Cấu trúc Despite, In spite of, Although, Though đa số bên trong trong điểm ngữ pháp của mệnh đề nhượng cỗ (Concessive sầu Clause). Những cấu trúc này không chỉ có được áp dụng trong số bài bác thi hơn nữa phổ biến trong tiếp xúc mỗi ngày. Trong bài viết này, IELTS Vietop sẽ giúp đỡ các bạn những thống kê lại điểm ngữ pháp Despite, In spite of, Athough, Though, Even though với biện pháp thay đổi giữa bọn chúng nhé!

IELTS Vietop xin giới thiệu: Khóa học IELTS Cấp Tốc khẳng định chuẩn Áp sạc ra 6.5+. Cùng tham khảo thêm nhé.

Bạn đang xem: Cấu trúc in spite of


1. Cấu trúc Despite cùng In spite of

*
*

Chuyển đổi câu thân Although với Despite

1. Nếu nhà ngữ là danh trường đoản cú + be + tính trường đoản cú thì ta biến thành nhiều danh từ bao gồm a/ an/ the + adj + N

Although + S + V -> In spite of/ despite + a/an/ the + ADJ + N

2. Nếu chủ ngữ của nhị mệnh đề như là nhau thì ta rút gọn gàng sút nhà ngữ với thêm ing vào hễ từ bỏ.

Ex: Although he was ill, he still went to lớn school -> despite being ill, he still went to school.

Xem thêm: White Label Là Gì - Sản Phẩm Nhãn Trắng (White Label Product) Là Gì

3. Hoặc cũng rất có thể biến chuyển toàn thể vế câu thành danh từ

Ex: Although he was ill, he still went lớn school -> despite his illness, he still went to school.


Bứt phá toàn diện kĩ năng IELTS vớiKhóa học IELTS 1 kèm 1 tại TPHCM


ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

4. các bài luyện tập ứng dụng

Exercise 1: Make one sentence from two, using despite or in spite of.

Example: I couldn’t sleep. I was very tired.