Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ man-city.net.Học các từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Again là gì

How in equity can heating grants not be offphối agains the long-term addition when clothing grants, laundry grants and special dietary grants and allowances are offset?
A fraction (p0) again takes care of illness cases attributed khổng lồ other causes than exposure khổng lồ contaminated milk.
Pragmatics might (but need not) intervene again to lớn enrich further these truth-evaluable propositions.
Phonetically, deletion is again viewed as overlap to lớn the extent that the segment is not perceived independently of flanking elements.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu thị cách nhìn của các chỉnh sửa viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press tốt của các nhà cấp phép.
*

*

*

Xem thêm: Self-Fulfilling Prophecy Là Gì, Lời Tiên Tri Tự Hoàn Thành

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message