Bài thu hoạch tu dưỡng liên tục Giáo viên rộng lớn 2022 giúp thầy cô tham khảo, tất cả thêm các phát minh mới nhằm triển khai xong bài bác thu hoạch cuối khóa tập huấn tu dưỡng giáo viên năm 2022 của bản thân mình.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1

Theo lý lẽ tại Thông tứ số 17/2019/TT-BGDĐT, từng giáo viên thực hiện lịch trình tu dưỡng liên tục đảm bảo an toàn thời lượng sau:

Chương thơm trình tu dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học tập (khoảng chừng 40 tiết/năm học).Cmùi hương trình bồi dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học tập (khoảng tầm 40 tiết/năm học).Chương thơm trình bồi dưỡng 03: 01 tuần/năm học tập (40 tiết/năm học).

Vì vậy, từng cô giáo đề xuất từ chọn Module tu dưỡng mang lại cân xứng, bảo đảm theo quy định của Thông bốn 17. Sau khi bồi dưỡng chấm dứt, cô giáo cần viết bài xích thu hoạch nhằm tổng sánh lại đông đảo gì vẫn học tập được vào thời gian vừa rồi. Vậy mời thầy cô thuộc theo dõi và quan sát nội dung bài viết đưới đây:


Bài thu hoạch BDTX gia sư theo Thông tứ 17

Bài thu hoạch tu dưỡng liên tiếp thầy giáo đại lý giáo dục phổ thông

Bài thu hoạch bồi dưỡng liên tiếp gia sư cơ sở dạy dỗ phổ thông

Phđộ ẩm hóa học đơn vị giáo

Chuim môn nghiệp vụ


Xây dựng môi trường xung quanh giáo dục

Phát triển mối quan hệ giữa nhà ngôi trường, mái ấm gia đình và xóm hội


Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng liên tiếp giáo viên 2022

Ủy Ban Nhân Dân..........TRƯỜNG...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI THU HOẠCHBỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học tập..............

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ với tên: ................................................................ Giới tính: ....................

2. Ngày mon năm sinh: .......................... Năm vào ngành giáo dục: ...............

3. Trình độ chăm môn: ..........................

4. Chức vụ: ..........................................

Xem thêm: Cách Chơi Ark Mobile Trên Pc, Ark Survival Evolved Mobile Việt Nam

5. Nhiệm vụ được phân công: ...............................................................................

II. NỘI DUNG THU HOẠCH BDTX NĂM HỌC ............

1. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN (Trình bày việc tiếp thu kiến thức và triển khai những văn bản bồi dưỡng liên tục dựa vào kế hoạch BDTX của cá nhân đã có Hiệu trưởng phê duyệt: Đạt kết quả ra làm sao, rút tay nghề được gì?)

Nội dung 1 (30 tiết)Nội dung 2 (30 tiết)Nội dung 3 (60 tiết)

(Nêu đầy đủ 04 module nghiên cứu và phân tích, học tập)

2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

III. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG HỌC TẬP NĂM HỌC 20đôi mươi - 2021 (ghi mã module, tên của 04 module vào tư liệu BDTX so với câu chữ 3).

.........., tháng ngày năm 2021

NGƯỜI VIẾT

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BDTX

1. Giáo viên trường đoản cú review, xếp loại: (theo những tiêu chí sau)

Nội dung 1 (10 điểm)Nội dung 2 (10 điểm)Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kỹ năng và kiến thức cùng kĩ năng (5đ)Vận dụng kỹ năng và kiến thức (5đ)Tiếp thu kỹ năng và kiến thức với kỹ năng (5đ)Vận dụng kiến thức (5đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)
Điểm ND 1:Điểm ND 2:Điểm vừa đủ ND 3:
Điểm TB BDTXXếp loại:

