Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tđam mê khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tmê man khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục các bài luyện tập Ngữ pháp giờ AnhBài tập những thì trong tiếng AnhMột số bài xích tập Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu giờ Anh tmê say khảo
những bài tập sáng tỏ thì hiện giờ tiếp nối với thì hiện giờ đối chọi (I)
Trang trước
Trang sau

bài tập phân minh thì hiện giờ tiếp nối cùng thì hiện tại đơn

Tương ứng với từng bài trong loạt bài bác Ngữ pháp giờ Anh bọn chúng mình sẽ cung cấp cho chúng ta phần bài tập để thực hành thực tế luôn phần Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh vừa học tập. bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh này khiến cho bạn ôn tập với phát âm sâu hơn những phần định hướng đã được trình bày vào loạt bài bác Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao có đáp án

Trước lúc có tác dụng Bài tập minh bạch thì ngày nay tiếp diễn với thì bây giờ đơn trong giờ Anh, nếu bạn có nhu cầu gọi lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương xứng, bạn có thể tham khảo trên chương: Phân biệt thì hiện nay tiếp diễn với hiện nay 1-1 trong giờ đồng hồ Anh.

Với những từ bỏ bắt đầu bản thân sẽ không còn dịch sẵn mà lại chúng ta nên trường đoản cú khám phá bởi điều đó để giúp chúng ta ghi nhớ lâu dài hơn. Sau khi bạn đang làm hoàn thành bài tập, nhằm đối chiếu xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời chúng ta nhấn vào vào phần Hiển thị đáp án ngơi nghỉ dưới.

Dưới đấy là phần các bài tập luyện sáng tỏ thì hiện nay tiếp tục và thì hiện tại đơn:

Sau Khi làm cho dứt từng bài, để đối chiếu cùng với giải đáp, mời bạn bấm chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary.

1Water boils at 100 degrees Celsius.Ok
2The water boils. Can you turn it off?is boiling
3Look! That man tries khổng lồ open the door of your car......
4Can you hear those people? What bởi vì they talk about?.....
5The moon goes round the earth in about 2 days......
6I must go now. It gets late......
7I usually go to lớn work by car......
8"Hurry up! It"s time khổng lồ leave sầu." "OK, I come".....
9I hear you"ve got a new job. How do you get on?.....
10Paul is never late. He"s always getting to work on time.....
11They don"t get on well. They"re always arguing......
Hiển thị đáp án
3. is trying

4. are they telling

5. OK

6. It"s getting

7. OK

8. I"m coming

9. are you getting

10. He always gets

11. OK


Bài 2: Put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

1. Let"s go out. It isn"t raining (not/ rain) now.

2. Julia is very good at language. She speaks (speak) four language very well.

3. Hurry up! Everybody ...... (wait) for you.

Xem thêm:

4. "...... (you/listen) to lớn the radio?" "No, you can turn it off"?"

5. "...... (you/listen) khổng lồ the radio every day?" "No, just occasionally?"

6. The River Nile ...... (flow) into lớn the Mediterrancan.

7. The river ...... (flow) very fast today - much faster than usual.

8. We usually ...... (grow) vegetables in our garden, but this year we ..... (not/grow) any.

9. A : How"s your English?

B: Not bad. I think it ...... (improve) slowly.

10. Rachel is in London at the moment. She ...... (stay) at the Park Hotel. She always ...... (stay) there when she"s in London.

11. Can we stop walking soon? I ...... (start) khổng lồ feel tired.

12. A: Can you drive?

B: I ...... (learn).My father ...... (teach) me.

13. Normally I......(finish) work at five, but this week I ...... (work) until six khổng lồ earn a little more money.

14. My parents ...... (live) in Manchester. They were born there & have never lived anywhere else. Where ...... (your parents/live)?

15. Sonia ...... (look) for a place to lớn live sầu. She ...... (stay) with her sister until she finds somewhere.

16. A: What ..... (your brother/do)?

B: He"s an architect,but he ...... (not/work) at the moment.

17. (at a party) I usually ......(enjoy) parties, but I ..... (not/enjoy) this one very much.


3. "s waiting

4. Are you listening

5. Do you often

6. flows

7. "s flowing

8. grow ... aren"t growing

9. "s improving

10. "s staying

11. "m starting

12. "m learning ... "s teaching

13. finish ... "m working

14. live ... do your parents live

15. "s looking ... "s staying

16. does your brother vị ... isn"t working

17. enjoy ... "m not enjoying


Bài 3: Finish B"s sentences. Use always –ing.

1. A: I"ve lost my pen again.

B: Not again! You"re always losing your pen.

2. A: The car has broken down again.

B: That car is useless. It .....

3. A: Look! You"ve made the same mistake again.

B: Oh no, not again. I .....

4. A: Oh, I"ve sầu forgotten my glases again.

B: Typical! ......


2. It"s always breaking down

3. I"m always making the same mistake/ ... that mistake.

4. You"re always forgetting your glasses


Đã gồm tiện ích VietJaông chồng bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập SGK, SBT Soạn vnạp năng lượng, Văn chủng loại, Thi online, Bài giảng....miễn giá thành. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

*

*

Loạt bài các bài luyện tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của Shop chúng tôi 1 phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/man-city.netteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Tkhô cứng Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjachồng để liên tục quan sát và theo dõi các loạt bài xích tiên tiến nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Pyhẹp,Database,mobile ... mới nhất của chúng tôi.