Cấu trúc Despite, In spite of, Although, Though đều nằm trong trong điểm ngữ pháp của mệnh đề nhượng bộ (Concessive Clause). Những cấu trúc này không chỉ được sử dụng trong các bài thi mà còn phổ biến trong giao tiếp hằng ngày. Trong bài viết này, IELTS Vietop sẽ giúp bạn thống kê lại điểm ngữ pháp Despite, In spite of, Athough, Though, Even though và cách chuyển đổi giữa chúng nhé!

IELTS Vietop xin giới thiệu: Khóa học IELTS Cấp Tốc cam kết chuẩn đầu ra 6.5+. Cùng tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: Cấu trúc in spite of


1. Cấu trúc Despite và In spite of

*
*

Chuyển đổi câu giữa Although và Despite

1. Nếu chủ ngữ là danh từ + be + tính từ thì ta biến thành cụm danh từ bao gồm a/ an/ the + adj + N

Although + S + V -> In spite of/ despite + a/an/ the + ADJ + N

2. Nếu chủ ngữ của hai mệnh đề giống nhau thì ta rút gọn bớt chủ ngữ và thêm ing vào động từ.

Ex: Although he was ill, he still went to school -> despite being ill, he still went to school.

Xem thêm: White Label Là Gì - Sản Phẩm Nhãn Trắng (White Label Product) Là Gì

3. Hoặc cũng có thể biến toàn bộ vế câu thành danh từ

Ex: Although he was ill, he still went to school -> despite his illness, he still went to school.


Bứt phá toàn diện kỹ năng IELTS vớiKhóa học IELTS 1 kèm 1 tại TPHCM


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

4. Bài tập ứng dụng

Exercise 1: Make one sentence from two, using despite or in spite of.

Example: I couldn’t sleep. I was very tired.