Câu điều ước làm một cấu tạo thường dùng trong tiếp xúc giờ Anh. Do kia bài viết lúc này chúng ta sẽ khám phá về câu điều ước, so sánh với If only và 1 loạt các bài xích tập có giải thuật chi tiết đi kèm được Shop chúng tôi tổng phù hợp sau đây sẽ giúp bạn vắt được chắc chắn đơn vị kỹ năng này. Hãy cùng man-city.net quan sát và theo dõi nội dung bài viết về Mệnh đề wish và if only – Cấu trúc giải pháp dùng với bài xích tập gồm đán án nhé!


Bạn đang xem: Cấu trúc wish và if only

1. Cấu trúc Wish ngơi nghỉ hiện nay tại2. Cấu trúc Wish sinh sống vượt khứ3. Cấu trúc Wish sinh hoạt tương lai4. Cách cần sử dụng khác của Wish5. Về cấu trúcIf only6. Bài tập về cấu tạo trong tiếng Anh 

1. Cấu trúc Wish ngơi nghỉ hiện tại

Cách dùng: khác lạ của câu mong ước là cứ bắt đầu bằng mệnh đề Chủ ngữ + wish, theo sau là một mệnh đề giãi tỏ điều ước. Hai mệnh đề này ko thể đảo địa chỉ cho nhau.

Cấu trúc:

Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-edPhủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V-edCấu trúc if only: If only + (that) + S + (not) + V-ed

Ví dụ:


Xem thêm:

*
*
*
*
*
Kiến thức bao quát về wish/If only

6.1. Bài tập

Bài 1: Chia đụng trường đoản cú vào ngoặcWe wish you (come)……………. tonight.They wish we (give)……………. them some food yesterday.She wishes that she (be)……………. at home page now.The boy wishes that he (win)………….the competition the next day.They wish she (make)……………. the arrangements for the meeting next week.I wish you (write) ……………. lớn me.I wish he (be)……………. here today.He wishes you (feel)……………. better.He wish that you (be)…………….here lastweek.I wish she (finish)……………. his work tonight.He wishes he (open)……………. the window last week.I wish you (leave) …………….earlier yesterday.We wish they (come)…………….with us last weekkết thúc.They wish he (come)……………. with them the next month.They wish you (arrive)……………. yesterday.I wish I (not lose)……………. the answers.You wish you (know)……………. what to vì last year.I wish that he (visit)……………. us next year.I wish I (hear)……………. the news.You wish that he (help)……………. you last week.I wish I (find)……………. the subject more interesting.He always wishes he (be)……………. rich.I wish the weather (be)……………. warmer nowThey wish he (telephone)……………. them next week.He wishes you (help)……………. him in the future.She wishes the mail (come)……………. soon.We wish they (hurry)……………. or we will miss the bus.You wish the door (open)……………..He wishes he (show)……………. us the book.They wish we (wait)……………. for themBài 2: Sửa lỗi saiHe wishes it didn’t rain yesterday.I wish my father gives up smoking in the near future.I wish I studied very well last year.I wish you will come khổng lồ my các buổi tiệc nhỏ next week.I wish it stops raining now.I wish you are my sister.She wish she could speak English well.I wish it didn’t rained now.I wish I was a doctor to lớn save sầu people.I wish I have sầu more time to lớn look after my family.

6.2. Đáp án

Bài 1would comehad givenwerewould winwould makewould writewerefelthad beenwould finishhadhad lefthad comewould comehad arrivedhad not losthad knownwould visithad heardhad helpedfoundwerewerewould telephonewould helpwould comewould hurrywould openhad shown would waitBài 2didn’t rain⟹hadn’t rainedgives⟹would givestudied⟹had studiedwill⟹wouldstops⟹stoppedare -> werewish⟹wishesrained⟹rainwas⟹werehave⟹had

Trên đấy là một số kỹ năng Cửa Hàng chúng tôi sẽ tổng hòa hợp kèm các bài xích tập chi tiết về Mệnh đề wish và if only. Hy vọng rằng bài viết này vẫn hữu dụng cùng với các bạn. Đây cũng là 1 đơn vị chức năng kiến thức và kỹ năng hết sức phổ biến, đặc biệt quan trọng trong giao tiếp hằng ngày bắt buộc các bạn hãy xem kĩ để cần sử dụng không đúng đắn dẫn cho nghĩa của câu nói lủng củng, làm cho mục đích giao tiếp lệch hướng nhé. Nếu tất cả vướng mắc gì hãy giữ lại bình luận bên dưới Cửa Hàng chúng tôi đã cố gắng lời giải nhanh độc nhất rất có thể cho các bạn


Cộng đồng man-city.net - Chia sẻ tài liệu, tay nghề ôn luyện thi IELTS bên nhau du học tập. Tmê man gia tức thì Group Tự Học IELTS 8.0