Bài tập nguyên tắc kế toán giúp bạn học tập sau khi học tập xong xuôi, hệ thống lại toàn thể kỹ năng và kiến thức lý thuyết áp dụng vào phần nghiệp vụ với những định khoản thực tiễn.

Bạn đang xem: Các ví dụ về nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Hướng dẫn cụ thể bài bác tập Nguyên lý kế toán

Câu 5.1

Yêu cầu 1: Định khoản kế toán thù những nghiệp vụ phân phát sinh

1. Khách mặt hàng trả tiền mua hàng Chịu trường đoản cú kỳ trước bằng tiền khía cạnh 10.000

Nợ TK 111: 10.000

Có TK 131: 10.000

2. Dùng chi phí gửi ngân hàng để sở hữ TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chỉ không bao gồm thuế GTGT 10%), ngân sách chuyển vận bốc toá đơn vị chức năng đưa ra không còn 2trăng tròn tiền khía cạnh (sẽ bao gồm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

Có TK 112: 44.000

Có TK 111: 220

3. Dùng tiền gửi NH trả nợ fan phân phối 30.000 và rút ít về quĩ tiền khía cạnh đôi mươi.000

Nợ TK 111: đôi mươi.000

Nợ TK 331: 30.000

Có TK 112: 50.000

4. Dùng tiền mặt trả lương mang đến CNV trăng tròn.000

Nợ TK 334: trăng tròn.000 Học kế toán thù ở chỗ nào tốt

Có TK 111: trăng tròn.000 

5. Vay ngắn hạn NH trả nợ người buôn bán 20.000

Nợ TK 331: trăng tròn.000

Có TK 311: trăng tròn.000

6. Dùng chi phí gửi NH trả vay mượn thời gian ngắn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

Có TK 112: 50.000

7. Mua nguyên liệu nhập kho giá bán tải đôi mươi.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT) chưa trả tiền tín đồ cung cấp.

Nợ TK 152: trăng tròn.000

Nợ TK 133: 2.000

Có TK 331: 22.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng đối chiếu số phát sinh phong cách nhiều cột

*

4. Lập bảng Cân đối kế toán

*
Khóa Học Kế Toán Online - Tương Tác Trực Tiếp Với Giảng Viên Kế Toán Trưởng Trên 15 Năm Kinch Nghiệm

Câu 5.2

1. Xuất kho nguyên liệu dùng đến cung ứng thành phầm trăng tròn.000, cần sử dụng cho làm chủ phân xưởng 2000.

Nợ TK 621: trăng tròn.000

Nợ TK 627: 2.000

Có TK 152: 22.000

2. Tiền lương buộc phải trả công nhân cung ứng sản phẩm 35.000, làm chủ phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

Có TK 334: 40.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo Phần Trăm mức sử dụng (hiểu được các khoản lương được xác minh xác suất giữa lương cơ bản và năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

Có TK 3382: 140

Có TK 3383: 1.260

Có TK 3384: 210

Có TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

Có TK 3382: 20

Có TK 3383: 180

Có TK 3384: 30

Có TK 3386: 10

Theo người lao động:

Nợ TK 334: 840

Có TK 3383: 640

Có TK 3384: 120

Có TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ dùng mang đến tiếp tế 50.000

Nợ TK 627: 50.000

Có TK 214: 50.000

5. Chi phí điện nước thiết lập quanh đó 2.100 (đang bao hàm 5% thuế GTGT) vẫn trả cho những người chào bán bằng gửi khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

Có TK 112: 2.100

6. Kết gửi chi phí

- Kết gửi chi phí sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

Có TK 621: đôi mươi.000

Có TK 622: 36.680

Có TK 627: 59.240

7. Nhập kho mặt hàng hoá, biết rằng quý giá thành phẩm chế dở thời điểm cuối kỳ là 5.000

Giá trị thành phầm chấm dứt vào kỳ = 0 + 115.9trăng tròn - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

Có TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

Yêu cầu 3: Lập bảng phẳng phiu tài khoản

Câu 5.3

Yêu cầu 1: Định khoản những nhiệm vụ kinh tế phân phát sinh

1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho SXKD là 80.000, trong đó

Dùng đến SX SP. A: 40.000Dùng mang lại SX SP B: 30.000Dùng cho cai quản phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

Có TK 152: 80.000

2. Tính chi phí lương bắt buộc trả đến CNV là 53.000, trong đó

Tiền lương CNSX SPhường. A: đôi mươi.000.Tiền lương CNSX SPhường B: 10.000.Tiền lương quản lý phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán hàng 8.000Tiền lương của bộ phận cai quản công ty lớn 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): trăng tròn.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo Xác Suất pháp luật (mang định toàn bộ tiền lương là lương cơ bản).

