Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Brine là gì

*
*
*

Xem thêm:

brine
*

brine /brain/ danh từ nước biển, nước mặn, nước muối biển (thơ ca) nước mắt ngoại động từ ngâm vào nước muối; muối (cái gì)
dung dịch nước muốisodium chloride brine: dung dịch nước muối NaClnước biểnnước muốiCaCl2 brine: nước muối clorua canxi CaCl2CaCl2 brine: nước muối clorua canxiCaCl2 brine: nước muối CaCl2atomized brine: nước muối phun sươngbrine (circulating) battery: bộ làm lạnh nước muốibrine (circulating) coil: dàn ống xoắn nước muốibrine accumulator: bể tích nước muốibrine accumulator: bể chứa nước muốibrine addition: sự cấp thêm nước muốibrine addition: cấp thêm nước muốibrine agitator: bơm tuần hoàn nước muốibrine agitator: máy khuấy nước muốibrine air cooler: bơm tuần hoàn nước muốibrine air cooler: máy khuấy nước muốibrine application: sử dụng nước muốibrine application: ứng dụng nước muốibrine balance tank: bình giãn nở nước muốibrine balance tank: bình dãn nở nước muốibrine balance tank: bình cân bằng nước muốibrine battery: bộ làm lạnh nước muốibrine characteristic: đặc tính nước muốibrine charge: nạp nước muốibrine charge: khối lượng nước muối nạpbrine charge: sự nạp nước muốibrine charge: mẻ nạp nước muốibrine charging: nạp nước muốibrine charging: sự nạp nước muốibrine chiller: máy làm lạnh nước muốibrine circuit: vòng tuần hoàn nước muốibrine circulating battery: bộ làm lạnh nước muốibrine circulating coil: giàn ống xoắn nước muốibrine circulation: sự tuần hoàn nước muốibrine circulation: tuần hoàn nước muốibrine circulator: máy khuấy nước muốibrine circulator: bơm tuần hoàn nước muốibrine circulator : máy khuấy nước muốibrine coil: giàn ống xoắn nước muốibrine composition: thành phần nước muốibrine concentration: nồng độ nước muốibrine consumption: sự tiêu thụ nước muốibrine consumption: tiêu thụ nước muốibrine contaminant: tạp chất nước muốibrine contamination: tạp chất nước muốibrine cooler: máy làm lạnh nước muốibrine cooling: làm lạnh bằng nước muốibrine cooling coil: dàn ống xoắn nước muốibrine cooling system: hệ thống lạnh nước muốibrine cooling system: băng nước muốibrine curtain: màn nước muốibrine dehydration apparatus: bộ tách nước của nước muốibrine dehydration apparatus: bộ làm đậm đặc nước muốibrine dehydration apparatus: máy tách nước của nước muốibrine dehydration apparatus: máy làm đậm đặc nước muốibrine density: mật độ nước muốibrine density: khối lượng riêng nước muốibrine density: tỷ trọng nước muốibrine deposit: cặn lắng nước muốibrine deposit: kết tủa nước muốibrine disposal well: lỗ khoan tháo nước muốibrine distributing pipe: ống phân phối nước muốibrine drainage: xả nước muốibrine drainage: sửa nước muốibrine droplet: giọt nước muốibrine drum: bình chứa nước muốibrine expansion tank: bình dãn nở nước muốibrine expansion tank: bình cân bằng nước muốibrine expansion tank: bình giãn nở nước muốibrine feeder: đường cấp nước muốibrine flow: dòng nước muốibrine fog: vẩn đục nước muốibrine fog: sương mù nước muốibrine fog: sự vẩn đục nước muốibrine fog freezer: máy kết đông cháo nước muốibrine freezer: máy kết đông nước muốibrine freezing process: quá trình kết đông nước muốibrine froster: máy kết đông nước muốibrine header: ống góp nước muốibrine heat capacity: nhiệt dung riêng nước muốibrine heater: bộ hâm nước muốibrine heater: bộ đun nước muốibrine heater: bộ làm nóng nước muốibrine ice: nước đá từ nước muốibrine ice-cream freezer: mày làm kem dùng nước muốibrine ice-cream freezer: máy làm kem dùng nước muốibrine inhibitor: chất ức chế nước muốibrine injection: sự (phun) cấp nước muốibrine injection: phun cấp nước muốibrine level: mức nước muốibrine line: đường ống nước muốibrine main: ống nước muối chínhbrine mist: vẩn đục nước muốibrine mist: sương mù nước muốibrine mist: sự vẩn đục nước muốibrine mixer: máy khuấy nước muốibrine mixer: bơm tuần hoàn nước muốibrine mixing tank: tăng hòa trộn nước muốibrine mixing tank: thùng hòa trộn nước muốibrine pipe: đường ống dẫn nước muốibrine pipe battery: bộ làm lạnh nước muốibrine pipe circuit: sơ đồ dẫn nước muốibrine pipe circuit: giàn ống xoắn nước muốibrine pipe coil: làm lạnh bằng ống nước muốibrine pipe coil: dàn ống xoắn nước muốibrine pipe grid: đường ống dẫn nước muốibrine piping: đường ống dẫn nước muốibrine piping: bơm nước muốibrine pump: tái đậm đặc nước muốibrine pump: bơm nước muốibrine reconcentration: tổ thu hồi nước muốibrine recovery unit: nước muối lạnhbrine recovery