Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự man-city.net.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một biện pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Anyone là gì

Anyone, anytoàn thân và anything are indefinite pronouns. We use anyone, anytoàn thân & anything to lớn refer to lớn both an open, unlimited phối of things or people & specific things or people. We use them with a singular verb: …
Anyone & anybody toàn thân have no difference in meaning. Anybody toàn thân is a little less formal than anyone. Anyone is used more in writing than anybody: …
any person whatever, or (esp. in negative statements and questions) a person, but without saying which person:
*

a very complete cleaning process that includes all parts of something, not just surfaces or places where dirt can be seen

Về vấn đề này
*

*

Xem thêm: Trò Chơi Điện Tử “ Gacha Là Gì ? Gacha Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語