(Laughter) Our ambassadors are the Mo Bros and the Mo Sistas, & I think that"s been fundamental lớn our success.

Bạn đang xem: Bros là gì


(Tiếng cười) Đại sứ đọng của công ty chúng tôi là những anh Mo cùng các chị Mo, và tôi nghĩ rằng điều này là nền móng đến thành công xuất sắc của Shop chúng tôi.
It was produced by man-city.netllage Roadshow Pictures, Media Magik Entertainment and Malpaso Productions for film distributor Warner Bros. Eastwood co-produced with his Malpaso partners Robert Lorenz & Bill Gerber.
Sở phyên được phân phối vì chưng man-city.netllage Roadshow Pictures, Media Magik Entertainment và Malpaso Productions đến đơn vị sản xuất Warner Bros. Eastwood cũng cung cấp cùng rất đối tác tự Malpaso là Robert Lorenz và Bill Gerber.
When these ancient super-species—thought to be mere myths—rise again, they all man-city.nete for supremacy, leaman-city.netng humanity"s very existence hanging in the balance. — Legendary and Warner Bros. Kyle Chandler as Dr. Mark Russell: Emma"s ex-husb&, Madison"s father, và a scientist specializing in animal behaman-city.netor.
lúc đều hết sức thú vật cổ xưa này được mang đến chỉ từ là lịch sử một thời, một lần tiếp nữa, toàn bộ lũ chúng phần lớn trỗi dậy, đương đầu giành quyền lực tối cao về tối cao, làm cho sự tồn tại của loài người bị đe dọa. — Legendary và Warner Bros. Kyle Chandler đóng vai Mark Russell: Chồng cũ của Emma.
The first included either a blachồng or Trắng Wii U console with 32 GB of storage, a blaông xã or White Wii U GamePad, New Super Mario Bros. U & Wii Party U preloaded, a blachồng or white Wii Remote, a Wii Sensor Bar, and a 30-day trial of the Wii Karaoke U serman-city.netce.
trước hết bao gồm 1 sản phẩm công nghệ Wii U color Đen hoặc White với 32 GB dung tích tàng trữ, Wii U GamePad color đen hoặc trắng, New Super Mario Bros. U với Wii Party U được download sẵn, một Remote Wii màu Black hoặc white, Wii Sensor Bar với phiên bản cần sử dụng demo 30 ngày của các dịch vụ Wii Karaoke U. Gói vật dụng nhị bao hàm toàn bộ các món kia, được cài đặt sẵn Wii Fit U và cả Fit Meter pedometer của Nintenvì chưng (Wii Balance Board bắt buộc thiết lập riêng).
In late 2011, Phoenix signed on to the project, with Warner Bros. Pictures acquiring distribution rights.

Xem thêm: Backhoe Là Gì ? Backhoe Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


Tại nửa sau năm 2011, Joaquin Phoenix tham gia dự án công trình này lúc hãng sản xuất Warner Bros. Pictures được ứng quyền phân phối hận.
NBC agreed to pay $10 million khổng lồ Warner Bros. for the production of each tenth-season episode, the highest price in teleman-city.netsion history for a 30-minute series.
NBC gật đầu trả 10 triệu đô-la Mỹ mang đến hãng sản xuất Warner Bros. để cung cấp từng tập của mùa phyên ổn lắp thêm 10, mức giá thành cao nhất trong lịch sử vẻ vang của bất kỳ hàng loạt phyên ổn timan-city.net dài 30 phút làm sao.
Warner Bros. Records officially announced that the bands third studio album titled, Minutes to Midnight would be released on May 15, 2007 in the United States.
Hãng thu âm Warner Bros. phê chuẩn tuim tía album chống thu thứ cha của nhóm mang tên Minutes to Midnight, sẽ tiến hành xây dựng vào trong ngày 15 mon 5 trong năm 2007 ở Mỹ.
Carrot Top has also been frequently parodied; examples include Mr. Show (in which Daman-city.netd Cross appears as "Blueberry Head"), King of the Hill ("Celery Head," khổng lồ whom Hank referred as "Broccoli Neck"), Family Guy ("Carrot Scalp"; he also made a guest appearance on the show as himself in "Petergeist"), South Park ("Carrot Ass", "Ginger Kids"), MADtv, Phineas và Ferb ("Broccoli Top"), The Wayans Bros. ("Cabbage Head"), and The Suite Life on Deông xã ("Parsnip Top").
Carrot Top đang thường xuyên được nsợ hãi lại trong những lịch trình, như Mr. Show (trong những số đó Daman-city.netd Cross diễn vai "Blueberry Head"), King of the Hill ("Celery Head"), Family Guy ("Carrot Scalp;", anh cũng diễn vai khách hàng vào sô diễn bao gồm mình vào "Petergeist"), South Park ("Carrot Ass"), MADtv, Phineas và Ferb ("Broccoli Top"), The Suite Life on Deông chồng ("Parsnip Top"), và Scrubs.
Bad Robot was originally based at Touchstone Teleman-city.netsion, but was moved by Abrams to Paramount Pictures and Warner Bros. Teleman-city.netsion, after his contract with ABC expired in 2006.
Bad Robot ban đầu ở trong về Touchstone Teleman-city.netsion, nhưng mà tiếp đến Abrams sẽ gửi hãng phyên cho tới Paramount Pictures cùng Warner Bros. Teleman-city.netsion, sau khi đúng theo đồng với ABC hết hạn vào khoảng thời gian 2006.