Cuộc khai thác một đợt tiếp nhữa được tiến hành vào thời điểm năm 1954 vì chưng đơn vị khảo cổ học người Pháp Maurice Dunvà.

Bạn đang xem: Archaeologist là gì


The archaeologist Charles Higsi mê also describes a container which may have sầu been a funerary jar which was recovered from the central tower.
Nhà khảo cổ học Charles Higmê say cũng thể hiện một cái bình chứa rất có thể là một cái bình tang đã được phục hồi tự tháp trung trọng tâm.
Archaeologists have sầu found that three major indigenous cultures lived in this territory, and reached their developmental peak before the first European liên hệ.
Các bên khảo cổ học phân phát hiện nay thấy bố nền văn hóa bạn dạng địa bự trường thọ trên khu vực này, và cải tiến và phát triển mang lại đỉnh cao trước khi bao gồm tiếp xúc đầu tiên với những người Âu.
Archaeological eman-city.netdence shows that Panyu was an expansive sầu commercial centre: in addition to items from central China, archaeologists have found remains originating from Southeast Asia, India, and even Africa.
Các minh chứng khảo cổ cho biết Phiên Ngung là một trong TTTM msinh hoạt rộng: ngoài các trang bị phđộ ẩm tự miền Trung China, các bên khảo cổ học còn search thấy đông đảo thân cây tất cả nguồn gốc tự Đông Nam Á, Ấn Độ cùng thậm chí sinh hoạt Châu Phi.
Archaeologists commonly diman-city.netde the culture into lớn three phases: the early phase (4100–3500 BC), the middle phase (3500–3000 BC) và the late phase (3000–2600 BC).
Các đơn vị khảo cổ học hay phân văn hóa Đại Vấn Khẩu thành bố giai đoạn: quy trình tiến độ đầu (4100-3500 TCN), quy trình tiến độ giữa (3500-3000 TCN) với quy trình cuối (3000-2600 TCN).
During the 1920s, interest in the Hittites increased with the founding of the modern Republic of Turkey & attracted the attention of Turkish archaeologists such as Halet Çambel & Tahsin Özgüç.
Trong trong năm 19trăng tròn, sự quyên tâm mang đến tín đồ Hittites tăng lên thuộc với man-city.netệc Ra đời của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ văn minh cùng quyến rũ sự chú ý của các công ty khảo cổ như Halet Çambel cùng Tahsin Özgüç, dẫn tới man-city.netệc giải mã những chữ tượng hình bạn Hittite.
In 2009, the Egyptian Culture Ministry reported archaeologists had discovered the site of a sacred lake in a temple to lớn the goddess Mut at the San al-Hagar archaeological site in ancient Tanis.
Trong năm 2009, cỗ Vnạp năng lượng hóa Ai Cập report rằng vẫn phạt hiện nay một Ao nước thiêng vào một ngôi đền rồng dành cho nữ thần Mut trên San al-Hagar (trực thuộc Tanis).
The artefact was retrieved from the sea in 1901, và identified on 17 May 1902 as containing a gear wheel by archaeologist Valerios Stais, among wreckage retrieved from a wreông chồng off the coast of the Greek islvà Antikythera.
Cỗ trang bị được vạc hiện vào ngày 17 mon 5 năm 1902 bởi bên khảo cổ học Valerquả táo Stais, trong những hầu như đống đổ nát được đem từ xác một nhỏ tàu xa khơi bờ biển khơi Hy Lạp Antikythera.
The ancient name of the site is uncertain, but is associated by some archaeologists with Hybla, after a Sicel king named Hyblon, who is mentioned by Thucydides in connection with the foundation of the early Greek colony at Megara Hyblaea in the year 728 BC.
Tên cổ của địa điểm này sẽ không được chắc chắn là dẫu vậy gồm thê liên quan cho Hybla, sau khi một vị vua Sicel thương hiệu Hyblon, tín đồ được sử gia Thucydides nhắc đến có tương quan đến nới bắt đầu xuất hiện lên Megara Hyblaea như là thuộc địa Hy Lạp trước tiên vào khoảng thời gian 728 Tcông nhân.
On his Egyptian expedition (1842-1845), the German archaeologist Karl Richard Lepsius identified a small pyramid site & gave it the number XXIV (24) in his danh mục of pyramids.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Quy Củ Là Gì ? Nghĩa Của Từ Quy Củ Trong Tiếng Việt


Trong một chuyến mày mò Ai Cập vào năm 1842 - 1845, nhà Ai Cập học Karl Richard Lepsius sẽ tìm thấy nhị cấu tạo kyên ổn trường đoản cú tháp bé dại với vẫn man-city.netết số thứ trường đoản cú cho chúng là 24 (XXIV) và 25 (XXV) trong danh sách phần nhiều kim tự tháp của ông.
Archaeologist Eilat Mazar, who deciphered the impression, writes that Jehucal is only the “second royal minister,” after Gemariah, the son of Shaphan, whose name appears on a seal impression found in the City of Daman-city.netd.
Theo công ty khảo cổ học Eilat Mazar, người giải mã đầy đủ lời ghi trên dấu ấn, Giê-hu-can là “đại thần đồ vật hai” nhưng người ta tìm kiếm được, sau Ghê-ma-ria, con trai Sa-phan, tín đồ mang tên được xung khắc trên một lốt ấn search thấy trong Thành Đa-vít.
Các đơn vị khảo cổ đang sử dụng tài liệu này để ban đầu triệu tập cố gắng nỗ lực tìm kiếm kiếm của mình xuống dưới phía phái nam hơn.
Water wells discovered by archaeologists in western Cyprus are believed to be aước ao the oldest in the world, dated at 9,000 to 10,500 years old.
Các giếng nước được phạt hiện tại vì các bên khảo cổ học làm man-city.netệc phía tây Síp được biết nằm trong số những giếng cổ tuyệt nhất Trái Đất, gồm niên đại trường đoản cú 9,000 tới 10.500 năm.
At one location in Gibeon, archaeologists discovered 63 cellars cut into lớn the roông chồng that could store about 25,000 gallons <100,000 L> of wine.
Tại một Khu Vực ở thành phố Gibeon, những công ty khảo cổ tìm hiểu ra 63 hầm chứa rượu nằm trong số tảng đá, có thể đựng đến khoảng chừng 100.000 lít rượu.
According to lớn most mainstream archaeologists... torches were used by the ancient Egyptians. khổng lồ light the pitch blaông chồng chambers of tombs and temples.
Theo phần lớn những công ty khảo cổ học thiết yếu thống... fan Ai Cập cổ kính đang thực hiện số đông ngọn gàng đuốc để rọi sáng mọi căn uống chống tối black nhỏng mực trong các hầm chiêu mộ cùng thường thờ.
Albright, an archaeologist who spent decades excavating in Palestine, once said: “Discovery after discovery has established the accuracy of innumerable details, & has brought increased recognition of the value of the Bible as a source of history.”
Albright, một đơn vị khảo cổ học bỏ ra nhiều những năm khai thác vùng Palestine, có lần đang nói: “Hết khám phá này mang đến mày mò nọ sẽ xác minc sự đúng chuẩn của rất nhiều chi tiết, với đã khiến cho fan ta ngày dần công nhận quý hiếm của Kinh Thánh là một trong những mối cung cấp lịch sử”.
Archaeologists have sầu unearthed cuneisize texts that discuss people & events mentioned in the Scriptures.
Các đơn vị khảo cổ đã khai quật được phần đông vnạp năng lượng phiên bản chữ hình nêm nói đến phần đông dân với sự kiện kể trong Kinh Thánh.
In 1955, archaeologists excavated eman-city.netdence of prehistoric occupation in a large ancient man-city.netllage in the Pyongyang area, called Kŭmtan-ni, dating to lớn the Jeulmun & Mumun pottery periods.
Năm 1955, các bên khảo cổ sẽ khai quật được những dẫn chứng về một ngôi làng mạc cổ xưa điện thoại tư vấn là Kŭmtan-ni sống Khu Vực Bình Nhưỡng từ bỏ các thời kỳ thiết bị gnhỏ xíu Tkhôn cùng Văn (Chŭlmun) và Vô Văn (Mumun).
In 1961, archaeologists working in the ancient Roman theater in Caesarea, Israel, found that a reused stone slab clearly bore Pilate’s name in Latin.
Năm 1961, lúc vẫn làm man-city.netệc tại một công ty hát La Mã cổ kính làm man-city.netệc Caesarea ở trong nước Israel, các bên khảo cổ tra cứu thấy một bia đá được áp dụng lại có ghi rõ tên của Phi-lát bởi giờ đồng hồ La-tinch.