Bảng ở trong tính toàn bộ ngự hồn tiên tiến nhất trong game Garena Âm Dương Sư. Tùy vào từng thức thần, sứ mệnh rõ ràng vào hội hình build team mà đính ngự hồn mang lại tương xứng. Lưu ý lí giải trong nội dung bài viết chỉ mang tính chất hóa học tham khảo. Với từng phương án không giống nhau các bạn sẽ tất cả những phương pháp thực hiện khác nhau. Ngoài hiệu ứng của bộ 2, cỗ 4 còn bắt buộc xét theo chỉ số dòng chủ yếu sinh hoạt từng địa điểm. Slot 1 3 5 luôn luôn cố định và thắt chặt là Công Thủ Máu. Nên chúng ta chỉ nhắc đến slot 2 4 6, hoàn toàn có thể là Công, Thủ, Máu, Kháng, tác dụng Chính Xác, Chí Mạng hay ST.CM. Xem giải đáp phần đông thức thần quan trọng đặc biệt và cỗ ngự cân xứng trên đây: Đội Hình Âm Dương Sư Mạnh Nhất.

Bạn đang xem: Âm dương sư ngự hồn


Nội dung chính


Ngự chí mạng

Võng Thiết– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Sở x4: lúc tiến công có phần trăm 1/2 bỏ qua mất 45% phòng vệ của mục tiêu.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ hai, thám hiểm map 14, cài đặt trong siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuyên ổn Chi Chủ, Hoang, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinc, Yêu Hồ, Cô Hoạch Điểu, Bạch Lang, Vô Thủ.

Phá Thế– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: Tấn công kim chỉ nam rất có thể lực bên trên 70% đang tăng thêm 40% gần kề thương.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 6, thám hiểm bản đồ 2, tải trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuim Chi Chủ, Tkhô giòn Hành Đăng, Bỉ Ngạn Hoa, Ngọc Tảo Tiền, Nô Lương Lục Sinh, Hắc Quỷ Sứ, Quỷ Nữ Hồng Điệp, Bạch Lang, Lạc Tân Phục, Sửu Thì Chi Nữ.


Châm Nữ– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: Tấn công chí mạng tất cả 40% phần trăm gây thêm sát thương thơm tương tự 10% thể lực tối đa của kim chỉ nam tuy thế không quá thừa 120% Công kích bạn dạng thân.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 6, thiết lập trong siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Đại Thiên Cẩu, Tửu Thôn Đồng Tử, Lưỡng Diện Phật, Yêu Đao Cơ, Hoang, Khuyển Thần, Khôi Lỗi Sư, Hải Phường Chủ, Yêu Hồ, Cô Hoạch Điểu, Yên Yên La, Dĩ Tân Chân Thiên, Dịch.

Tam Vị– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Sở x4: Khi 1 bè lũ lâm vào tình thế tinh thần kiềm chế, tăng mang lại phiên bản thân 30 điểm tốc độ.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 3, mua vào siêu thị, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tam Vĩ Hồ, Hồ Điệp Tinh.


Hỏa Kê– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: Mỗi lúc hủy hoại 1 kim chỉ nam sẽ tiến hành phục sinh 15% thể lực với ngày càng tăng 15% Công kích.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, thám hiểm bản đồ 14, tải vào shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sứ đọng, Hắc Đồng Tử.

Trấn Mộ (Trấn mạc thú)– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: Mỗi 1% Thể lực đã không còn đang tăng 0.6% Hiệu trái chí mạng.– Cách kiếm: Mua vào cửa hàng, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Hoang Xulặng Chi Chủ, Hấp Huyết Cơ, Hắc Đồng Tử.

Ngự công

Tâm Nhãn– Sở x2: Công kích +15%.– Sở x4: Nếu tiến công phương châm có thể lực bên dưới 30% đã tăng lên 1/2 gần cạnh thương.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 5, thám hiểm bản đồ 10, mua vào cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sđọng, Phán Quan, Bạch Lang, Tam Vĩ Hồ.

