Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự man-city.net.

Bạn đang xem: Blood drive là gì

Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một bí quyết lạc quan.

Xem thêm: Mỹ Tâm Sinh Năm Bao Nhiêu Tuổi, Mỹ Tâm Bao Nhiêu Tuổi


If the accessibility of blood transfusions decreases, the voluntary blood donor might turn away, endangering blood safety much more.
However, there are ex ante costs of blood screening & blood donor selection procedures (37;50), further suggesting costs to lớn human and physical infrastructure, which our study did not include.
Các cách nhìn của những ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên man-city.net man-city.net hoặc của man-city.net University Press giỏi của các đơn vị cấp giấy phép.
It amounts to lớn giving the economic body toàn thân a blood transfusion only when it is svào enough to be a blood donor.
The most serious effect could be an undermining of the voluntary blood donor system in this country.
He is proposing a pilot trial in which nurses will be substituted for doctors at blood donor sessions.
The persons concerned, when they took the thử nghiệm, told her that they did not wish khổng lồ have her as a blood donor.
It should be easy, with convenient blood donor sessions và little effort needed khổng lồ find out about them.
I am a blood donor, but hate lớn think that some of my blood might go khổng lồ a hospital that has opted out.
*

*

*

*

Thêm tính năng bổ ích của man-city.net man-city.net vào trang mạng của chúng ta sử dụng tiện ích form tra cứu kiếm miễn phí tổn của Shop chúng tôi.
Tìm tìm áp dụng từ điển của chúng tôi ngay từ bây giờ và chắc hẳn rằng rằng bạn không lúc nào trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn man-city.net English man-city.net University Press Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications