Chắc hắn đọc bài bác này thì đại hiệp vẫn chơi quan liêu game Rise of Civilization, ưng ý cùng với vấn đề đại hiệp gọi qua cơ bản của game chiến thuật PK này