Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ man-city.net.

Bạn đang xem: Bling bling là gì

Học các từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.

Xem thêm: Diễn Viên Mai Thu Huyền Sinh Năm Bao Nhiêu, Nhan Sắc Mai Thu Huyền Qua 21 Năm


used to describe jewellery or decoration that attracts attention because it is very noticeable và looks expensive:
Các ý kiến của những ví dụ ko mô tả quan điểm của các chỉnh sửa viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép.
Indeed, paying homage lớn fashion is a major contribution whether it is "bling" jewellery, baggy jeans, etc., or displaying the "in-yer-face" attitude.
The first 100 dolls in the 2005 version came with a special small đá quí chip in his bling necklace.
Excessive sầu consumerism and an obsession with bling are certainly not confined khổng lồ any particular demographic.
In his hands, abandoned debris or kitsch is quixotically plasticized inlớn a br& of postminimamenu sculpture with a seductive touch of bling.
He"s the kind of kid who gets his allowance in cash, not stoông xã options; finding himself amid all this bling & stardom is intimidating.
Likewise, hip hop culture has popularised the slang term bling-bling, which refers to ostentatious display of jewellery by men or women.
In this game you play one on one matches against other ballers to gain points which you can use to buy cars, bling, clothes etc.
*

problems that someone has had in the past that they do not worry about because they happened a long time ago and cannot now be changed

Về vấn đề này
*

*

*

Thêm đặc tính có ích của man-city.net man-city.net vào trang mạng của người tiêu dùng áp dụng ứng dụng khung tìm kiếm miễn mức giá của công ty chúng tôi.
Tìm tìm áp dụng từ điển của Cửa Hàng chúng tôi ngay lập tức hôm nay và chắc chắn rằng chúng ta ko lúc nào trôi mất xuất phát điểm từ 1 lần tiếp nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập man-city.net English man-city.net University Press Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications