Đại Thừa Khởi Tín Luận - Ngài Mã Minh Bồ Tát Tạo Luận - Sa Môn Thích Thiện tại Hoa Lược Dịch Và Lược Giải
LUẬNĐẠI THỪA KHỞI TÍN DỊCHNGHĨA VÀ LƯỢC GIẢINgài Mã Minch Bồ Tát sinh sản Luận Ngài Chơn đế Tam Tạng dịch chữ Phạn ra chữ Hán Sa môn Thích Thiện nay Hoa lược dịch và lược giải Giảng lần lắp thêm nhứt tại Phật Học Đường Nam Việt Ngày 12 tháng 9 năm Tân Sửu (1110 61)

BÀI THỨ NĂM

MỤC LỤC

2. Nói về nghĩa "Bất giác" (ko giác ngộ: mê)a.Nói về Tam tế1. Nghiệp tướng (Vọng động)2. Chuyển tướng tá (Tâm phân minh, trực giác)3. Hiện tướng tá (Cảnh bị phân biệt)b.Nói về lục thô1. Trí tướng mạo (Vọng thức phân biệt)2. Tương tục tướng (Vọng niệm tương tục)3. Chấp thủ tướng mạo (Chấp sự vật)4. Kế danh trường đoản cú tướng (Chấp danh tự)5. Khởi nghiệp tướng (sản xuất nghiệp)6. Nhiệp hệ khổ tướng tá (thọ, quả)c.Nói về nhì Tướng1. Đồng (đồng phiên bản chất)2. Khác (khác hình tướng)

BÀI THỨ NĂMCHƯƠNG THỨ BA


PHẦN GIẢI THÍCH

NÓI VỀ NGHĨA "BẤT GIÁC"

CHÁNH VĂN

Do không thực sự biết pháp "Crộng như" buộc phải trung khu bất giác (mê) nổi lên, tức thì khởi vọng niệm (sinh tướng mạo vô minh). Song vọng niệm vì là không có thật thể, buộc phải chẳng rời Bản giác.

Bạn đang xem: Bất giác là gì

Thí nhỏng fan lầm phương hướng; bởi vì tất cả phương hướng nên mới lầm, nếu như không pmùi hương hướng thì không có lầm.

Chúng sanh cũng thế, bởi vì bao gồm "Giác" buộc phải new co "Mê"; nếu như không có "Giác" thì cũng không có "Mê" (Bất giác)

Song bọn chúng sanh cũng nhờ vào gồm "Tâm vọng tưởng bất giác" này, đề xuất mớibiết tách biệt danh từ với nghĩa lý của các pháp. Và cũng nhờ vào nuốm nhưng chưPhật bắt đầu hoàn toàn có thể vì bọn chúng sinh nói ra "Crộng giác" (tánh Phật). Nếu lìa "Tâm bất giác" thì cũng không thể chỉ bày dòng "Crộng giác" được (dụnhỏng lìa sóng không tồn tại nước).

LƯỢC GIẢI

Chúng sinh bởi ko ngộ được Phật tánh (bản giác) nên gọi là mê (bất giác). Song cái "mê" này không có thật thể, chỉ đem Phật tánh làm thể, bắt buộc ko tách Phật tánh (bản giác) được. Cũng nhỏng tín đồ lầm mặt đường, do cótuyến đường đề nghị mới gồm lầm, ví như không tồn tại tuyến phố thì cũng không có sự lầm lạc. Bởi thế nên, trường hợp rời Phật tánh (bàn giác) thì cũng không tồn tại cáimê (bất giác). Cũng như vứt sóng, không tồn tại nước.

Sóng, cũng nhờ vào bao gồm cái mê vọng (bất giác) này, đề xuất chúng sanh mới biếtbiệt lập các pháp chơn vọng, thánh phàm và buốn chán chình họa khổ sinh tử,say đắm chiêu tập thú vui "Niết bàn".

Và cũng nhờ chúng sinh gồm biết phân minh, yêu cầu clỗi Phật bắt đầu có thể tngày tiết pháp huấn luyện và đào tạo, chỉ bày Phật tánh (chơn giác). Nếu không có trung tâm mê vọng bất giác riêng biệt của bọn chúng sanh, thì Phật cũng không làm sao chỉ bày Phật tánh (crộng giác) cho việc đó sanh được.