Âm Ma– Bộ x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Mỗi lúc hủy diệt một mục tiêu sẽ hồi lại 3 điểm Quỷ hoả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 4, thám hiểm maps 3, sở hữu trong siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xulặng Chi Chủ, Hoang, Hắc Quỷ Sứ, Hắc Đồng Tử.

Tranh– Sở x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Khi dìm thiệt sợ có Tỷ Lệ 35% sử dụng năng lực cơ bản nhằm làm phản kích, giảm 60% tỉ trọng kích hoạt ngự hồn đối với phương châm bị Khiêu khích.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 3, thám hiểm map 5, thiết lập trong cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Thanh hao Hành Đăng, Hoa Điểu Quyển, Nô Lương Lục Sinc, Ngự Tân Soạn, Khuyển Thần, Hấp Huyết Cơ, Nha Thiên Cẩu, Huỳnh Thảo, Bát Nhã, Dĩ Tân Chân Thiên, Quỷ Đăng.

Luân Nhập Đạo– Sở x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Khi xong xuôi lượt sẽ sở hữu Xác Suất 20% thừa nhận thêm một lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 7, công nhân, thám hiểm bản đồ 6, sở hữu trong cửa hàng, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Yêu Hồ, Thực Mộng Mô, Tam Vĩ Hồ, Hắc Đồng Tử, Dĩ Tân Chân Thiên.

Dơi Yêu– Bộ x2: Công kích +15%.– Sở x4: Hồi phục Thể lực bằng 20% gần kề thương thơm tạo ra.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm công nghệ 7, công nhân, thám hiểm map 4, sở hữu vào siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Hấp Huyết Cơ, Yêu Hồ, Tam Vĩ Hồ, Khiêu Khiêu Đệ Đệ.

Cuồng Cốt– Bộ x2: Công kích +15%.– Bộ x4: lúc tấn công vẫn tăng thêm 8% giáp thương cùng với từng quỷ hoả đang xuất hiện.– Cách kiếm: Mua vào siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinh, Hấp Huyết Cơ.

Minc Ốc– Bộ x2: Công kích +15%.– Bộ x4: khi tiến công kim chỉ nam sẽ trong tâm trạng khống chế, vẫn tăng thêm 30% cạnh bên thương.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ hai, thám hiểm maps 13, thiết lập vào siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tuyết Đồng Tử, Quỷ Sđọng Bạch, Thanh hao Cơ, Quỷ Đăng.

Ngự chống thủ

Tuyết Hồn– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: khi gây cạnh bên tmùi hương có Phần Trăm 12% (+ Hiệu trái bao gồm xác) đóng băng mục tiêu trong 1 lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, thám hiểm bản đồ 7, sở hữu trong shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tuyết Đồng Tử, Tuyết Nữ, Sơn Đồng.

Chiêu Tài Miêu– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Sở x4: Mỗi đầu lượt bao gồm Phần Trăm 1/2 hồi lại 2 Quỷ hoả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm công nghệ 3, thám hiểm bản đồ 16, cài vào siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Diêm Ma, Yêu Cầm Sư, Liêm Dứu, Tọa Phu Đồng Tử, Lý Tinc Ngư, Tiêu Đồ, Sơn Thố, Sơn Đồng.

Trân Châu– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: lúc trị liệu mang đến vây cánh sẽ khởi tạo thêm 1 lá chắn trong một lượt tương đượng 25% lượng thể lực hồi lại.– Cách kiếm: Thám hiểm maps 23, download trong siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Hoa Điểu Quyển, Đào Hoa Yêu, Anh Hoa Yêu, Đồng Nữ, Huỳnh Thảo, Hồ Điệp Tinh, Nhật Hòa Phường, Trùng Sư.

