2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Động từ2.3 Cấu trúc từ3 Chuyên ngành3.1 Cơ – Điện tử3.2 Cơ khí & công trình3.3 Toán thù & tin3.4 Vật lý3.5 Xây dựng3.6 Điện tử và viễn thông3.7 Kỹ thuật chung3.8 Kinch tế3.9 Địa chất4 Những trường đoản cú liên quan4.1 Từ đồng nghĩa tương quan /“bʌkit/

Thông dụng

Danh từ

Thùng, xô (nhằm múc nước) Pittông (ống bơm) Gầu (làm việc guồng nước)

Động từ

Bắt (ngựa) chạy vượt mức độ Chèo (thuyền) vội vàng

Cấu trúc từ

a drop in the bucketXem drop to give sầu the bucketxua ra không cho có tác dụng, loại bỏ to lớn kiông chồng the bucket(tự lóng) bị tiêu diệt, ngoẻo to bucket downrơi xối xả, rơi nlỗi trút nước (mưa)

hình dáng từ

Chuim ngành

Cơ – Điện tử

Thùng, gầu, cánh (tuabin), pittông, ống lót

Thùng, gầu, cánh (tuabin), pittông, ống lót

Cơ khí & công trình

cánh (tuabin)bucket spacekhoảng chừng cách tiến hành thân cánh tuabin gầu xúc khu đất thùng gầu

Toán thù và tin

bộ đựng đồ dùng cất vùng chứabit bucketvùng cất bit

Vật lý

gàu cánh quạt

Xây dựng

gàu chân đập tràn gầu múc khu đất thùng cào đất


Điện tử & viễn thông

thùng nén

Kỹ thuật chung

cánhbucket armcánh tay gàu máy xúcbucket spacekhoảng thủ tục giữa cánh tuabinbucket wheelbánh cánh quạtbucket wheel excavatortrang bị đào tất cả bánh cánh gàu vùng hút ngăn cất lá cánh gió gáo gàu gầu múc

Giải thích EN: 1. a deep, wide container with a flat bottom, used khổng lồ hold và carry water với other liquids.a deep, wide container with a flat bottom, used lớn hold cùng carry water với other liquids.2. a scooping device, usually designed lớn open và cchiến bại khổng lồ take on or let go of a load.a scooping device, usually designed to open với cthua trận to take on or let go of a load.3. a water outlet in a turbine.a water outlet in a turbine..

Bạn đang xem: Bucket là gì

Giải yêu thích VN: 1.

Bài Viết: Bucket là gì

Đồ cất sâu với rộng, bao gồm đáy phẳng, dùng để làm đựng nước hoặc các chất lỏng khác.

Xem thêm: Noo Phước Thịnh Sinh Năm Bao Nhiêu ? Noo Phước Thịnh Sinh Năm

2. Gầu múc, thường xuyên có thiết kế nhằm msinh sống với đóng Lúc ước ao xúc hoặc đổ một tải trọng. 3. Đường dẫn nước của tuốcbin.

gàu vét bùn gàu xúc pittôngflare-type bucketpittông loe

Kinh tế

gầu thùng

Địa chất

thùng, ben, gầu

Những từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounbrazier , can , canister , cask , hod , kettle , pail , pot , scuttle , vat , bail , barrel , cage , cheat , container , drench , hurry , scoop , swindle , tub , vessel verbbolt , bustle , dart , dash , festinate , flash , fleet , flit , fly , haste , hasten , hurry , hustle , pelt , race , rocket , run , sail , scoot , scour , shoot , tốc độ , sprint , tear , trot , whirl , whisk , whiz , wing , zip , zoom


Cơ – điện tử, Cơ khí & dự án công trình, Kinc tế, Kỹ thuật thông thường, Thông dụng, Toán và tin, Trang nhúng tập tin không trường tồn, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tương quan giờ anh, Vật lý, Xây dựng, năng lượng điện tử và viễn thông,