2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Động từ3 Chulặng ngành3.1 Cơ - Điện tử3.2 Cơ khí và công trình3.3 Xây dựng3.4 Kỹ thuật chung3.5 Kinh tế3.6 Địa chất4 Các tự liên quan4.1 Từ đồng nghĩa /bʌt/

Thông dụng

Danh từ

Gốc (cây); cội cuống (lá); báng (súng); đầu ráng, đầu cán (roi, gậy...) Mẩu thuốc lá (hút ít còn lại) Cá mình giẹp (như) lờn bơn... ( số nhiều) khoảng phun Trường bắn; bia phun và ụ đất sau bia Người có tác dụng trò cười; đích làm trò cườito be the butt of the whole schoollà trò đùa cho tất cả ngôi trường Cái húc, chiếc húc đầukhổng lồ come full butt against...húc nguồn vào... (thông tục) mông đít

Động từ

Húc vào; húc đầu vàoto lớn butt a man in the stomachhúc đầu vào bụng ai Đâm vào, đâm sầm vàoto lớn butt against a treeđâm sầm đề nghị một cái câylớn butt in(thông tục) xen vào; nói xen vào; can thiệp vàoto butt in a conversationxen vào câu chuyện

Chuyên ổn ngành

Cơ - Điện tử

Mặt đầu mút ít, sự đối đỉnh, sự nối đối tiếp

Cơ khí & công trình

lát đệm nối đầu nối đối tiếpbutt-to-buttsự nối đối tiếp khía cạnh đầu mút

Xây dựng

húc nối đầu tiếp đầu sự đối đầu sự sát mọt sự nối đối tiếp

Kỹ thuật tầm thường

tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh sát mốibutt platetnóng đệm gần cạnh mốibutt seam weldinghàn lăn uống gần kề mốibutt seam weldingsự hàn nối ngay cạnh mốibutt striptnóng nối tiếp giáp mốibutt weldinghàn cạnh bên mốibutt weldingsự hàn sát mốibutt-welding machinemáy hàn nối (tiếp giáp mối)flash butt weldinghàn tiếp giáp côn trùng do chớp sángresistance butt weldingsự hàn điện trsinh hoạt liền kề mốiresistance butt-weldinghàn năng lượng điện tử cạnh bên mốislow butt weldinghàn giáp mối chậmsteel plate butt-welding machinemáy hàn tnóng ngay cạnh mốiupphối butt weldinghàn chồn sát mọt nối chữ T nối tuyên chiến và cạnh tranh nút ít mặt tiếp ngay cạnh sự nối sự tiếp vòng (treo)

Kinc tế

thùng thùng (rượu) loại cực to thùng ba-ric thùng đựng rượu thùng tô-nô

Địa chất

đoạn mút hoặc vệt lỗ mìn còn sót lại nghỉ ngơi gương sau khi nổ

Các từ bỏ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounbase , bottom , edge , extremity , fag over , foot , fundament , haft , handle , hilt , shank , stoông chồng , stub , stump , tail , tip , chump * , clay pigeon , derision , dupe * , easy mark * , fall guy , fool , goat , jestee , joke , laughingstoông xã , mark , patsy , pigeon * , sap , setup , sitting duông xã * , softie , subject , sucker , target , turkey , victyên , cancer stichồng , cig , coffin nail , fag , smoke * , tobacteo , shove , thrust , jest , mockery , gull , lamb , pushover , fragment , ort , scrap , shard verbbatter , buck , Búp Phê , bump , bunt , collide , gore , hook , horn , jab , knoông xã , poke , prod , punch , push , ram , run inkhổng lồ , shove sầu , smaông xã , strike , thrust , toss , abut , border , bound , communicate , join , jut , meet , neighbor , project , protrude , verge , touch , adjoin , behind , bottom , buttocks , cart , cask , cigar , cigarette , derriere , end , fanny , flounder , goat , head , hinge , in , joint , jolt , patsy , rump , shaft , stub , stump , sucker , target , tush , victyên ổn
Cơ - năng lượng điện tử, Cơ khí và công trình, Kinch tế, Kỹ thuật tầm thường, Thông dụng, Từ điển đồng nghĩa tương quan giờ anh, Xây dựng,