Đọc qua đoạn văn uống này, họ yêu cầu Để ý đến câu: "Vì không ngộ được Phật tánh, nên người ta gọi là mê" xuất xắc đổi lại cách nói "Tại sao có dại?" vày chưakhôn vậy". Vậy thì cái mê dại (vô minh) này, saün bao gồm tự hồi nào mang lại tiếng, bởi vì trường đoản cú hồi như thế nào cho giờ bọn chúng sanh chưa từng ngộ được Phật tánh.

Nói Kết luận, chơn hẳn như là cùng với vô minc bên cạnh đó có, không phải chơn hoàn toàn như là gồm trước, vô minh gồm sau. khi chơn như là (Phật tánh) hiện nay, thì vô minch mất, cũng tương tự lúc "khôn" rồi, thì "dại" từ không còn.

GIẢI DANH TỪ

"Bất giác": đo đắn. Thật ra chưa phải là không biết; vẫn đang còn biết, tuy nhiên dòng "biết" ấy lỗi vọng, chẳng chơn thiệt, bắt buộc cũng Hotline là "vọng niệm" xuất xắc "vô minh" v.v..

"Không thật biết": Chúng sinh vẫn biết được chơn như là hay Phật tánh; tuy nhiên chỉ biết suông bên trên văn uống tự, do ý thức tách biệt lỗi dối nhưng thôi; chứ do dự đúng như thật.

(Đoạn này nói tới cnạp năng lượng bạn dạng vô minch (bất giác), tiếp sau đây đang nói đến đưa ra mạt vô minch (tam tế, lục thô).

A. NÓI VỀ TAM TẾ

CHÁNH VĂN

Và, vì "Bất giác" (căn uống bạn dạng vô minh) yêu cầu sinh ra tía tướng khôn xiết vi tế (tam tế: bỏ ra mạt vô minh); tía tướng mạo vi tế này sẽ không rời"Bất giác".

1. Tướng nghiệp vô minh(nghiệp tướng):bởi "Bất giác" (hoặc) vì thế trọng điểm cồn, Hotline sẽ là "Nghiệp". Bởi thế nghiệp (nhơn) bắt buộc tất cả "khổ"(quả) . Trái lại, ví như "Giác" (không tồn tại hoặc) thì trọng tâm không động(nghiệp nhơn) đề nghị cũng không khổ (quả).

2. Tướng năng kiến (gửi tướng tá Có nghĩa là kiến phần). Vì tất cả "Động"(nghiệp tướng) cho nên vì thế sanh ra "Năng phân biệt" (năng kiến). Nếu không "Động" thì không tồn tại "Năng phân biệt" (không tồn tại nghiệp tướng mạo thì cũng không tồn tại chuyển tướng).

3. Tướng cảnh giới(hiện tướng tá có nghĩa là tướng tá phần).

Xem thêm: Wibu Có Nghĩa Là Gì - Weeaboo (Wibu) Là Gì

Vì gồm "Năng phân biệt" (kiếnphần) nên chình ảnh bị phân minh (tướng mạo phần) vọng hiển thị. Bởi thế nên rời "Năng phân biệt" (con kiến phần) thì cũng không có chình họa bị phân biệt (tức thị ví như không tồn tại đưa tướng tá thì cũng không tồn tại hiện tại tướng).

LƯỢC GIẢI

Đoạn này nói: Vô minch sinh ra 3 tướng khôn xiết vi tế: Nghiệp, Chuyển và Hiện; bà tướng mạo này sẽ không tách vô minh.

1. Vì vô minch (bất giác) vì thế tâmrượu cồn Có nghĩa là "Nghiệp". Đó là tướng vi tế lắp thêm nhứt, Gọi là "Tướng nghiệp vô minh", cũng Hotline là "Hoặc, Chuyển"; bên Duy thức tôn Gọi là "Tự chứng phần" của thức A lại da.

Do "Hoặc" (vô minh) đề nghị tạo "Nghiệp" (tâm động); vì chưng tất cả "nghiệp" cần yêu cầu thọ "quả khổ". Trái lại, giả dụ giác ngộ ko thú vị (vô minh) thì không tạo ra nghiệp (vọng động); không sản xuất nghiệp đề nghị chẳng tất cả trái khổ.

