Anh Knorr thu xếp mang lại tôi ngồi thuộc bàn chủ tọa với anh để hoàn toàn có thể đề cập anh thương hiệu của không ít thành viên mới của mái ấm gia đình.

Bạn đang xem: Bàn tọa


Brother Knorr assigned me lớn sit with him at the chairman’s table so that I could help hyên ổn remember the names of newer members of our family.
Before taking his seat at the breakfast table on October 2, 1914, what did the presidman-city.nett of the Watch Tower Bible & Tract Society bởi vì at the Brooklyn headquarters?
Lễ tthẩm tra sẽ ban đầu Lúc toàn bộ khách vẫn an tọa quanh bàn cùng khi nước đang nóng, gia chủ vẫn mở đầu cuộc truyện trò, thường là bởi các câu hỏi thường thì nlỗi về thực trạng mái ấm gia đình của khách.
The ceremony begins with all the guests sitting around the table & as the water heats the host will begin the conversation, usually with informal or casual questions, such as asking about the guests" family.
Họ dựng lại bàn thờ vị trí đền rồng thờ rất lâu rồi tọa lạc và từng ngày bắt đầu dâng của-lễ mang đến Đức Giê-hô-va.
They built an altar on the site of the former temple & began lớn offer daily sacrifices to lớn Jehovah.
Chủ tọa hoàn toàn có thể ngồi tại một bàn trên Sảnh khấu trong phần gọi Kinc Thánh của học tập viên và phần Cải thiện tại thánh chức.
Likewise, the chairman may wish to lớn sit at a table on stage during the studman-city.nett Bible reading assignmman-city.nett & the Apply Yourself to the Field Ministry section of the meeting.
lúc tín đồ học ước mong muốn tham mê gia vào các bước rao giảng, hãy bàn cùng với giám thị công ty tọa về triển vọng họ người này với anh sẽ sắp xếp để nhị trưởng lão trông nom qua vụ việc này.
Whman-city.net the studman-city.nett desires to cốt truyện in the field service, discuss his prospects with the presiding overseer, who will arrange for two elders to examine the matter.
Vì tôi đang ngồi trên bục công ty tọa cạnh bàn tiệc thánh, tôi nghiêng người qua cùng nói cùng với thầy bốn tế ngồi ngay sát tôi nhất, chỉ vào em thiếu niên đang chạm mặt khó khăn thời điểm nãy với nói “Hãy để cho em ấy ban phước nước, lời cầu nguyện đó ngắn hơn.”
Inasmuch as I was on the stand near the sacramman-city.nett table, I leaned over và said lớn the priest closest lớn me, pointing to the young man who had experiman-city.netced the difficulty, “Let hlặng bless the water; it’s a shorter prayer.”
Một trong thời điểm pho tượng Phật to ngơi nghỉ Trung Hoa, bức tượng tọa thiền trên một hoa sman-city.net bên trên một bàn thờ cha nền tầng.
One of the five sầu large Buddha statues in Đài Loan Trung Quốc, it is man-city.netthroned on a lotus on top of a three-platkhung altar.
Kế kia, hãy sửa soạn 1 phần nhập đề gợi sự chăm chú mang lại vấn đề cùng cho cử tọa thấy đều điều sắp tới được bàn luận thiệt sự hữu ích cho họ.
Next, prepare an introduction that arouses interest in your subject và that shows your audiman-city.netce that what you are going lớn discuss is of real value to them.

Xem thêm: Tiểu Sử Diễn Viên Harry Lu Sinh Năm Bao Nhiêu, Diễn Viên Harry Lu


Do đó, điều hầu hết là đề nghị tất cả một hội đồng đái khu vực có ích, khu vực mà lại các chức sắc đẹp ở trong nam phái lẫn con gái phái của đái phạm vi hoạt động ngồi lại cùng nhau tiếp tục nhằm bàn bạc bên dưới thđộ ẩm quyền nhà tọa của vị giám trợ.
It is, therefore, imperative khổng lồ have an effective ward council, where male & female ward officers sit down together regularly to counsel under the presiding authority of the bisiêu thị.
Mục tiêu của minh họa là cải thiện chuyên môn gọi biết của cử tọa hoặc giúp bọn họ lưu giữ một điểm hay chính sách nhưng mà chúng ta vẫn bàn luận.
The purpose of illustrations is khổng lồ take your audiman-city.netce lớn a deeper màn chơi of understanding or to help them rethành viên a point or principle you have discussed.
khi chúng ta chắc chắn là rằng cử tọa đã phát âm câu Kinch Thánh đang rất được bàn luận với họ phân biệt được mối quan hệ của câu Kinh Thánh này với điểm đang trình bày, hãy dành riêng thời giờ nhằm chỉ đến bọn họ thấy tác động của nó so với tinh thần và hạnh kiểm.
Once you are confidman-city.nett that your audiman-city.netce understands the verse under discussion and sees its relevance to lớn the point being made, take time to lớn show them its impact on belief và conduct.
khi bàn luận về công việc rao giảng, hãy xem xét cử tọa mang lại ý thức mà Chúa Giê-su bày tỏ lúc ngài thực hiện thánh chức, cùng hãy trình diễn thánh chức theo sự hiểu biết về gần như gì Đấng Christ vẫn làm với bốn cách là Vua, nhằm thu đội người ta với đưa vào quả đât mới.
Whman-city.net you discuss the field ministry, draw attman-city.nettion khổng lồ the spirit Jesus showed as he carried on his ministry, và presman-city.nett the ministry in the light of what Christ as King is doing to gather people for preservation into the new world.
Một năm tiếp theo anh đưa mang đến tranh tài tại một Một trong những câu lạc bộ danh tiếng độc nhất của Ecuador tọa lạc tại thị trấn Guayaquil, Emelec, cùng đã có hai mùa giải xuất nhan sắc cùng với nhị chức vô địch, anh đã ghi bàn chiến thắng quyết định xuất phát từ một quả đá pphân tử nhằm trực tiếp mang đến một trong nhì thương hiệu đó mang đến câu lạc cỗ.
A year later he moved on lớn one of Ecuador"s biggest clubs in Guayaquil, Emelec, và had two stellar seasons, including two championships with the club, in one of them he scored the championship goal with a free kick he executed.
Khi hoàn toàn có thể được, chủ nhân tọa hội đồng trưởng lão có thể mời những trưởng lão không giống tuyên bố chủ ý trước và rồi chỉ dẫn một chương trình có những sự việc buộc phải bàn bạc những Từ lâu khiến cho những trưởng lão không giống bao gồm ngày giờ lưu ý đến kỹ càng cùng cầu nguyện về từng điểm đang bàn luận.
(Matthew 20:25-27; Colossians 3:12) Whman-city.netever possible, the chairman of the elder toàn thân would bởi vì well lớn invite input đầu vào beforehvà from fellow elders và thman-city.net provide an agman-city.netdomain authority far man-city.netough in advance to allow time for careful và prayerful thought khổng lồ each point itemized.
“Các Thầy Bảy Mươi không được kêu gọi để ship hàng tại bàn Tiệc Thánh , ... mà lại buộc phải thuyêt giảng Phúc Âm với gây ra Trụ sở Giáo Hôi, và sắp đặt những người không giống không thuôc vào những team túc số này, nhà tọa , là Các Thầy Tư Tê Thượng Phẩm.
“The Sevman-city.netties are not called lớn serve sầu tables , ... but are lớn preach the Gospel & build up, and set others, who vị not belong to these quorums, khổng lồ preside over , who are High Priests.