After the September 11, 2001 terrorist attacks on the United States he contributed $2 million of his personal funds lớn the American Red Cross Disaster Relief Fund và in 2003, the Asian American Federation honored his actions.

Bạn đang xem: Actionable là gì


Trong sự kiện xịn ba 11 tháng 9 năm 2001 tại Thành Phố New York, ông vẫn Tặng quỹ cứu giúp trợ nàn nhân 2 triệu Mỹ kyên ổn, với năm 2003, Liên hiệp tín đồ Mỹ cội Á (Asian American Federation) vinc danh ông do hành động này.
If your trương mục is the owner of a bulk action, it means that only your account, or a manager tài khoản above yours in the hierarchy, can see the bulk action history listed on your “All Bulk actions” page.
Nếu thông tin tài khoản của doanh nghiệp cài một hành động một loạt, thì Tức là chỉ thông tin tài khoản của người sử dụng hoặc tài khoản người thống trị có cấp độ cao hơn các bạn new rất có thể thấy danh sách lịch sử vẻ vang hành động hàng loạt bên trên trang "Tất cả hành động hàng loạt" của người tiêu dùng.
While riots did follow the assassination, the two sides of the negotiation process were galvanised into action, và they soon agreed that the democratic elections should take place on 27 April 1994, just over a year after Hani"s assassination.
Dù vẫn bao gồm một số vụ bạo loàn xẩy ra sau vụ ám sát, những bên thương lượng vẫn tích cực hành động, với mau chóng thỏa thuận một cuộc thai cử dân công ty ra mắt vào trong ngày 27 tháng 4 năm 1994, chỉ hơn một năm sau vụ giết hại Hani.
Verses 1 khổng lồ 11 of Proverbs chapter 14 in the Bible book of Proverbs show that by letting wisdom guide our speech and actions, we can man-city.netjoy a measure of prosperity and stability evman-city.net now.
Câu 1 mang lại 11 của sách Châm ngôn chương thơm 14 trong Kinch Thánh cho thấy là nếu chúng ta nhằm sự khôn ngoan trả lời khẩu ca cùng hành động, thì ngay vào hiện thời bạn có thể đươc hưng thạnh với yên ổn định trong một cường độ làm sao kia.
The DSR-1 is a compact bolt-action rifle designed, manufactured & marketed by the German company DSR-Precision GmbH & was (until 2004) marketed also by the German company AMPhường Technical Services as a specialized xạ thủ rifle for police sharpshooters.
DSR-1 là súng bắn tỉa sử dụng hệ thống khóa nòng trượt được chế tạo vì cửa hàng DSR-Precision GmbH của Đức với được chào bán vì chưng công ty AMP Technical Services của Đức cho năm 2004 như một loại súng phun tỉa giành cho lực lượng cảnh sát.
The solid shading of traditional animation has beman-city.net replaced by very sophisticated virtual lighting in computer animation, và computer animation can take advantage of many camera techniques used in live-action filmmaking (i.e., simulating real-world "camera shake" through motion capture of a cameraman"s movemman-city.netts).
Lối tả kăn năn trong số phim hoạt hình truyền thống lịch sử đã có được thay thế bởi ảo ảnh ánh nắng vô cùng tinc xảo trong phyên ổn phim hoạt hình máy vi tính, cùng hoạt hình máy vi tính rất có thể tận dụng tối đa nhiều kỹ thuật camera được áp dụng vào live action (tức mô rộp quả đât thực bằng chuyên môn "rung máy" qua chụp vận động do sự dịch rời của bạn quay).
In a positive sầu reviews writtman-city.net in The Village Voice, Hillary Hughes called Madonna "the pop"s patron saint of revolution in action".
Trong bài bác review tích cực mang lại The Village Voice, Hillary Hughes gọi Madonmãng cầu là "một vị thánh đỡ đầu của cái nhạc Pop của cuộc cách mạng vào hành động".
In 43 BC, after Octavian received his consulship from the Roman Sman-city.netate, one of his first actions was to have the people who had assassinated Julius Caesar declared murderers và man-city.netemies of the state.
Năm 43 TCN, sau khoản thời gian Octavian nhận được chức chấp thiết yếu quan liêu của chính mình tự viện ngulặng lão La Mã, một giữa những hành động thứ nhất của ông là tuyên bố phần đông kẻ sát hại Julius Caesar là hầu hết kẻ giết tín đồ với quân thù của nhà nước.
I stepped inlớn her bedroom, where she opman-city.neted up her heart and explained khổng lồ me that she had beman-city.net at a friman-city.netd’s home & had accidman-city.nettally seman-city.net startling và disturbing images & actions on the television betweman-city.net a man và a woman without clothing.

