Trong nội dung bài viết này, KISS English đã chia sẻ đến chúng ta phần lớn bài tập thu xếp câu giờ anh tất cả câu trả lời hay cùng tinh lọc. Hãy theo dõi và quan sát nhé.

Bạn đang xem: Bài tập sắp xếp lại câu trong tiếng anh có đáp án

Xem Clip của KISS English để cầm cố nằm trong lòng 12 thì trong tiếng anh nhé.


Những bài tập bố trí câu vào giờ đồng hồ Anh là dạng bài xích tập tương đối cạnh tranh với nhiều bạn bởi câu càng nhiều năm, con số trường đoản cú càng nhiều, càng dễ khiến bạn bị rối. Trong bài viết hôm nay, KISS English đang chia sẻ đến chúng ta những bài bác tập bố trí câu giờ đồng hồ anh tất cả câu trả lời giỏi với chọn lọc. 


Bài Tập Sắp Xếp Câu Tiếng Anh Có Đáp Án

*
*
*
Bài Tập Sắp Xếp Câu Tiếng Anh Có Đáp Án Lớp 5

Sắp xếp những trường đoản cú giờ đồng hồ Anh thành câu trả chỉnh

1. in/ spring/ What/ like/ is/ the/ weather/ ?

2. isn’t/ going/ to/ Hoi An/ Minh/ next/ week/ .

3. is/ it/ here/ your/ house/ How far/ from/ to/ ?

4. straight/ Go/ turn/ and/ ahead/ right/ .

5. the/ swimming pool/ is/ Where/ ?

6. was/ in/ Nam/ Hanoi/ last month.

7. weather/ in/ what’s/ the/ autumn/ like/ ?

8. National Park/ They/ going/ the/ to/ are/ tomorrow

Sắp xếp các từ bỏ sau thành câu trả chỉnh

1. name/ your/ what/ is?

2. am/ Lan/ I

3. Phong/ is/ this?

4. today/ how/ you/ are?

5. thank/ are/ you/ fine/ ,/ we

6. is/ Lan/ Hoa/ and/ am/ this/ I

7. Ann/ am/ hello/ I

8. this/ Mai/ her/ is/ name/ is/ my/ mom

9. eighteen/ they/ old/ years/ are

10. not/ he/ is/ today/ fine

Sắp xếp từ mang đến sẵn thành câu hoàn chỉnh giờ Anh

1. friends/ chatted/ with/ yesterday/ I

2. you/ play/ Did/ last/ hide và seek/ Sunday?

3. on TV/ watched/ cartoons/ Mai/ week/ last

4. had/ We/ and/ drink/ nice food/ at/ last/ party/ Sunday/ Mai’s

5. did/ What/ do/ in/ yesterday/ they/ the park?

6. went/ He/ cinema/ last night/ to/ parents/ with/ his

7. Wednesday/ she/ book/ bought/ a/ at/ comic/ the bookshop/ last

8. Last/ festival/ had/ school/ sports/ my/ Friday

9. Hoa/ in/ the sea/ swam/ yesterday

10. I/ Phu Quoc/ holiday/ was/ island/ last/ at

Xếp các câu sau thành những câu hoàn chỉnh

1. date/ is/ today/ what/ the/ ?

2. August/ is/ It/ 26th

3. Unit 2/ Let’s/ at/ look

4. am/ I/ student/ a/ Le Hong Phong/ School/ at/ Primary

5. to/ Happy/ you/ birthday gift/ you/ for/ this/ is

Reorder the words:

1. you/ school/ at/ Are/ now/ ?

2. lessons/ How/ you/ do/ today/ many/ have/ ?

3. four/ Vietnamese/ a/ He/ week/ times/ has/ .

4.Do /your /you/ miễn phí /read /books /in /time/?/

5. in / We/ study / past/ and / present / in /events /Vietnam/ and in /the /world/ history .

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Parking Spot Là Gì, Parking Lot Là Gì

6. You /it/ have/ this / book /I /when /can /finish/.

7.. study/ I/ a/ twice/ with/ week/ partner/ a/ .

8. English / English magazines / by / reading / learns/ lớn / read / Tuan/.

9. parents/ My/ in / live/ small/ in / a / the / village / countryside/ in .

10. Except/ He/ to / goes / and/ Saturday / school / Sunday /.

Lời Kết

Trên đây là toàn bộ đều bài xích tập sắp xếp câu giờ đồng hồ anh gồm đáp án mà KISS English mong mỏi đem đến cho chính mình. Hy vọng bài viết này tương xứng với bổ ích với chúng ta. Chúc bạn gồm 1 trong các buổi học tập hào hứng cùng công dụng.