Chu Bất Nghi

Chu Bất Nghi, từ bỏ Nguyên Trực, kỳ tài thi thoảng có, tối ưu tốt nhất, năm 17 tuổi vẫn viết bốn bài văn luận, từng ra kế giúp Tào Tháo công thành thuận lợi

Kỹ Năng :

Tử Thượng

Tư Mã Chiêu, từ Tử Thượng, nam nhi thứ của Tư Mã Ý với Xuân Hoa. Quyền thần Tào Ngụy, người đặt cơ sở cho công ty Tây Tấn. Tyêu thích gia chinh phạt từ thời tphải chăng, hiểu rõ binch pháp, lập những chiến công. Con trai Tư Mã Viêm trong tương lai xưng đế, truy phong Tư Mã Chiêu có tác dụng Tấn Văn uống Đế.quý khách hàng đang xem: Cách đùa chu tmùi hương 3q

Kỹ Năng :
*

Vương Dị

Vương Dị, vợ của Thứ đọng Sử Ích Châu Triệu Ngang, mẹ của Triệu Anh, Triệu Nguyệt. Từng góp chồng ngăn uống địch, lập các công huân, góp các kế sách, một lòng trung thành ko nuối tiếc phiên bản thân.

Bạn đang xem: Cách chơi chu thương 3q

Kỹ Năng :

Quản Lộ

Quản Lộ - trường đoản cú Công Minch là thuật sĩ thần bí của Tào Ngụy. Tinh thông Chu Dịch, tốt bói toán thù xem tướng mạo phong thủy.

Kỹ Năng :

Đổng Uyên

Đổng Uyên, tự Hùng Phó, danh gia võ thuật, Bồng Lai Tmùi hương Thần Tán Nhân. Đồ đệ là Bắc Địa Thương thơm Vương Trương Tú, Tây Xuyên ổn Thương thơm Vương Trương Nhiệm, cuối đời nhận Triệu Vân làm đồ đệ ở đầu cuối, truyền thú võ học tập cả đời

Kỹ Năng :

Tdiệt Kính

Tdiệt Kính, tên thiệt là Tư Mã Huy, danh sĩ thời Đông Hán, tiếp liền đạo học tập, binch pháp. Học cao đọc rộng lớn, tài cán rộng bạn, được người đời coi trọng.

Kỹ Năng :

Gia Cát Quả

Gia Cát Quả, phụ nữ của Gia Cát Lượng, tư chất sáng dạ, thông tỏ đạo pháp. Tu luyện tại Thừa Yên Quan, sau này thành tiên, sự tích chỉ được ghi chxay vào sách "Thần Tiên Thông Giám".

Xem thêm:

Kỹ Năng :

Mã Vân Lộc

Kỹ Năng :

Tôn Cơ

Tôn Cơ, cô bé nhi của Tôn Sách, thê tử của Lục Tốn, mẫu thân của Lục Kháng. Dịu dàng lương thiện tại, khôn cùng giỏi bọn Không

Kỹ Năng :

Chu Cơ

Chu Cơ, tên thật Chu Triệt, phụ nữ của Chu Du với Tiểu Kiều. Sau gả mang lại Tôn Đăng vươn lên là thái tử phi, hotline là Chu Phi. Chu Cơ vnạp năng lượng võ tuy nhiên toàn, lương thiện nay yêu thương dân.

Kỹ Năng :

Lục Kháng

Lục Kháng, thương hiệu tự là Ấu Tiết, nhỏ Thừa Tướng Lục Tốn của Đông Ngô. Kế vượt tước đoạt vị của phụ thân, biến hóa lao động chính triều đình, được gọi là danh tướng mạo sau cuối của Đông Ngô.

Kỹ Năng :

Chu Hoàn

Chu Hoàn, từ bỏ Hưu Mục, quan làm mang lại chức tướng tá quân, được phong làm Gia Hưng Hầu. Giải quyết ôn dịch, bình định tô tặc, giúp Lục Tốn vượt mặt Tào Hưu, lập nhiều chiến công.

Kỹ Năng :

Đổng Bạch

Đổng Bạch, con cháu gái Đổng Trác rến, vô cùng được sủng ái, không tới tuổi cập kê đã làm được phong có tác dụng Vị Dương Quân, ngồi xe ngựa, quan lại viên đi theo

Kỹ Năng :

Nam Hoa

Kỹ Năng :

Mộc Lộc Vương

Mộc Lộc Vương – Bát Nạp Động Chủ là minh hữu của Mạnh Hoạch. Sở trường điều khiển thụ đồ, thường sẽ có hổ báo sài lang rắng độc đi theo

Kỹ Năng :

Lư Thực

Lư Thực, tên trường đoản cú là Tử Can, tín đồ Trác rưởi Quận, là đơn vị thiết yếu trị, nhà quân sự, đơn vị dạy dỗ, đơn vị phân tích tiếng tăm cuối đời Đông Hán.