Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Buried là gì

*
*
*

bury
*

bury /"beri/ ngoại động từ chôn, chôn cất; mai tángto be buried alive: bị chôn sống chôn vùi, che đi, phủ đi, giấu đito be buried under snow: bị chôn vùi dưới tuyếtto bury one"s hands in one"s pockets: đút tay vào túi quên đito bury the hatchet giảng hoà, làm lànhto bury oneself in the country ở ẩn dật nơi thôn dãto bury oneself in one"s books vùi đầu vào sách vởto be buried in thought (in memories of the past) mải mê với ý nghĩ (với những kỷ niệm xa xưa)to have buried a relative đã mất một người thân
Lĩnh vực: ô tôô tô buýtdepth of bury for underground pipeđộ sâu chôn ống dẫn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): burial, bury, buried


*

*

Xem thêm:

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

bury

Từ điển Collocation

bury verb

1 dead person

PHRASES be dead and buried Those people are now all dead and buried. (figurative) Their ambitions were finally dead and buried. | bury sb alive

2 hide in the ground

ADV. deep | underground The waste is buried deep underground.

3 cover

ADV. completely a fallen tree trunk almost completely buried in the long grass

PHRASES be buried alive The miners were buried alive when the tunnel collapsed. | be/get buried beneath/under sth The building was now buried under three metres of soil. Your letter got buried under a pile of papers.

4 put sth deeply into sth

ADV. deep/deeply He slumped forward, the knife buried deep in his chest. (figurative) her deeply buried pain

PHRASES lie/remain buried (often figurative) The king is dead and lies buried at Jedburgh Abbey. What secrets lie buried in the past?

Từ điển WordNet


v.

cover from sight

Afghani women buried under their burkas

place in the earth and cover with soil

They buried the stolen goods


English Synonym and Antonym Dictionary

buries|buried|buryingsyn.: cache conceal cover hide immerseant.: dig excavate sink

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu