Tổng thích hợp các bài xích tập cùng định hướng tại đoạn Skills 1 - Unit 3. My Friends - Tiếng Anh 6 - Global Success (Pearson)


Reading

1. Look at the advertisement above & answer the questions.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 3 my friends

(Nhìn tờ quảng cáo và trả lời phần nhiều thắc mắc.)

*

1. Who is the Super Summer Camp for?

(Trại hè tuyệt đối giành cho ai?)

2. What can people bởi at this summer camp?

(Mọi tín đồ rất có thể làm gì sinh sống trại htrần này?)

Phương thơm pháp giải:

Tạm dịch:

TRẠI HÈ TUYỆT VỜI

Ở đâu? – núi Ba Vì, ngày 16 – 18 mon 6

Hãy gọi: 84-3931-1111

Hoặc truy cập vào www.superbsummercamp.com

Món tiến thưởng hoàn hảo nhất mang đến ttốt 10 – 15 tuổi

- Trò nghịch, thể dục thể thao, cùng những thể các loại hoạt động

- Thực hành vui nhộn

- Hội họa cùng âm nhạc

- Sáng tạo

- Kỹ năng lãnh đạo

- Kỹ năng sống

- Những chuyến thực địa

Lời giải bỏ ra tiết:

1. It"s for kids aged between 10 & 15.

(Trại htrần giành riêng cho trẻ 10 – 15 tuổi.)

2. People can play sports & games, draw pictures, play music, learn life skills, go on field trips, etc.

(Mọi người hoàn toàn có thể chơi thể dục cùng trò nghịch, vẽ tranh, nghịch nhạc, học tập kĩ năng sinh sống, đi thực địa, vân vân.)


Bài 2


Video giải đáp giải


2. Read the text and write T (True) or F (False). Correct the false statements.

(Đọc văn uống bạn dạng và viết Đúng tuyệt Sai. Sửa đều câu sai.)

New message

To: My parents

Subject: My first diay at the Super Summer Camp

Hi Mum and Dad,

Here I am at the Superb Summer Camp. Mr Blachồng asked us to lớn write emails in English! Wow, everything here is in English!

I have sầu some new friends: Jimmy, Phong, and Nhung. They"re in the pholớn. Jimmy has blonde hair & blue eyes. He"s clever and creative. He likes taking photos. Phong is the tall boy. He"s sporty & plays basketball very well. Nhung has curly blaông chồng hair. She"s kind. She shared her lunch with me today.

We"re having fun. Jimmy"s taking photos of me. Phong’s reading a comic book, và Nhung’s playing the violin. I must go now.

Please write soon.

Love sầu,

Nam 

 

*

Example: 

Nam is writing to his teacher. => F (Nam is writing to his parents.)

(Ví dụ: Nam đã viết tlỗi mang đến thầy giáo. => Sai: Nam sẽ viết mang đến phụ huynh.)

_________1. The children can speak Vietnamese at the camp.

_________2. Nam has four new friends.

_________3. Phong likes taking photos.

_________4. Nam thinks Nhung is kind.

_________5. Phong is tall và sporty.

Phương pháp giải:

Tin nhắn mới

Kính gửi: Cha người mẹ

Chủ đề: Ngày trước tiên của bé trên Super Summer Camp

Bố chị em thân quí,

Đây là bé ở Trại hè Tuyệt vời. Thầy Blachồng vẫn bảo bọn chúng bé viết tin nhắn bởi giờ Anh! Chà, phần nhiều vật dụng ở chỗ này số đông bởi giờ Anh đấy ạ!

Con tất cả vài bạn bạn mới: Jimmy, Phong, với Nhung. Họ tất cả trong hình họa đây ạ. Jimmy gồm mái đầu vàng cùng hai con mắt xanh. Bạn ấy tối ưu cùng sáng tạo. quý khách hàng ấy say đắm tự sướng. Phong là nam giới trai cao cường. Bạn ấy yêu thể dục thể thao với chơi láng rổ hết sức xuất sắc. Nhung gồm làn tóc đen xonạp năng lượng. quý khách ấy giỏi bụng lắm. quý khách hàng ấy sẽ chia sẻ bữa trưa mang đến nhỏ bây giờ.