Xem thêm: Tất Cả Điều Bạn Cần Biết Về Wipe Data Là Gì, Wipe Data Là Gì

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

Có TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ sử dụng đến sản xuất 17.000; Bộ phận bán sản phẩm 10.000; Bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

Có TK 214: 42.000

5. Cuối kỳ kết gửi hết chi phí SX. Biết rằng ngân sách SX tầm thường phân bổ đến từng nhiều loại SPhường. theo chi phí lương công nhân SX, hiểu được CPSX dngơi nghỉ cuối kỳ:

SP A: 5.000SP B: 4.000

Tổng chi phí cung ứng chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bổ ngân sách mang lại thành phầm A: 22.100

Phân vấp ngã ngân sách mang đến sản phẩm B: 11.050

- Kết gửi chi phí phân phối trong kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

Có TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

Có TK 621 (B): 30.000)

Có TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

Có TK 622 (B): 12.300)

Có TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

Có TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm cung cấp theo Chi tiêu chế tạo thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết chuyển thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

Có TK 154: 143.050

- Kết gửi chi phí bán hàng, ngân sách QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

Có TK 641: 19.840

Có TK 642: 27.300

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản tổng hòa hợp, thông tin tài khoản chi tiết.

*

Câu 5.4

Yêu cầu 1: Định khoản các nhiệm vụ ghê tế

1. Xuất kho thành phẩm bán cho khách hàng được người tiêu dùng đồng ý, giá bán vốn 30.000, giá thành 180.000 (không bao hàm 10% thuế GTGT), quý khách hàng tkhô giòn tân oán 50% bởi tiền mặt, số còn sót lại ghi nợ.

- Ghi dấn giá bán vốn:

Nợ TK 632: 30.000

Có TK 155: 30.000

- Ghi thừa nhận doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

Có TK 511: 180.000

Có TK 333: 18.000

2. Tiền lương đề xuất trả nhân viên bán hàng trăng tròn.000, quản lý công ty lớn 30.000

Nợ TK 641: trăng tròn.000

Nợ TK 642: 30.000

Có TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ dùng mang lại phần tử bán hàng 15.000, bộ phận cai quản doanh nghiệp trăng tròn.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: trăng tròn.000

Có TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo phần trăm chế độ (giả định tổng thể là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

Có TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. giá cả điện nước mua ko kể cần sử dụng đến phần tử bán sản phẩm 10.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT), thành phần thống trị doanh nghiệp lớn 12.000 (không bao hàm 5% thuế GTGT) đã thanh hao tân oán toàn cục bằng đưa khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

Có TK 112: 23.100

6. Xác định kết quả kinh doan

- Kết đưa giá chỉ vốn hàng bán

Nợ TK 911: 30.000

Có TK 632: 30.000

- Kết chuyển ngân sách bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

Có TK 641: 49.800

- Kết gửi ngân sách quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

Có TK 642: 69.200

- Kết gửi doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

Có TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng phẳng phiu thông tin tài khoản với Báo cáo kết quả kinh doanh

Câu 5.5

Yêu cầu 1: Định khoản nghiệp vụ kinh tế vạc sinh

1. Mua 1 TSCĐ hữu hình chưa thanh khô toán thù tiền cho đơn vị chức năng bán, giá sở hữu chưa tồn tại thuế là 12 ngàn.000 đ, thuế GTGT 10%, ngân sách lắp đặt trả bằng chi phí phương diện là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 111: 500.000

Có TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho người bán 5.000.000 bằng tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

Có TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho thực hiện cho

Trực tiếp phân phối sản phẩm: 2.000kilogam (10.000.000)Phục vụ sinh hoạt phân xưởng:100kilogam (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản chi phí khác

Loại đưa ra phí

Đối tượng Chịu chi phí

Tiền lương nên trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Bộ phận thẳng SX

-Bộ phận PV với làm chủ SX

-Bộ phận buôn bán hàng

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

Có TK 334: 5.800.000

Có TK 214: 2.000.000

Có TK 111: 700.000

5. Sản phẩm chế tạo kết thúc được nhập kho thành phẩm: 1000 sản phẩm. Ngân sách chi tiêu chế tạo dsinh sống dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

Có TK 621: 10.000.000

Có TK 622: 1.800.000

Có TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dông chồng = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

Có TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất bán 500 thành phầm. Giá bán chưa tồn tại thuế bởi 1,4 túi tiền, thuế GTGT 10%. Khách mặt hàng vẫn thanh khô toán tổng thể bởi TGNH.

- Ghi nhấn giá bán vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

Có TK 156: 7.100.000

- Ghi dấn doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

Có TK 511: 9.940.000

Có TK 333: 994.000

7. Xác định công dụng ghê doanh

- Kết đưa giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

Có TK 632: 7.100.000

- Kết chuyển chi phí cung cấp hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

Có TK 641: 1.900.000

- Kết đưa ngân sách quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

Có TK 642: 2.400.000

- Kết đưa doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

Có TK 911: 9.940.000

- Xác định tác dụng gớm doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

Có TK 911: 1.460.000

Yêu cầu 2: Lập bảng bằng vận kế toán

Các bạn không thành thục định khoản kế tân oán hoàn toàn có thể theo dõi video dưới đây - Video này do Cô Lê Ánh chỉ dẫn cụ thể góp các chúng ta có thể gọi với định khoản thuần thục.