man-city.net ra mắt mang đến quý thầy cô thuộc các em học viên tài liệu Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 chương thơm Điện học. 

Đây là tư liệu vô cùng có ích, tổng thích hợp 111 thắc mắc trắc nghiệm luân phiên xung quanh chủ thể năng lượng điện học tự cơ bạn dạng mang đến nâng cao nhằm mục tiêu giúp những em học viên ôn tập và củng nỗ lực kiến thức của môn Vật lý lớp 9 một biện pháp thuận tiện. Sau đây, mời quý thầy giáo viên và những em thuộc tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 9 chương 1 có đáp án

Những bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 cmùi hương Điện học

Câu 1: Một dây dẫn gồm chiều lâu năm l với điện trở R. Nếu nối 4 dây dẫn bên trên với nhau thì dây new có điện trsinh sống R’ là:

A. R’ = 4R .

B. R’=

*
.

C. R’= R+4 .

D. R’ = R – 4 .

Câu 2: Khi đặt một hiệu điện nuốm 12V vào nhì đầu một cuộn dây dẫn thì dòng năng lượng điện qua nó gồm cường độ 1, 5A. Chiều lâu năm của dây dẫn dùng làm quấn cuộn dây này là ( Biết rằng nhiều loại dây dẫn này nếu nhiều năm 6m bao gồm năng lượng điện trsinh sống là 2 Ω.)


A. l = 24m

B. l = 18m

C. l = 12m

D. l = 8m .

Câu 3: Hai dây dẫn các có tác dụng bằng đồng nguyên khối tất cả thuộc huyết diện S. Dây trước tiên có chiều dài 20centimet với điện trngơi nghỉ 5Ω. Dây trang bị nhị tất cả điện trngơi nghỉ 8Ω. Chiều nhiều năm dây sản phẩm công nghệ hai là:

A. 32centimet .

B. 12, 5centimet .

B. 2cm .

D. 23 centimet .

Câu 4: Hai dây dẫn được thiết kế từ và một vật liệu tất cả thuộc ngày tiết diện, gồm chiều dài thứu tự là l1, l2 . Điện trsinh hoạt tương ứng của bọn chúng thỏa điều kiện:

*

*

C. R1 .R2 =l1 .l2 .

D. R1 .l1 = R2 .l2 

Câu 5: Chọn câu trả lời sai:

Một dây dẫn tất cả chiều lâu năm l = 3m, điện trnghỉ ngơi R = 3 Ω , được bổ thành hai dây bao gồm chiều lâu năm thứu tự là l1=, l2 = cùng bao gồm điện trở khớp ứng R1, R2 thỏa:

A. R1 = 1Ω

B. R2 = 2Ω

C. Điện trsinh sống tương tự của R1 mắc tuy nhiên tuy vậy với R2 là

*
Ω

D. Điện trsống tương tự của R1 mắc nối tiếp với R2 là Rnt = 3 Ω.


Câu 6: Hai dây dẫn bằng đồng nguyên khối có thuộc chiều lâu năm. Dây đầu tiên bao gồm huyết diện S1 = 0.5mmét vuông với R1 =8, 5 Ω .Dây trang bị hai có điện trngơi nghỉ R2 = 127, 5Ω , tất cả huyết diện S2 là :

A. S2 = 0, 33 mmét vuông

B. S2 = 0, 5 mm2

C. S2 = 15 mm2

D. S2 = 0, 033 mm2.

Câu 7: Một dây dẫn bằng đồng đúc có năng lượng điện trở 9, 6Ω với lõi bao gồm 30 gai đồng mhình ảnh tất cả huyết diện như nhau. Điện trngơi nghỉ của từng sợi dây mảnh là:

A. R = 9, 6 Ω.

B. R = 0, 32 Ω .

C. R = 288 Ω .

D. R = 28, 8 Ω .

Câu 8: Hai dây dẫn gần như làm cho bằng đồng đúc tất cả cùng chiều nhiều năm l. Dây đầu tiên tất cả huyết diện S và năng lượng điện trlàm việc 6Ω. Dây vật dụng hai tất cả ngày tiết diện 2S. Điện trnghỉ ngơi dây lắp thêm nhị là:

A. 12 Ω .

B. 9 Ω .

C. 6 Ω .

D. 3 Ω .

Câu 9: Nội dung định quy định Omh là:

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ cùng với hiệu năng lượng điện vắt giữa hai đầu dây dẫn cùng tỉ lệ thành phần với điện trsinh sống của dây.

B. Cường độ loại năng lượng điện chạy qua dây dẫn tỉ trọng thuận với hiệu năng lượng điện vậy thân hai đầu dây dẫn với ko tỉ trọng với điện trsinh hoạt của dây.

C. Cường độ mẫu năng lượng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận cùng với hiệu năng lượng điện vậy thân hai đầu dây dẫn và tỉ trọng nghịch cùng với năng lượng điện trsinh hoạt của dây.

D. Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thành phần nghịch cùng với hiệu điện nắm thân hai đầu dây dẩn và tỉ lệ thuận cùng với điện trnghỉ ngơi của dây.

Câu 10: Một sợi dây có tác dụng bằng sắt kẽm kim loại dài l1 =150 m, tất cả máu diện S1 =0, 4 mmét vuông với có điện trngơi nghỉ R1 bằng 60 Ω. Hỏi một dây không giống có tác dụng bởi kyên ổn lọai kia lâu năm l2= 30m gồm điện trsống R2=30Ω thì gồm ngày tiết diện S2 là


A. S2= 0, 8mm2

B. S2= 0, 16mm2

C. S2 = 1, 6mm2

D. S2 = 0, 08 mm2

Câu 11: Biến trlàm việc là 1 trong linh kiện:

A. Dùng để biến đổi vật liệu dây dẫn vào mạch.

B. Dùng nhằm điều chỉnh độ mạnh chiếc năng lượng điện vào mạch.

Xem thêm: Supersize Me Là Gì - Đánh Giá Phim Super Size Me

C. Dùng để kiểm soát và điều chỉnh hiệu năng lượng điện cụ giữa hai đầu mạch.

D. Dùng nhằm đổi khác khối lượng riêng rẽ dây dẫn trong mạch.

Câu 12: khi dịch rời bé chạy hoặc tay cù của đổi thay trlàm việc, đại lượng làm sao sau đây đã chuyển đổi :

A. Tiết diện dây dẫn của biến trsinh hoạt.

B. Điện trở suất của chất có tác dụng trở nên trngơi nghỉ của dây dẫn .

C. Chiều lâu năm dây dẫn của thay đổi trnghỉ ngơi.

D. Nhiệt độ của thay đổi trở.

Câu 13: Trên một biến hóa trsinh sống có ghi 50 Ω - 2, 5 A. Hiệu điện cố gắng lớn nhất được phép đặt lên trên nhì đầu dây thắt chặt và cố định của biến chuyển trlàm việc là:

A.U = 125 V .

B. U = 50, 5V.

C.U= 20V. D.

U= 47, 5V.

Câu 14: Một năng lượng điện trngơi nghỉ bé chạy được quấn bởi dây kim loại tổng hợp nicrôm gồm năng lượng điện trsinh sống suất r = 1, 1.10-6 Ω.m, đường kính tiết diện d1 = 0, 5mm, chiều nhiều năm dây là 6, 28 m. Điện trở lớn số 1 của vươn lên là trsinh hoạt là:

A. 3, 52.10-3 Ω.

B. 3, 52 Ω.

C. 35, 2 Ω .

D. 352 Ω .

Câu 15: Phát biểu như thế nào sau đây đúng nhất lúc nói đến mọt liên hệ giữa độ mạnh cái điện qua 1 dây dẫn với hiệu điện cố kỉnh thân hai đầu dây dẫn đó?

A. Cường độ loại năng lượng điện sang một dây dẫn tỉ trọng cùng với hiệu năng lượng điện chũm thân nhì đầu dây dẫn đó.

B. Cường độ cái năng lượng điện chạy sang một dây dẫn tỉ trọng thuận cùng với hiệu năng lượng điện cố kỉnh giữa hai đầu dây dẫn kia.

C. Cường độ loại năng lượng điện sang một dây dẫn tỉ lệ nghịch cùng với hiệu năng lượng điện rứa thân nhị đầu dây dẫn đó.

D. Cường độ dòng điện qua 1 dây dẫn không tỉ lệ cùng với hiệu năng lượng điện nỗ lực giữa hai đầu dây dẫn kia.

Câu 16: Khi hiệu điện nạm giữa hai đầu dây dẫn tăng thì:


A. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn ko biến hóa.

B. Cường độ loại năng lượng điện chạy qua dây dẫn sút tỉ lệ thành phần với hiệu năng lượng điện chũm.

C. Cường độ chiếc năng lượng điện chạy qua dây dẫn có những lúc tăng, thời điểm bớt.

D. Cường độ dòng năng lượng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ trọng cùng với hiệu năng lượng điện vậy.

Câu 16: Hiệu điện cố gắng giữa nhì đầu dây dẫn giảm từng nào lần thì

A Cường độ mẫu năng lượng điện chạy qua dây dẫn ko đổi khác.

B. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, thời điểm giảm.

C. Cường độ cái năng lượng điện chạy qua dây dẫn giảm từng ấy lần.

D. Cường độ cái điện chạy qua dây dẫn tăng bấy nhiêu lần.

Câu 17: Đồ thị màn biểu diễn sự nhờ vào của độ mạnh chiếc điện vào hiệu điện chũm thân hai đầu dây dẫn bao gồm dạng là