Có bao giờ bạn thắc mắc hoặc được đứa cháu, đứa em hỏi về ý nghĩa của AM và PM được hiển thị sau thời gian, hoặc trên đồng hồ điện tử chưa? Vậy am/pm là viết tắt của từ gì, và nó có ý nghĩa như thế nào. Dưới đầy Era xin trình bày rõ khái niệm này.

1. AM PM là viết tắt của từ gì nào?

AM: Ante Meridiem (= Before noon) được xuất phát từ tiếng Latin nghĩa là trước buổi trưa, hoặc trước 12 giờ trưa. Khung giờ AM được tính từ nửa đêm (0:00) đến trưa (12:00)

PM: Post Meridiem (= After noon) theo tiếng Latin nghĩa là sau 12 giờ trưa. Khung giờ PM là từ giữa trưa (12:00) đến nửa đêm (24:00 hoặc 0:00)

Giải thích phía trên cho bạn rõ hơn về câu hỏi thường gặp: 12 giờ trưa là AM hay là PM