Sử dụng Đồng phục của Vệ binc Làng tre tấn công Binh quân nhân Hải tặc đen có tác dụng xuất hiện Đội trưởng Gwon

*

Đồng phục của Vệ binch Làng tre

Đánh bại Đội trưởng Gwon đã nhận thấy 02 Huy hiệu Hải tặc đen

*

Huy hiệu Hải tặc đen

Mang đôi mươi Huy hiệu Vệ binc mang đến Tmùi hương gia điều đình Jungja trên Làng lục bảo nhằm dìm trang phục Bóng Ma Trắng

*

Vị trí

Nhân

*

Nam

*

Nữ

Long

*

Nam

*

Nữ

Linh

*

Nam

*

Nữ

Thiên

*


*
*

*
*
*