a feeling or reaction that comes from long ago in human history, rather than being necessary or appropriate in modern times:

Bạn đang xem: Atavistic là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ man-city.net.Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Ophthalmology Là Gì, Nghĩa Của Từ Ophthalmologist Trong Tiếng Việt

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập man-city.net English man-city.net University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語