unit: tổ thu hồi nước muốibrine refrigerant: trạm lạnh (dùng) nước muốibrine refrigerant: nước muối lạnhbrine refrigerating plant: hệ làm lạnh nước muốibrine refrigerating plant: trạm lạnh (dùng) nước muốibrine refrigerating system: làm lạnh (bằng) nước muốibrine refrigerating system: hệ thống lạnh nước muốibrine refrigeration: tăng chứa nước muốibrine refrigeration: thùng chứa nước muốibrine reservoir: tăng chứa nước muốibrine reservoir: dung dịch nước muốibrine reservoir: thùng chứa nước muốibrine solution: dung dịch nước muốibrine solution: vẩy tưới nước muốibrine sparge: sự vẩy tưới nước muốibrine spray air cooler: bộ làm lạnh phun nước muốibrine spray cooler: máy kết đông phun nước muốibrine spray cooler: bộ làm lạnh phun nước muốibrine spray freezer: máy kết đông phun nước muốibrine spray freezer system: hệ thống làm lạnh nước muối kínclosed brine cooling system: hệ làm lạnh nước muối kínclosed brine refrigeration system: hệ làm lạnh nước muối kíncold brine: nước muối lạnhcold brine accumulator: bể trữ nước muối lạnhconcentrated brine: nước muối đậm đặccool brine: nước muối lạnhcooled brine: nước muối lạnhcooled brine: nước muối lạnhcooling brine: nước muối lạnhdense brine: nước muối đậm đặcdiluted brine: nước muối pha loãngeutectic brine: nước muối cùng tinheutectic brine: nước muối ơtectifreezing brine: nước muối kết đôngfrozen brine: nước muối đóng băngfrozen brine: nước muối kết đôngfrozen brine: nước muối đông lạnhfrozen brine cartridge: cactut nước muối đông lạnhfrozen brine cartridge: ống nước muối đông lạnhnatural brine: nước muối tự nhiênrecirculating brine: nước muối tái tuần hoànrefrigerated brine: nước muối lạnhrefrigerating brine: nước muối lạnhrich brine: nước muối đậm đặcsaturated brine: nước muối bão hòasealed brine cartridge: ống nước muối đông lạnhship brine plant: hệ (thống) lạnh nước muối trên tàu thủyship brine refrigerating machine: máy lạnh nước muối trên tàu thủyship brine system: hệ (thống) lạnh nước muối trên tàu thủysodium chloride brine: dung dịch nước muối NaClthermostatic brine (regulating) valve: van điều chỉnh nước muối ổn nhiệttwo-temperature brine plant: hệ (thống) lạnh nước muối hai nhiệt độtwo-temperature brine system: hệ (thống) lạnh nước muối hai nhiệt độnước muối (làm lạnh)Lĩnh vực: hóa học & vật liệunước muối làm lạnhGiải thích VN: Chất lỏng được làm lạnh bởi một hệ thống hóa lạnh dùng để trao đổi nhiệt.nước muốibeef-curing brine: nước muối để ướp thịt bòbrine air cooler: máy làm lạnh nước muối bằng không khíbrine concentrator: thiết bị cô đặc nước muốibrine cooler: máy làm nguội nước muốibrine drum: thùng gom nước muốibrine floatation tank: thùng tuyển nổi nước muốibrine header: vòi phun nước muốibrine holding tank: thùng bảo quản nước muốibrine ice: nước muối đã làm sạchbrine line: ống dẫn dịch nước muốibrine refrigeration system: hệ thống làm lạnh bằng nước muốibrine regeneration tank: thùng tái sinh nước muốibrine return tank: thùng chứa nước muối tuần hoànbrine sparse: sự tưới nước muốibrine spray: vòi phun nước muốibrine spring: nguồn nước muốibrine thermostat: máy điều hòa bằng nước muốicalcium chloride brine: nước muối caxi-cloruaclosed brine refrigeration system: hệ thống làm lạnh bằng nước muối đóng kínsausage in brine: xúc xích pha trong nước muốiướp muốibrine cure: sự ướp muối ớtrapid brine cure: sự ướp muối ẩm nhanhbrine agitatormáy khuấy trộn muốibrine agitator unitmáy khuấy dung dịch muốibrine circulating pumpbơm tuần hoàn dịch muốibrine circulation coolingsự làm lạnh dung dịch muốibrine circulatormáy khuấy dịch muốibrine coolingsự làm lạnh dịch muốibrine drumắcquy dịch muốibrine flotationsự đãi tách trong dung dịch muốibrine freezing processsự làm lạnh trong muốibrine frozen fishcá ướp lạnh trong muốibrine gaufrebánh kẹp muốibrine icebăng có muốibrine makingsự chuẩn bị dịch muối. brine making machinethiết bị chuẩn bị dịch muốibrine measuringsự đo nồng độ muốibrine pumpbơm dịch muốibrine refrigerationsự làm lạnh dịch muối
danh từ o nước biển, nước mặn, nước muối Nước có độ mặn trên 35 phần nghìn muối, tức là cao hơn độ muối chứa trong nước biển. Nước mặn trong vỉa dầu sinh ra cùng với dầu và thường nước có clorua natri. § natural brine : nước muối tự nhiên § salt brine : nước muối § brine disposal well : giếng nước mặn Loại giếng dùng để bơm nước mặn vào vỉa chứa ở dưới đất. § brine storage pit : hầm muối Hố trũng trên mặt đất nhờ hiện tượng bốc hơi và/hoặc hiện tượng thấm rỉ để tạo ra nước mặn hoặc nước muối.