Chúng ta đã từng tìm đọc chi phí bán sản phẩm gồm những gì. Khác rộng với chi phí quản lý doanh nghiệp là khái quát các bỏ ra phí tương quan đến nghiệp vụ quản lý, phục vụ, điều hành hoạt động đem tới marketing của toàn doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

*

Mẫu đúng theo đồng mướn đơn vị kinh doanh bài bản nhất

Các khóa học thực hành kế toán sâu xa tại Kế toán Việt Hưng


1. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp:

– Tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo tiền lương phải trả mang đến cán bộ nhân viên làm việc ở các phòng ban vào doanh nghiệp.

– Văn uống phòng phẩm, vật liêu, công cụ dùng mang lại công tác quản lý phục vụ và sửa chữa dùng thông thường mang lại toàn doanh nghiệp

– Dụng cụ đo lường, thí nghiệm các loại máy văn uống phòng (ko đủ tiêu chuẩn làm tài sản cố định).

Xem thêm: 10 Cách Quan Hệ Lâu Ra Cùng Nàng Làm Tình Đủ Mọi Tư Thế, 3 Nguyên Tắc Cơ Bản Để Quan Hệ Lâu Ra Theo Ý Muốn

– Chi phí thuê vnạp năng lượng phòng, khấu hao nhà làm việc, và Tài sản cố định dùng cho bộ phận quản lý trích vào đưa ra phí

– Các dịch vụ mua ngoài dùng mang lại công tác quản lý như: Tiền điện ncầu, sữa chữa tài sản cố định

– Các khoản thuế, lệ phí phải nộp nhà nmong như: Thuế đất, thuế môn bài, lệ phí giao thông.

– Các khoản chi phí khác bằng tiền: Khánh tiết, hội nghị, công tác phí.

– Các khoản dự phòng như: Dự phòng nợ phải thu khó đòi

– Chi phí phân bố công cụ dụng cụ.

– Các khoản chi phí trên sẽ được theo dõi, quản lý chặt chẽ tiết kiệm và nó là đưa ra phí được tính là hợp lý Khi hạch toán xác định kết quả kinh doanh

*

– Theo khoản 2, điều 6 của thông tứ 78/2014/TT-BTC quy định Chi phí trang phục một năm mỗi nhân viên ko vượt quá 5.000.000đ/1 người/ 1 năm

+ Nếu bỏ ra bằng tiền mặt thì phải có hoá đơn

+ Chi bằng hiện vật thì phải có hoá đơn

– Chi bồi dưỡng sinch bé mang lại lao động nữ kmất mát con thứ nhất và thứ hai

– Các khoản bỏ ra trả bảo hiểm thai sản theo quy định của luật bảo hiểm

– Các khoản đưa ra khám sức khoẻ theo quy chế của doanh nghiệp

– Các khoản đưa ra trợ cấp mất việc làm đến người lao động theo quy định

 2. Các quy trình gớm tế phát sinch liên quan đến bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp

*