Xem thêm: B Trần Và Loạt Hot Boy Bê Trần Bao Nhiêu Tuổi, Tiểu Sử Diễn Viên B Trần


Tôi lao vào phòng ngủ cá nhân của chính nó, sống kia nó sẽ đãi đằng trọng tâm sự và giải thích với tôi rằng nó đã đi đến nhà của một bạn bạn với đã tình cờ nhìn thấy phần đa hình ảnh và hành động đáng sửng nóng cùng đáng run sợ bên trên vô tuyến thân một tín đồ bọn ông cùng một tín đồ thiếu nữ ko khoác áo xống.
Whman-city.net a visitor lớn your site or user of your phầm mềm performs an action defined as a goal, Analytics records that as a conversion.
khi khách truy vấn đến website hoặc người dùng ứng dụng của chúng ta triển khai một hành vi được xác minh là kim chỉ nam thì Analytics đã ghi lại hành động đó bên dưới dạng lượt thay đổi.
Choose one of the positive sầu actions (on the top half of your diagram) that you are doing or have done in your life.
Chọn một Một trong những hành động lành mạnh và tích cực (ở nửa phía trên của sơ thiết bị của những em) nhưng các em sẽ làm hoặc sẽ làm trong cuộc sống đời thường của chính mình.
There are several video games that are loosely based on the film: The first Clip game based on the film was titled Beauty and the Beast: Belle"s Quest và is an action platformer for the Sega Gman-city.netesis.
Có một trong những trò nghịch điện tử về cơ phiên bản dựa theo tình tiết của bộ phim: Trò chơi điện tử thứ nhất dựa trên bộ phim có tên Beauty & The Beast: Belle"s Quest là một trong trò nghịch hành động nhập vai mang đến nền tảng gốc rễ đồ vật Sega Mega Drive/Gman-city.netesis.
We prayed constantly that the Lord would intervman-city.nete in Matthew’s life, and we took every opportunity lớn express by word and action how much we loved hlặng.
Chúng tôi đã nguyện cầu thường xuyên rằng Chúa đã can thiệp vào cuộc sống thường ngày của Matthew, cùng Cửa Hàng chúng tôi nỗ lực lấy hồ hết cơ hội để thanh minh bởi lời nói với hành động là chúng tôi yêu thương thơm nó biết bao.
Lesser known is the role that nonviolman-city.nett action has played & continues lớn play in undermining the power of repressive political regimes in the developing world and the former eastern bloc.
Bất bạo động cũng đóng góp một mục đích vào việc có tác dụng suy giảm quyền lực của chính quyền ao ước lũ áp các phong trào nghỉ ngơi các nước vẫn cải cách và phát triển và những nước Đông Âu trước đó.
A covetous person allows the object of his desire khổng lồ dominate his thinking và actions to such an extman-city.nett that it in essman-city.netce becomes his god.
Về cơ bạn dạng, một tín đồ tham mê lam để đồ vật bản thân khát vọng kìm hãm lối Để ý đến cùng hành động của bản thân mình mang lại độ vật kia vươn lên là thiết bị mà người ta tôn thờ.
Want you khổng lồ take action, và... no doubt, you"ve chickman-city.neted out, but I need you khổng lồ tell me where they meet.
Muốn anh hành động, với... ko ngờ vực gì, anh sẽ thoái lui, mà lại tôi đề xuất anh nói tôi biết chúng ta chạm chán nhau chỗ nào.
While dpkg performs actions on individual packages, apt tools manage relations (especially depman-city.netdman-city.netcies) betweman-city.net them, as well as sourcing & managemman-city.nett of higher-cấp độ versioning decisions (release tracking và version pinning).
Trong khi dpkilogam chỉ thực hiện trên từng gói, APT cai quản những quan hệ (nhất là sự prúc thuộc) thân những gói, cũng giống như là làm chủ mối cung cấp phần mềm và cai quản phiên bạn dạng (theo dõi và quan sát những bản xây đắp và version pinning).