Xem thêm: Secvit Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Service

Chúng con đang rất vui. Jimmy sẽ chụp ảnh mang lại nhỏ. Phong đang đọc truyện tranh với Nhung đã chơi vi-ô-lông. Giờ nhỏ buộc phải đi phía trên.

Bố bà mẹ viết mang lại bé mau chóng nha.

Yêu cha mẹ,

Nam

Lời giải bỏ ra tiết:

1. F

2. F

3. F

4. T

5. T

1. F => They speak English only.

(Các em nhỏ nói cách khác giờ đồng hồ Việt trên hội trại. => Sai: Họ chỉ nói tiếng Anh.)

2. F => Nam has three new friends: Nhung, Phong, Jimmy.

(Nam tất cả bốn người bạn mới. => Sai: Nam bao gồm 3 bạn các bạn mới: Nhung, Phong, Jimmy.)

3. F => Jimmy likes taking photo.

(Phong đam mê tự sướng. => Sai: Jimmy thích hợp tự sướng.)

4. T

(Nam suy nghĩ Nhung giỏi bụng.)

5. T

(Phong cao vút, yêu thương thể dục.)


Speaking

3. Work in groups. Read about the three students below. Is the Super Summer Camp suitable for all of them? Why / Why not?

(Làm vấn đề theo đội. Đọc về cha học viên về ba học sinh dưới. Trại htrần tuyệt vời nhất bao gồm phù hợp cho toàn bộ bọn họ không? Tại sao? / Tại sao không?)

1. Mi is 12 years old. She likes drawing và writing stories. She"s good at English. She"s creative sầu & friendly.

(Mi 12 tuổi. Quý Khách ấy mê thích vẽ cùng viết truyện. Quý khách hàng ấy tốt giờ Anh. quý khách hàng ấy trí tuệ sáng tạo với thân thiện.)

2. Anis 16 years old. He doesn’t know English. He"s funny & kind.

(Anis 16 tuổi. Anh ấy phân vân giờ đồng hồ Anh. Anh ấy vui tính cùng giỏi bụng.)

3. Vy is 14 years old. She likes playing sports. Her English isn"t very good. She"s clever, but she isn"t active sầu.

(Vy 14 tuổi. Cô ấy yêu thích đùa thể dục thể thao. Tiếng Anh của cô ấy không xuất sắc lắm. Cô ấy sáng ý, nhưng lại cô ấy không năng động.)

Lời giải chi tiết:

1. The camp is suitable for Mi because it suits her age and she can use English. She can also develop her creativity at the camp.

(Trại hnai lưng tương xứng cùng với Mi vì nó phù hợp cùng với tầm tuổi của cô ấy và cô ấy có thể thực hiện giờ Anh. Cô ấy cũng có thể phát triển kĩ năng trí tuệ sáng tạo của mình tại trại hnai lưng.)

2. The camp does not seem to suit An because he may be too old for the camp và he can"t speak English.

(Trại dường như không phù hợp với An vày anh ấy rất có thể quá tuổi để cho trại cùng anh ấy không thể nói giờ Anh.)

3. The camp suits Vy because it suits her age & it can help her improve her English.

(Trại hnai lưng phù hợp với Vy do nó cân xứng với tuổi của cô ấy với nó hoàn toàn có thể giúp cô ấy nâng cao giờ đồng hồ Anh của chính bản thân mình.)


4. Think about yourself. Do you want lớn go lớn this kind of camp? Why / Why not?

(Nghĩ về chính em. Em vẫn muốn mang đến trại hè như vậy này không? Tại sao?/ Tại sao không?)

Example: I want to lớn go khổng lồ this camp because I can speak English there.

(Ví dụ: Tôi ước ao mang đến trại htrần này cũng chính vì tôi nói theo một cách khác tiếng Anh ở đây.)

Lời giải đưa ra tiết:

I want to go khổng lồ this camp because I"m good at English and I love sầu sports. This camp is a good opportunity for me to improve my life skills, leadership và creativity. I also love field trips.

(Tôi hy vọng mang lại hội trại này bởi tôi xuất sắc giờ đồng hồ Anh và tôi yêu thương thể dục. Hội trại này là thời cơ giỏi để tôi cải thiện khả năng sinh sống, kĩ năng lãnh đạo và kĩ năng sáng tạo. Tôi cũng thích phần đông chuyến đi thực tiễn nữa.)