAINTANCE bump inlớn, meet | greet (sb as) He was greeted as an old acquaintance.

PHRASES friends and acquaintances

2 knowledge of sb/sth

ADJ. nodding, passing, slight a man with whom I had a passing acquaintance | brief, short | cchiến bại, intimate

VERB + ACQUAINTANCE make sb/sth"s (= become acquainted with sb/sth) I first made his acquaintance in 1992. | strike up I first met Sitháng in 1998 and struck up an acquaintance with him. | renew

PREPhường. of sb"s ~ He introduced me lớn a lady of his acquaintance. | ~ with her acquaintance with modern French philosophy

PHRASES have sầu an acquaintance with They have sầu little acquaintance with colloquial English. | on close/closer acquaintance, on first acquaintance On first acquaintance she seemed a little odd

Từ điển WordNet


n.


English Synonym & Antonym Dictionary

acquaintancessyn.: acquaintanceship conversance conversancy familiarity friend