Tất cả quả khổ, không không tính nhị món sanh tử: Phàm phu thì bị khổ "Phần đoạn sinh tử"; Tiểu thánh thì bị khổ "Biến dịch sinh tử". Song haimón trái khổ này, đều vị "đụng niệm" Tức là hướng tới trí Phật (ko vọng niệm thì chơn trung tâm hiện).

2. Vì tâm hễ (ngiệp tướn) cho nên vì thế mới tất cả khác nhau. Đó là tướng mạo vi tế đồ vật nhị, Điện thoại tư vấn là "tướng mạo năng kiến" (phần năng phân biệt), cũng hotline là "Chuyển tướng"; bên Duy thức tôn Gọi là con kiến phần của thức A lại domain authority. Nếu vai trung phong ko vọng đụng, thì cũng không bởi vì đâu mà phân phát sanh ra sáng tỏ được. Nghĩa là: Nếu không tồn tại "nghiệp tướng"; thì cũng không tồn tại "gửi tướng"; giỏi nói phương pháp khác: giả dụ không tồn tại "Tự bệnh phần" thì cũng không tồn tại "Kiến phần".

3. Vì có vai trung phong năng phân biệt, bắt buộc mớivọng hiển thị cảnh giới bị rõ ràng. Đó là tướng mạo vi tế đồ vật tía, Hotline là "Tướng chình ảnh giới" (phần bị phân biệt) cũng Gọi lá "Hiện tướng"; mặt Duy thức tôn gọi là "Tướng phần" của thức A lại domain authority. Bởi trung khu và chình họa ko tránh nhau, ví như lìa trung tâm năng rõ ràng thì không có chình họa giới bị phân biệt. Nghĩa là: rời "Chuyển tướng" thì không tồn tại "Hiện tướng"; giỏi nói phương pháp khác: rời "Kiến phần" thì không tồn tại "Tướng phần".

Từ thể tánh chơn trọng điểm, không tồn tại năng sngơi nghỉ (bỉ, thử); tuy nhiên vị mê đề nghị chổ chính giữa cồn (nghiệp tướng) nhưng sanh ra bao gồm năng rõ ràng (đưa tướng) và cảnh giới bị minh bạch (hiện nay tướng). Nếu giác cảnh giới bị phân biệt (hiện tướng). Nếu giác ngộ ko mê, thì tâm không hễ, ko sanh, cùng chình ảnh bị phân minh chẳng hiện nay.

Đoạn này xin lưu ý độc giả: Trong luận này nói "Do nghiệp tướng tá sinh ra đưa tướng mạo, vày gửi tướng sinh ra hiện tướng". Nói như thế, là đem theo nghĩa "tương quan, tương sanh" mà lại nói. Kỳ thật ba tướng này, mặt khác sanh khởi; nghĩa là 1 trong pháp vừa cồn, thì tất cả pháp hầu hết hễ, không hẳn gồm vật dụng lớp tuần trường đoản cú điều này.

Tóm lại, tía tướng mạo "Nghiệp tướng, Chuyển tướng tá cùng Hiện tướng: này, sinh sống những kinh không giống, cũng hay điện thoại tư vấn là "Hoặc, Nghiệp cùng Khổ", hay vào Duy thức call là "Tự triệu chứng phần, Kiến phần cùng Tướng phần của thức A lại da.

GIẢI DANH TỪ

Bất giác và vô minh: "Vô minh" là không hữu hiệu, "Bất giác" là không giác ngộ. Bởi thế cho nên bất giác cũng tức là vô minch.

Tướng nghiệp vô minh: Vô minch vọng động vì thế tướ`ng nghiệp, Call tắt là "Nghiệp tướng"; có nghĩa là "Tự hội chứng phần" của thức A laida.

Tướng Năng kiến: Phần năng phân minh, cũng điện thoại tư vấn là "Chuyển tướng"; Tức là "Kiến phần" của thức A lại domain authority.

Tướng chình ảnh giới: Cảnh giới bị phân biệt, cũng Hotline là "Hiện tướng"; tức là "Tướng phần" của thức A lại domain authority.

Phần đoạn sanh tử:Sanh tử bởi vì sự đổi khác. Nlỗi vị Tu đà hoàn, Khi chứng lên quả Tư đà hàm (sanh) thì xả vị Tu đà trả (tử); Lúc lên vị A na hàm, thì quăng quật quảTư đà hàm v.v...Thí nlỗi bạn Lính, lúc lên Cai thì bỏ Lính, lên Đội thì bò Cai v.v...