Dev C++ là gì?

Dev C++ là 1 IDE, một trong những phần mềm dùng để làm biên soạn thảo/ thiết kế ngữ điệu C/C++.

Dev C++ khá nhẹ, tích hợp sẵn những anh tài nhỏng highlight (giúp phân minh hàm, biến…), tự động complete (gợi ý code), auto giữ code, compile và run trực tiếp…

Cài đặt Dev C++

Tải Dev C++ tại: https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/

*

Clichồng đúp vào tệp tin .exe pháo vừa tải về

*

Chọn ngôn từ sở hữu đặt

*

*

Bộ cài Dev C++ tích hòa hợp sẵn trình biên dịch ngôn ngữ C/C++ là Boost C++, giả dụ máy chúng ta đã mua sẵn trình compiler C/C++ nhỏng MinGW hay Cygwin thì có thể quăng quật lựa chọn ô check box sống dưới. (Mình khuim download MinGW bởi vì bạn dạng compiler đi sẵn cùng với Dev C++ tương đối là cũ)

(Hướng dẫn setup trình biên dịch C/C++ MinGW (gcc))

*

*

*

Lần đầu chạy Dev C++ bạn sẽ đề nghị thông số kỹ thuật một vài ban bố như ngôn ngữ, giao diện (font, color)

*
*
*

Đây là hình ảnh của Dev C++

*

lấy ví dụ C/C++ Hello World bên trên Dev C++

Chọn File/New/Source File (Hoặc ấn Ctrl+N) nhằm tạo file

Copy nội dung sau vào tệp tin vừa tạo:

#include int main() printf("Hello World!"); return 0;Sau đó giữ giàng thành file Hello.cpp (cùng với C++) hoặc Hello.c (cùng với C)

Trong ví dụ này mình lưu lại thành file Hello.cpp cùng lưu giữ ở thư mục D:programming

*

Chạy file Hello.cpp trên bằng cách chọn Execute/ Compile và Run (hoặc ấn F11)

(Compile là để biên dịch thành tệp tin Hello.exe pháo, Run là nhằm chạy file .exe pháo vừa biên dịch)

(Lưu ý, nếu bạn không mua trình biên dịch C/C++(Boost C++) tích vừa lòng sẵn với cùng với Dev C++ thì chúng ta nên cấu hình compiler mang đến Dev C++)