Khác với câu ĐK các loại 1 và 2 diễn đạt tình huống nghỉ ngơi bây giờ, câu điều kiện các loại 3 biểu đạt những trường hợp vào quá khứ. Cùng IIE toàn nước phi vào series bài học kinh nghiệm câu điều kiện ngày lúc này nhé!


Khái niệm

Câu điều kiện các loại 3 miêu tả vụ việc, hành động trái với thực tiễn tại vượt khứ, thường dùng với nghĩa nhớ tiếc nuối.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 3

Ví dụ: If I had known that you were ill, I would have gone to see you. (Nếu tôi biết bạn mắc bệnh, tôi đã đi được thăm bạn)

*

Cấu trúc câu ĐK nhiều loại 3

Trong câu ĐK loại 3: Mệnh đề If phân chia thì vượt khđọng trả thành (past perfect), mệnh đề chính là WOULD HAVE + V-ed/V3

Cấu trúc: If + S + had + V-ed/V3, S + would + have sầu + V-ed/V3

Ví dụ: If I had seen you when you passed me in the street, I woulh have sầu said hello. (Nếu tôi bắt gặp các bạn thời gian chúng ta đi qua tôi trê tuyến phố thì tôi sẽ chào các bạn rồi)

Lưu ý câu ĐK một số loại 3

Để áp dụng đúng được cấu tạo câu điều kiện một số loại 3, buộc phải nạm kĩ bảng động từ bỏ bất quy tắc.Tương từ bỏ như câu điều kiện nhiều loại 1 với 2, mệnh đề If với mệnh đề chủ yếu rất có thể hòn đảo địa điểm lẫn nhau trong câu điều kiện các loại 3. Nghĩa là hoàn toàn có thể mệnh đề chính đứng trước mệnh đề If, nhưng mà thì trong mỗi mệnh đề là không thay đổi như cấu tạo đang nêu.

Ví dụ: I would have sầu gone out if I hadn’t been so tired. (Tôi vẫn đi dạo nếu như như tôi không căng thẳng mệt mỏi nhỏng thế)

Trong mệnh đề bao gồm của câu điều kiện loại 3, thường thì họ sử dụng trợ đụng từ bỏ WOULD. Nhưng vẫn hoàn toàn có thể bao gồm các trợ rượu cồn trường đoản cú khác như could, might,…

Ví dụ: If we had played better, we might have won. (Nếu bọn họ nghịch giỏi hơn, chắc rằng bọn họ vẫn thắng)

Ví dụ: We could have sầu gone out if the weather hadn’t been so bad. (Chúng ta vẫn có thể đi ra phía bên ngoài nếu như tiết trời không xấu như thế)

Biến thể câu ĐK các loại 3

Biến thể mệnh đề If

Trong mệnh đề If của câu điều kiện 3, ta có thể dùng thì quá khđọng dứt tiếp diễn cố gắng đến thì quá khứ đọng kết thúc Khi ao ước nhấn mạnh vấn đề tính thường xuyên của hành vi.

Cấu trúc: If + S + had + been + V-ing, S + would + have + V-ed/V3

Ví dụ: If he had been looking where he was going, he wouldn’t have sầu walked in lớn the wall. (Nếu nhỏng anh ta lưu ý xem bản thân đã đi đâu thì anh ta đang không đâm sầm vào tường nhỏng thế)

Chúng ta hoàn toàn có thể nuốm nguyên ổn mệnh đề If loại 3 bằng cụm từ BUT FOR / WITHOUT/ HAD IT NOT BEEN FOR, cùng với nghĩa là “còn nếu như không vì”. Cấu trúc: BUT FOR / WITHOUT/ HAD IT NOT BEEN FOR + cụm danh từ

Ví dụ: If you hadn’t lkết thúc me the money, I wouldn’t have been able khổng lồ buy new computer. (Nếu chúng ta không cho tôi mượn tiền, tôi đang không đủ tiền mua máy tính mới)

= Without your money, I wouldn’t have been able khổng lồ buy new computer.

Ví dụ: If Jyên ổn hadn’t helped us with this project, we couldn’t have sầu finished it by March. (Nếu Jyên ổn không giúp họ cùng với dự án công trình lần này, bọn họ dường như không thể kết thúc trước mon 3)

= Had it not been for Jim’s help, we couldn’t have finished this project by March.

Biến thể mệnh đề chính

Đối với mệnh đề bao gồm trong câu ĐK nhiều loại 3, ta rất có thể cần sử dụng thì tiếp tục nỗ lực đến thì ngừng.

Cấu trúc: If + S + had + V-ed/V3, S + would + have sầu + been + V-ing

Ví dụ: If I had been there, we would have been cooking together. (Nếu tôi sinh hoạt kia, có lẽ rằng họ đang đã nấu bếp dùng kèm nhau)

*

Đảo ngữ câu điều kiện loại 3

Cấu trúc: Had + S + V-ed/V3, S + would + have sầu + V-ed/V3

Ví dụ: If I had gone lớn the tiệc nhỏ last night, I would have sầu seen Anna. (Nếu về tối trong ngày hôm qua tôi cho tham dự tiệc thì tôi vẫn chạm mặt Anna)

= Had I gone khổng lồ the buổi tiệc nhỏ last night, I would have seen Anna.

Nội dung liên quan:

? Câu ĐK các loại 0

? Câu điều kiện các loại 1

? Câu ĐK loại 2

? Câu điều kiện lếu hợp

Bài tập

Thực hành những bài bác tập về câu ĐK một số loại 3 dưới.

những bài tập 1: Chia đúng dạng rượu cồn từ

1) Tom (not/enter)………..for the examination if he had known that it would be so difficult.

2) Mike got to the station in time. If he (miss)………the train, he would have been late for his interview.

3) It’s good that Anmãng cầu reminded me about Tom’s birthday. I (forget)…………if she hadn’t reminded me.

4) We might not have stayed at this hotel if George (not recommend)……………it to lớn us.

Xem thêm:

5) I would have sầu sent you a postcard while I was on holiday if I (have)……………your address.

bài tập 2: Từ những tình huống cho sẵn, viết câu điều kiện một số loại 3

1) The accident happened because the driver in front stopped so suddenly.

2) I didn’t wake George because I didn’t know he wanted khổng lồ get up early.

3) I was able to lớn buy the car because Jyên lent me the money.

4) She wasn’t injured in the crash because she was wearing a seat-belt.

5) She didn’t buy the coat because she didn’t have sầu enough money on her.

*

Đáp án:

bài tập 1:

1) wouldn’t have sầu entered

2) had missed

3) would have forgotten

4) hadn’t recommended

5) had had

các bài tập luyện 2:

1) If the driver in front hadn’t stopped so suddenly, the accident wouldn’t have sầu happened.

2) I I had known George wanted lớn get up early, I would have waken him.

3) If Jyên hadn’t lent me the money, I wouldn’t have sầu been able lớn buy the car. (couldn’t have sầu bought)

4) If she hadn’t been wearing a seat-belt, she would have sầu been injured in the crash.

5) If she had had enough money on her, she would have bought the coat.

Câu ĐK một số loại 3 bao gồm chân thành và ý nghĩa nhỏng một lời nuối tiếc nuối vì dường như không thao tác nào đó vào vượt khứ đọng. Khi mong muốn biểu đạt vấn đề không có thiệt ở vượt khứ đọng họ hãy dùng câu ĐK một số loại 3.