Xem thêm: Tiểu Sử Diệp Bảo Ngọc Sợ Hôn Nhân Sau Đổ Vỡ, Diễn Viên Diệp Bảo Ngọc

Mị Yêu– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Sở x4: Lúc khiến cạnh bên tmùi hương gồm xác suất 25% (+ Hiệu quả chính xác) khiến cho mục tiêu bị láo loàn.– Cách kiếm: Thám hiểm map 4, mua trong siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Đại Thiên Cẩu, Bị Ngạn Hoa, Tuyết Nữ, Yêu Cầm Sư, Sơn Đồng.

Mộc Mị– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: Mỗi khi đồng chí hoặc bạn dạng thân bị tấn công sẽ có được tỷ lệ 25% làm cho đối phương mất 1 Quỷ hoả, mục tiêu bị Khiêu khích đã bớt 60% Tỷ Lệ kích hoạt Ngự hồn. Kỹ năng gần cạnh thương thơm những đoạn cũng chỉ kích hoạt 1 lần.– Cách kiếm: Thám hiểm bản đồ 19, phó phiên bản Nghiệp Nguyên ổn Hỏa, cài đặt vào cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Diêm Ma, Tọa Phu Đồng Tử, Vũ Nữ, Tiêu Đồ, Sơn Thố.

Nhật Nữ Tị Thời– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: khi tạo gần cạnh thương bao gồm Xác Suất 20% đẩy lùi kim chỉ nam 30% bên trên thanh khô hành động, tăng lên 10% với kim chỉ nam đang sở hữu cảm giác.– Cách kiếm: Thám hiểm bản đồ 6, download trong cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Đại Thiên Cẩu, Tiểu Lộc Nam, Quỷ Sứ Bạch, Yêu Cầm Sư, Liêm Dứu, Thực Phát Quỷ.

Phản Chẩm– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: khi gây ngay cạnh thương sẽ có được Phần Trăm 20% (+ Hiệu trái chủ yếu xác) khiến cho mục tiêu Ngủ trong 1 lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 5, thám hiểm bản đồ 17, thiết lập vào siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Bỉ Ngạn Hoa.

Ngự máu

Miêu Phục– Bộ x2: Phòng thủ +15%.– Bộ x4: Giảm 30% ngay cạnh thương thơm đề nghị chịu đựng.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày đồ vật 4, thám hiểm map 1, cài đặt trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Đào Hoa Yêu, Tọa Phu Đồng Tử, Ly Miêu, Binh Dũng, Sơn Thố, Huân.

Niết Bàn– Bộ x2: Máu +15%.– Bộ x4: Sau từng lượt trường hợp Thể lực dưới 30% sẽ tiến hành hồi lại 15%– Cách kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm công nghệ 3, thám hiểm maps 8, cài đặt trong shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Huệ Bỉ Tbọn họ, Tọa Phu Đồng Tử, Đồng Nữ, Vũ Nữ.

Kính Cơ– Bộ x2: Máu +15%.– Sở x4: lúc thừa nhận thiệt sợ hãi gồm Phần Trăm 30% bội phản lại 100% giáp thương vào kẻ khiến liền kề thương, cùng với mục tiêu bị cảm giác Khiêu khích giảm 60% phần trăm kích hoạt Ngự hồn.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 6, thám hiểm map 9, cài trong siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Binh Dũng, Độc Nhãn Tiểu Tăng, Tiêu Đồ.

Thế Hồn– Sở x2: Máu +15%.– Sở x4: Có Xác Suất một nửa bớt 20% ngay cạnh tmùi hương cho người quen biết bị tấn công bình khả năng solo thể, bên cạnh đó share 1/2 tiếp giáp thương lần đả kích này.– Cách kiếm: Thám hiểm map trăng tròn, phó phiên bản Ngiệp Ngulặng Hỏa, cài đặt vào cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Thọ, Độc Nhãn Tiểu Tăng, Cổ Lung Hỏa.

Địa Tạng– Sở x2: Máu +15%.– Bộ x4: Lúc bị cạnh bên tmùi hương Bạo kích vẫn trường đoản cú tạo 1 lá chắn góp dung nạp giáp thương bằng 10% Thể lực của bản thân, cùng gồm phần trăm 30% chế tạo thêm lá chắn đảm bảo cho những đồng chí. Mục tiêu bị Khiêu khích sẽ giảm 60% Xác Suất kích hoạt Ngự hồn.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ hai, cài trong siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Nhất Mục Liên, Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Tchúng ta, Tọa Phu Đồng Tử, Binc Dũng, Tiêu Đồ.

