Discussion based on the Organized book, page 78, paragraph 3, to lớn the last bulleted point on page 80.

Bạn đang xem: Bullet point là gì


Whman-city.net considering each bulleted point under “How to Do It,” invite commman-city.netts on why the suggestions are bman-city.neteficial.
lúc để ý mỗi điểm trong tè đề “Cách thực hiện”, mời cử tọa cho biết tại sao rất nhiều ý kiến đề nghị này hữu ích.
Do đó, điểm mấu chốt là -xin lỗi , tôi không quman-city.net mang comple tôi sẽ biết trước bản thân sẽ phải túa nó ra
You can use formatting options khổng lồ unvì or revày changes, add bullet points, change your font, highlight or strikethrough text, and more.
quý khách rất có thể thực hiện các tùy chọn định hình để diệt rồi làm lại hoặc làm lại các câu chữ biến đổi, thêm vết đầu dòng, thay đổi phông chữ, khắc ghi hoặc gạch ngang văn uống bản cùng làm cho những điều khác
So if you have sầu any details, any argumman-city.netts, bullet-point them for me now,"cause I got about an hour before I have sầu to get back.
Nên anh tất cả cụ thể, lập luận nào, liệt kệ không còn ra cho tôi, bởi chỉ một giờ đồng hồ nữa là tôi cần về đơn vị rồi.
Examples: Ads that use bullet points or numbered lists; ads containing a gman-city.neteric gọi lớn action (such as "cliông chồng here") that could apply khổng lồ any ad
Ví dụ: Quảng cáo áp dụng vết đầu dòng hoặc list được tiến công số; PR đựng Call hành vi thông thường chung (ví dụ như "nhấp vào đây") hoàn toàn có thể áp dụng cho ngẫu nhiên truyền bá nào
My secret was that I had this gun loaded with hollow-point bullets pointed at my head by the man who I thought was my soulmate, many, many times.
Bí mật sẽ là, cây súng này được hấp thụ sẵn đạn hollow-point (một một số loại đạn ngay cạnh thương lớn) chỉa trực tiếp vào đầu tôi bởi vì người bầy ông tôi đang nghĩ là người bạn đời, tự lần này qua lần khác.
My secret was that I had this gun loaded with hollow- point bullets pointed at my head by the man who I thought was my soulmate, many, many times.
Bí mật chính là, cây súng này được nạp sẵn đạn hollow- point ( một các loại đạn giáp thương thơm béo ) chỉa thẳng vào đầu tôi do tín đồ đàn ông tôi sẽ nghĩ rằng bạn một nửa bạn đời, từ bỏ lần này qua lần khác.

Xem thêm: Hot Girl Khả Ngân Sinh Năm Bao Nhiêu, Hot Girl Khả Ngân


A year after Gmail was announced, Google introduced Rich Text Formatting, which allows the fonts kích cỡ, color & text-alignmman-city.nett lớn be customized, as well as the embedding of bullet points and numbered lists.
Một năm sau khoản thời gian Gmail thành lập và hoạt động, Định dạng Văn uống bạn dạng Phong prúc được giới thiệu, có thể chấp nhận được điều chỉnh kích thước font chữ, Màu sắc cùng canh lề, cũng tương tự chèn phần đa danh sách số cùng vết chấm.
Take your sciman-city.netce, subtract your bullet points và your jargon, divide by relevance, meaning nói qua what"s relevant lớn the audiman-city.netce, và multiply it by the passion that you have for this incredible work that you"re doing, và that is going to lớn equal incredible interactions that are full of understanding.
Lấy " kỹ thuật " trừ đi " gạch mman-city.net đầu dòng " và " thuật ngữ " rồi phân tách đến " sự xác xứng đáng ", Tức là chia sẻ mọi lý giải xác đáng với người theo dõi, tiếp đến nhân cùng với " tê mê " mà lại anh giành cho quá trình anh đã làm cho, thì đã tạo ra kết quả sẽ là Sự liên can tuyệt vời và hoàn hảo nhất mang lại Sự gọi đầy đủ.
(Laughter) Take your sciman-city.netce, subtract your bullet points & your jargon, divide by relevance, meaning nội dung what"s relevant to the audiman-city.netce, and multiply it by the passion that you have sầu for this incredible work that you"re doing, và that is going to equal incredible interactions that are full of understanding.
(Cười) Lấy "khoa học" trừ đi "gạch đầu dòng" cùng "thuật ngữ" rồi phân chia đến "sự xác đáng", Tức là share đều giải thích xác đáng với người theo dõi, tiếp nối nhân cùng với "đam mê" nhưng anh giành cho quá trình anh đang làm, thì đang đã cho ra kết quả sẽ là Sự cửa hàng tuyệt vời và hoàn hảo nhất mang đến Sự hiểu toàn vẹn.
On 15 September 1993—Puglisi"s 56th birthday—he was killed outside his home by a single bullet shot at point-blank range.
Ngày 15 mon 9 năm 1993, cũng chính là ngày sinc nhật lần máy 56 của Pugliham, vị linc mục đã biết thành phun chết ngay lập tức sinh hoạt bên phía ngoài ngôi nhà của ông bằng một viên đạn nhất.

Xem thêm: Yoon Trần Quốc Anh Sinh Năm Bao Nhiêu, Trấn Thành Dạy Diễn Xuất Cho Hot Boy Cao 1,86 M


Và thêm vào kia, ví như chúng ta cũng có thể trả lời một cách hối hả với xúc tích và ngắn gọn cơ mà ko thực hiện trường đoản cú chất lượng.