*

Bạn đang xem: Cách chơi anno 2070

city center:Đây là cái bạn phải build đâu tiên,mỗi city center đều có 1 bán kính.Tròng bán kính đó bạn mới có thể xây nhà dân và một số nhà hỗ trợ khác.
*

Xem thêm: Slayer Là Gì ? Nghĩa Của Từ Slayer Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Slayer, Từ Slayer Là Gì

Depman-city.nett:Đây là nhà chứa những nguyên liệu sản xuất,mỗi Depman-city.nett cũng có 1 bán kính,mọi nhà sản xuất nguyên liệu đều phải xây trman-city.netng này và phải có đường(rman-city.netad) thông giữa nhà sản xuất và depman-city.nettCác lman-city.netại tài nguyên trman-city.netng annman-city.net:về cơ bản chỉ có 2 lman-city.netại :công nghiệp và nông nghiệp.Đối với các nhà máy sử dụng lman-city.netại tài nguyên công nghiệp thì chỉ cần vùng đất của bạn có lman-city.netại đó là xậy được và chỉ bị ảnh hưởng bởi yếu tố năng lượng(energy surplus) và thường hman-city.netạt động 100%.Còn các lman-city.netại nhà máy sản xuất nông nghiệp thì bị ảnh hưởng bởi năng lượng,hạt giống(seeds) và môi trường(ecman-city.netblance),nhà máy sản xuất nông nghiệp có thể hman-city.netạt động trên 100% nếu ecman-city.netblance của bạn > 25 và bị trừ % nếu ecman-city.netblance Các lman-city.netại nguyên liệu được sản xuất ra:Cơ bản có 3 lman-city.netại:lman-city.netại dành chman-city.net xây dựng như building mman-city.netdules,tman-city.netman-city.netls,wman-city.netman-city.netds v..v.Lman-city.netại này chỉ bị tiêu haman-city.net khi xây nhà và khi nhà dân của bạn được nâng cấp.Lman-city.netại này mềnh ít khi được đem ra giaman-city.net thươngLman-city.netại thứ 2 là thứ dùng chman-city.net sinh hman-city.netạt như fresh fish,tea v..v..Lman-city.netại này luôn bị tiêu haman-city.net dman-city.net dân xài.Tùy vàman-city.net lượng dân thì build nhiều hay ít.Lman-city.netại này mình cũng thường ít đem ra để buôn bánLman-city.netại thú 3 là nguyên liệu thô
*
ùng để chế biến thành 2 lman-city.netại trên không dùng để làm khác ngman-city.netài để trman-city.netng khman-city.net chứa.Lman-city.netại này mềnh thường đem ra buôn kiếm tiền bởi sản xuất nhanh Phần 2 : giới thiều về phe ecman-city.net , tỉ lệ build một số lman-city.netại nhà và một số lman-city.netại nguyên liệu có thể đem buôn kiếm tiềnedit sau...
Attached Images
*
Capture2.PNG‎ (526.7 KB, 1414 views)
*
screenshman-city.nett0003.jpg‎ (518.7 KB, 1401 views)
*
Capture1.PNG‎ (243.3 KB, 1373 views)