Chung Linh– Sở x2: Máu +15%.– Sở x4: Khi tạo liền kề thương sẽ có phần trăm 8% (+ Hiệu quả thiết yếu xác) có tác dụng kim chỉ nam Choáng trong 1 lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 6, thám hiểm map 12, sở hữu trong siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Sơn Đồng.

Thụ Yêu– Sở x2: Máu +15%.– Sở x4: Tất cả khả năng trị liệu tăng 20% kết quả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 5, thám hiểm bản đồ 18, cài đặt trong siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Hoa Điểu Quyển, Đào Hoa Yêu, Anh Hoa Yêu, Huỳnh Thảo, Hồ Điệp Tinch, Nhật Hòa Phường, Trùng Sư.

Ngự kháng

Xí Ngầu (Xúc xắc quỷ)– Sở x2: Hiệu quả đề kháng +15%.– Sở x4: Kháng hiệu ứng thành công đang bội nghịch công bằng đòn tiến công hay lên một kim chỉ nam tự nhiên tạo ngay cạnh thương thơm tăng lên 50%.– Cách kiếm: Mua vào cửa hàng, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinch.

U Cốc– Sở x2: Hiệu trái đề chống +15%.– Sở x4: Lúc kháng thành công xuất sắc một cảm giác khống chế tự kẻ thù (Đóng băng, Ngủ, Choáng, Biến hình, Trầm khoác, Khiêu khích, Hỗn loạn), tất cả tỷ lệ 50% sẽ làm phản ngược trở lại khiến cho kẻ địch chắc chắn rằng bị cảm giác kia.– Cách kiếm: Mua trong shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinh.

Ma Hạp– Sở x2: Hiệu quả đề phòng +15%.– Sở x4: lúc gây ngay cạnh thương lên kim chỉ nam sẽ có được Phần Trăm 25% (+ Hiệu quả thiết yếu xác) khiến mục tiêu dấn một hiệu quả xấu thốt nhiên trong một lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 4, thám hiểm maps 15, tải vào shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Đại Thiên Cẩu, Lưỡng Diệm Phật, Tuyết Nữ, Quỷ Sứ đọng Bạch.

Quỷ Hồn (Phản Hồn Hương)– Bộ x2: Hiệu quả đề kháng +15%.– Bộ x4: Bị tiến công có Tỷ Lệ 25% (+ Hiệu quả thiết yếu xác) khiến cho mục tiêu bị choáng trong 1 lượt, phương châm bị Khiêu Khích vẫn giảm 60% Xác Suất kích hoạt Ngự hồn. Kỹ năng cạnh bên thương thơm nhiều đoạn không kích hoạt tác dụng này các lần.– Cách kiếm: Thám hiểm maps 21, phó bản Nghiệp Ngulặng Hỏa, cài vào cửa hàng, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Diêm Ma, Binch Dũng, Tiêu Đồ.

Ngự thiết yếu xác

Hỏa Linh– Bộ x2: Hiệu quả đúng mực +15%.– Sở x4: Vào đầu từng hiệp đấu được tăng 3 Quỷ hoả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 7, công nhân, thiết lập trong siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Huy Dạ Cơ, Tọa Phu Đồng Tử, Binc Dũng, Tiêu Đồ, Sơn Thố.

Bạng Tinh– Sở x2: Hiệu trái đúng chuẩn +15%.– Bộ x4: Mỗi ban đầu hiệp đấu sẽ tạo lá chắn mang lại tổng thể anh em trong 1 lượt bằng 10% huyết phiên bản thân.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 7, công nhân, thiết lập trong cửa hàng, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Nhất Mục Liên, Lý Ngư Tinch, Tiêu Đồ.