Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Choose là gì

*
*
*

choose
*

choose /tʃu:z/ hễ từ bỏ chose; chosen lựa chọn, chọn lọc, kén chọnchoose for yourself: anh cứ vấn đề lựa chọn, anh cđọng chọn lấy thách muốnvày just as you choose: anh ưng ý gì thì anh cứ làmcannot choose but (tự cổ,nghĩa cổ) không thể bí quyết nào không giống rộng làhe cannot choose but go: anh ta không thể cách làm sao không giống rộng là đinothing (not much, little) to lớn choose between them: bọn chúng như nhau cả thôito lớn pichồng và choose: lựa chọn cá chọn canh
lựa chọnLĩnh vực: toán thù và tinchọn dùngchọnchoose and purchase: sự chọn muafreedom of choose: sự tự do thoải mái sàng lọc (sản phẩm hóa)portfolio choose: sự chọn lọc tổng hợp đầu tưlựa chọnfreedom of choose: sự tự do thoải mái gạn lọc (mặt hàng hóa)portfolio choose: sự tuyển lựa tổ hợp đầu tưchoose beefgiết thịt trườn ngon (loại đã lựa chọn)

Động tự bất nguyên tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): choose / chose / chosen


*

Xem thêm: Grt Là Gì - Thông Tin Chi Tiết Đồng Grt Token

*

*

choose

Từ điển Collocation

choose verb

ADV. carefully He chose his words carefully. | freely They can choose freely from a wide range of courses.

VERB + CHOOSE be able to lớn, be free to lớn, can You are free to lớn choose whichever courses you want to lớn take.

PREP.. between She had to lớn choose between giving up her job or hiring a nanny. | from There are several different models khổng lồ choose from.

PHRASES pichồng and choose You have to lớn take any job you can get?you can"t piông chồng và choose.

Từ điển WordNet


v.

see fit or proper to act in a certain way; decide to act in a certain way

She chose not khổng lồ attover classes and now she failed the exam


Microsoft Computer Dictionary

vb. To pick a commvà or an option from within a graphical user interface, as by clicking a button in a dialog box or pulling down a menu and then releasing the mouse button on one of its options. Although select is often used instead of choose to describe the same action, choose is the preferred term because select has specific connotations within computing. See also select.

English Synonym and Antonym Dictionary

chooses|chose|choosing|chosenant.: decline reject

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học trường đoản cú | Tra câu