Trong quá trình học Tiếng Anh, giới từ at, in, on xuất hiện cực kì nhiều và việc nắm rõ cách sử dụng, phân biệt chúng là rất quan trọng. Vì vậy, hôm nay hãy cùng tìm hiểu và học tất tần tật về giới từ at, in, on cùng TOPICA Native nhé!

Download Trọn bộ Ebook ngữ pháp dành cho người mới bắt đầu


Mục Lục

1. Cách dùng At, In, On để chỉ nơi chốn2. Cách dùng At, In, On để chỉ thời gian3. Bài tậpExercise 1: Complete these sentences with in, at or on.Exercise 2: Complete the sentences. Use in, at or on + the following:

1. Cách dùng At, In, On để chỉ nơi chốn

Nói chung, chúng ta sử dụng at, in và on khi chúng ta nói về vị trí của mọi thứ.

Bạn đang xem: Cách sử dụng in on at trong tiếng anh

Các giới này cho chúng ta biết điều gì về các địa điểm?

Meet Simon at the end of the road: Gặp Simon  cuối con đường.You left your glasses in the bathroom: Bạn để quên kính trong phòng tắm.Is that a spider on the wall?: Đó là một con nhện trên tường?

Tại một điểm

At cho chúng ta biết rằng danh từ sau được đặt tại một điểm hoặc vị trí cụ thể. Nó cho thấy một vị trí chính xác.

She’s waiting at the entrance: Cô ấy đang đợi  cửa ra vàoHe’s sitting on his chair at his desk: Anh ấy đang ngồi trên ghế  bàn làm việc.I work at a bank: Tôi làm việc tại một ngân hàng.

Trong một không gian kín

In cho chúng ta biết danh từ đang ở trong một không gian kín (bao quanh hoặc đóng lại ở tất cả các phía). Về cơ bản, khi một cái gì đó ở bên trong một cái gì đó.

In a box: Trong một hộp.In a room: Trong một căn phòng.In a country: Trong một quốc gia

Trên bề mặt

On cho chúng ta biết rằng danh từ sau đây nằm trên một bề mặt.

On the table: Trên bànOn the floor: Trên sàn nhàOn the chair: Trên ghế

Sự khác biệt giữa hai câu này là gì?

She’s at the library: Cô ấy đang thư viện.She’s in the library: Cô ấy đang ở trong thư viện.

Cô ấy đang ở thư viện. – sự nhấn mạnh là vị trí của cô ấy và loại địa điểm cô ấy đã đến.Cô ấy đang ở trong thư viện. – điểm nhấn là loại tòa nhà mà cô ấy đang ở.

Cả hai câu này đều tốt để trả lời câu hỏi, “Cô ấy ở đâu?”


Để kiểm tra trình độ sử dụng và vốn từ vựng của bạn đến đây. Làm bài Test từ vựng sau đây ngay:

2. Cách dùng At, In, On để chỉ thời gian

Chúng ta sử dụng:

at tại một thời gian chính xácin cho THÁNG, NĂM, THẾ KỶ và GIAI ĐOẠN DÀIon cho DAYS và NGÀYatPRECISE TIMEinMONTHS, YEARS, CENTURIES and LONG PERIODSonDAYS and DATES
at 3 o’clockin Mayon Sunday
at 10.30amin summeron Tuesdays
at noonin the summeron 6 March
at dinnertimein 1990on 25 Dec. 2010
at bedtimein the 1990son Christmas Day
at sunrisein the next centuryon Independence Day
at sunsetin the Ice Ageon my birthday
at the momentin the past/futureon New Year’s Eve

Ví dụ:

I have a meeting at 9am: Tôi có một cuộc họp lúc 9 giờ sáng.The shop closes at midnight: Cửa hàng đóng cửa lúc nửa đêm.Jane went home at lunchtime: Jane về nhà vào giờ ăn trưa.In England, it often snows in December: Ở Anh, nó thường có tuyết vào tháng Mười Hai.Do you think we will go to Jupiter in the future?: Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ đến Sao Mộc trong tương lai?There should be a lot of progress in the next century: Sẽ có rất nhiều tiến bộ trong thế kỷ tới.Do you work on Mondays?: Bạn có làm việc vào thứ Hai không?Her birthday is on 20 November: Sinh nhật của cô ấy là vào ngày 20 tháng 11.Where will you be on New Year’s Day?: Bạn sẽ ở đâu vào ngày đầu năm mới?

Chú ý:

Việc sử dụng giới từ thời gian at trong các biểu thức tiêu chuẩn sau đây:

ExpressionExample
at nightThe stars shine at night.
at the weekend*I don’t usually work at the weekend.
at Christmas*/EasterI stay with my family at Christmas.
at the same timeWe finished the test at the same time.
at presentHe’s not home at present. Try later.

Lưu ý rằng trong một vài người Anh nói “on the weekend” và “on Christmas”.

Lưu ý việc sử dụng các giới từ chỉ thời gian inon trong các biểu thức phổ biến sau:

inon
in the morningon Tuesday morning
in the morningson Saturday mornings
in the afternoon(s)on Sunday afternoon(s)
in the evening(s)on Monday evening(s)

Khi chúng ta nói last, next, every, this chúng ta cũng không sử dụng at, in, on .

I went to London last June. (not in last June)He’s coming back next Tuesday. (not on next Tuesday)I go home every Easter. (not at every Easter)We’ll call you this evening. (not in this evening)
*

At, in, on là những giới từ cần phải biết trong Tiếng Anh nên cần chú ý phân biệt thật rõ ràng


3. Bài tập

Exercise 1: Complete these sentences with in, at or on.

1. We went to a concert at the National Concert Hall.

2. There isn’t a shop………………… the village where I live. It’s very small.

Xem thêm: Cách Chơi Arena Hearthstone Arena 2018, Hướng Dẫn Chơi Hearthstone Arena 2018

3. Joe wasn’t ………………… the party. I don’t know why he didn’t go.

4. There were about ten tables ………………… the restaurant, and four tables outside.

5. I don’t know where my umbrella is. Perhaps I left it ………………… the bus.

6. What do you want to study ………………… university?

7. I didn’t feel well when I woke up, so I stayed ………………… bed.

8. We were ………………… Sarah’s house last night. She invited us to dinner.

9. It was a very slow train. It stopped………………… every station.

10. Shall we travel ………………… your car or mine?

11. We took a taxi and Ben followed ………………… his motorbike.

12. I’d like to see a movie. What’s on ………………… the cinema this week?

13. We went to see a movie last night. It was really cold ………………… the cinema.

14. Two people were injured in the accident and are still ………………… hospital.

15. Our flight was delayed. We had to wait ………………… the airport for three hours.

16. I didn’t expect you to be ………………… home. I thought you’d be ………………… work.

Answer key:

2. in

3. at

4. in

5. on

6. at

7. in

8. at

9. at

10. in

11. on

12. at

13. in

14. in

15. at

16. at/at

Bài tập về danh từ trong tiếng Anh hay nhất (CÓ ĐÁP ÁN)

Exercise 2: Complete the sentences. Use in, at or on + the following:

the west coast the world the back of the class the skythe front row the right the back of this card the way to work

1. It’s a lovely day. There isn’t a cloud in the sky .

2. In most countries people drive ………………….

3. What is the tallest building ………………… ?

4. I met a friend of mine ………………… this morning.

5. San Francisco is ………………… of the United States.

6. We went to the theatre last night. We had seats ………………… .

7. I couldn’t hear the teacher. She spoke quietly and I was sitting ………………… .

8. I don’t have your address. Could you write it ………………… ?

Answer key:

2. on the right

3. in the world

4. on the way to work

5. on the west coast

6. in the front row

7. at the back of the class

8. on the back of this card

Hy vọng bài viết về giới từ at, in, on trong tiếng Anh trên sẽ giúp bạn ôn tập kỹ lưỡng và nắm chắc cách sử dụng những giới từ quan trọng này. Đừng quên lưu lại để ôn tập thường xuyên nhé!


Để test trình độ và cải thiện kỹ năng nghe Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp cùng giảng viên bản xứ.