2. Ban Chỉ đạo review, xếp loại:

Nội dung 1 (10 điểm)Nội dung 2 (10 điểm)Nội dung 3 (10 điểm)
Tiếp thu kỹ năng và kiến thức và kĩ năng (5đ)Vận dụng kiến thức (5đ)Tiếp thu kiến thức và kỹ năng với kỹ năng (5đ)Vận dụng kỹ năng và kiến thức (5đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)Module……….(10đ)
Điểm ND 1:Điểm ND 2:Điểm vừa phải ND 3:
Điểm TB BDTXXếp loại:

.........., ngày........ tháng........ năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Nội dung của bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Theo Thông tư 17, chương trình bồi dưỡng số 1 với 2 hoàn toàn có thể giảm bớt nhưng riêng biệt cùng với lịch trình số 3 tất yêu cắt bớt thời lượng bồi dưỡng.

Cmùi hương trình bồi dưỡng 3 là chương trình bồi dưỡng đựng 15 module chủ yếu, cùng với lịch trình này thì hưởng thụ từng giáo viên đã lựa chọn 1 hoặc một số trong những module cân xứng đảm bảo bồi dưỡng đúng yêu cầu thực tiễn của từng cá thể tương tự như theo thử dùng, khuyên bảo của các đại lý dạy dỗ cơ mà vẫn đảm bảo an toàn thời lượng tu dưỡng theo hình thức. Dưới đây là là 1 trong những số chủ đề:

- Chủ đề về Phẩm chất bên giáo sẽ có 4 module kia là:

Nâng cao phđộ ẩm hóa học đạo đức bên giáo vào bối cảnh hiện nay nayXây dựng phong thái của thầy giáo đại lý giáo dục rộng rãi trong bối cảnh hiện nay nayPhát triển chuyên môn của bạn dạng thân.

- Chủ đề về Chuyên ổn môn nhiệm vụ đã gồm 3 module:

Xây dựng planer dạy dỗ học cùng giáo dục theo hướng cải cách và phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lượng học viên.Sử dụng phương pháp dạy học với dạy dỗ phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lượng học sinh.Kiểm tra, Đánh Giá học sinh trong những cửa hàng giáo dục càng nhiều theo phía cải cách và phát triển phẩm hóa học năng lượng học sinh.

- Chủ đề về Xây dựng môi trường xung quanh dạy dỗ có 4 module:

Tư vấn với hỗ trợ học sinh trong chuyển động dạy dỗ học tập cùng giáo dụcXây dựng văn hóa đơn vị ngôi trường trong những đại lý dạy dỗ phổ thôngThực hiện nay quyền dân chủ trong bên ngôi trường trong các đại lý giáo dục phổ thôngThực hiện tại với phát hành ngôi trường học an toàn, phòng phòng đấm đá bạo lực học tập mặt đường trong số cơ sở dạy dỗ rộng rãi.

- Chủ đề về Phát triển quan hệ thân nhà ngôi trường, gia đình với thôn hội thì có 5 module là:


Tạo dựng mối quan hệ hợp tác cùng với phụ huynh học viên với những mặt tương quan vào vận động dạy học cùng giáo dục học sinh trong số cửa hàng dạy dỗ phổ biến.Phối thích hợp giữa đơn vị ngôi trường, mái ấm gia đình cùng làng mạc hội để triển khai hoạt động dạy dỗ học tập mang lại học sinh trong những cửa hàng giáo dục càng nhiều.Păn năn đúng theo thân nhà trường, mái ấm gia đình cùng xóm hội nhằm thực hiện dạy dỗ đạo đức, lối sống cho học sinh trong số cửa hàng dạy dỗ đa dạng.Nâng cao năng lực sử dụng nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa so với cô giáo trong những cơ sở dạy dỗ đa dạng.Ứng dụng công nghệ thông tin, khai quật và thực hiện vật dụng công nghệ vào dạy dỗ học với dạy dỗ học viên trong số cơ sở giáo dục ít nhiều.
Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
man-city.net