... AD // EF. Trong việc giải các bài toán chứa các điểm di động, việc xét các vị trí đặc biệt càng tỏ ra hữu ích, đặc biệt là các bài toán “tìm tập hợp điểm”. Bài toán 4 : Cho nửa đường tròn đường ... và chỉ khi x = y = 1 ; các bạn sẽ lời giải của các bài toán sau : Bài toán 2 : Giải hệ phương trình : Nếu các bạn quan tâm tới các yếu tố trong tam giác thì vận dụng các bất đẳng thức (*) ... và chỉ khi x = y = 1 ; các bạn sẽ lời giải của các bài toán sau : Bài toán 2 : Giải hệ phương trình : Nếu các bạn quan tâm tới các yếu tố trong tam giác thì vận dụng các bất đẳng thức (*)...

Bạn đang xem: Các dạng toán nâng cao lớp 6 có lời giải


*

*

... ữ 2 2 2 2 60 .63 63 .66 117.120 2003+ + + +5 5 5 5 40.44 44.48 76. 80 2003+ + + +2 3 3 3 2 3 60 .63 63 .66 117.120 2003 + + + + ÷ 2 1 1 1 1 1 1 2 3 60 63 63 66 117 200 2003 ... 100 .6 100 (2) Trừ từng vế của (2) cho (1) ta được: 5S = 6 - 2 .6 + (2 .6 2 - 3 .6 2) + (3 .6 3 - 4 .6 3) + … + (99 .6 99 - 100 .6 99) + + 100 .6 100 - 1 = 100 .6 100 - 1 - (6 + 6 2 + 6 3 ... sinh thể so sánh được Avới B mà không gặp mấy khó khăn.Bài 4. Tính giá trị của biểu thức S = 1 + 2 .6 + 3 .6 2 + 4 .6 3 + … + 100 .6 99 (1) Ta có: 6S = 6 + 2 .6 2 + 3 .6 3 + … + 99 .6 99...

Xem thêm: Acs Là Gì? Acs Có Thực Sự Uy Tín Như Mọi Người Vẫn Nghĩ? Acs Việt Nam Là Công Ty Gì


*

*

... Viết các PTHH của các phản ứng . Bài giải Lưu ý khi giải : 6 chất khí đó thể là các chất khí sau đây : Cl2 , H2 , C2H2 , O2 , SO2 , CO2 , H2S , NH3 … Nên 6 chất ... : 4 ống nghiệm được đánh số thứ tự (1) , (2) , (3) , (4) , moãi oáng chứa một trong 4 dd sau : Na2CO3 , MgCl2 , HCl , KHCO3 .Biết rằng : -Khi đổ ống (1)vào ống (3)thì thấy ... 6 chất rắn là các chất trong số các chất sau : MnO2 , kim lọai đứng trước H2 , CaC2 , KClO3 , Na2SO3 , FeS , Muoái Amoni … Bài giải a/ Theo tính tan của các muối thì 4...
*

... bài toán về dạng toán tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ)Bài 3 : Một trường tiểu học 560 học sinh và 25 thầy cố giáo .Biết cứ 3 học sinh nam thì 4 học sinh nữ và cứ 2 thầy giáo thì ... số mới thương là 1.Bài 4:Cho các chữ số 4;5 ;6 .Hãy lập tất cả các số 3 chữ số mà mỗi số đủ 3 chữ số đã cho .Tính tổng các số đó.Bài 5 : a .Có bao nhiêu số ỉe 3 chữ số .b ;Có bao ... bằng 20 06 và giữa chúng 4 số chẵn .d) Tìm 2 số chẵn tổng bằng 20 06 và giữa chúng 4 số lẻ .e) Tìm 2 số lẻ tổng bằng 20 06 và giữa chúng 4 số lẻg) Tìm 2 số lẻ tổng bằng 20 06 và...