Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Buried là gì

*
*
*

bury
*

bury /"beri/ ngoại động từ chôn, chôn cất; mai tángto lớn be buried alive: bị chôn sống chôn vùi, đậy đi, che đi, giấu đito lớn be buried under snow: bị chôn vùi dưới tuyếtto lớn bury one"s hands in one"s pockets: đút ít tay vào túi quên đilớn bury the hatchet giảng hoà, làm lànhkhổng lồ bury oneself in the country nghỉ ngơi ẩn dật địa điểm buôn bản dãlớn bury oneself in one"s books vùi nguồn vào sách vởto lớn be buried in thought (in memories of the past) mài miệt với ý suy nghĩ (với đa số đáng nhớ xa xưa)to have sầu buried a relative đã không còn một bạn thân
Lĩnh vực: ô tôxe hơi buýtdepth of bury for underground pipeđộ sâu chôn ống dẫn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): burial, bury, buried


*

*

Xem thêm:

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

bury

Từ điển Collocation

bury verb

1 dead person

PHRASES be dead and buried Those people are now all dead and buried. (figurative) Their ambitions were finally dead và buried. | bury sb alive

2 hide in the ground

ADV. deep | underground The waste is buried deep underground.

3 cover

ADV. completely a fallen tree trunk almost completely buried in the long grass

PHRASES be buried alive sầu The miners were buried alive sầu when the tunnel collapsed. | be/get buried beneath/under sth The building was now buried under three metres of soil. Your letter got buried under a pile of papers.

4 put sth deeply inlớn sth

ADV. deep/deeply He slumped forward, the knife buried deep in his chest. (figurative) her deeply buried pain

PHRASES lie/remain buried (often figurative) The king is dead and lies buried at Jedburgh Abbey. What secrets lie buried in the past?

Từ điển WordNet


v.

cover from sight

Afghani women buried under their burkas

place in the earth & cover with soil

They buried the stolen goods


English Synonym và Antonym Dictionary

buries|buried|buryingsyn.: cabịt conceal cover hide immerseant.: dig excavate sink

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu