GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:best practice
Vietnamese translation:thực hành tốt
Entered by: Châu Nguyễn

Bạn đang xem: Best practices là gì

04:34 Aug 27, 2015
English to Vietnamese translationsBus/Financial - Business/Commerce (general) / Promotional materials, technical documents
English term or phrase: best practice
Mọi tín đồ cho em hỏi best practice tương đương cùng với cụm từ nào trong tiếng Việt ạ? Em băn khoăn xưa nay rồi mà lại không tìm được cụm từ bỏ vừa lòng. Examples: - Promoting safety and best practices in workplace. - Good customer care is one of the best practices in doing business. - The material covers best practices in the industry. - etc.
Châu Nguyễn
*

Local time: 09:12
thực hành tốt
Explanation:Nếu em Google thì có thể thấy nhiều này hay được dịch dễ dàng là "thực hành tốt". Chứ đọng dịch là "thực hành/...TỐT NHẤT" thì nghe khá lâu năm loại.

*

Xem thêm:

This person is a man-city.net Certified PRO in English to lớn VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means khổng lồ be a man-city.net Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Works in field", this, sự kiện, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Dung Huu NguyenVietnamLocal time: 09:12

Summary of answers provided
5 +1thực hành tốtThis person is a man-city.net Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a man-city.net Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Dung Huu Nguyen
*

*

*

Bài viết liên quan