Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Cơ số là gì

*
*
*

cơ số
*


(quân sự), số lượng quy ước cho một loại vật tư kĩ thuật làm đơn vị tính toán các nhu cầu của quân đội, do Bộ quốc phòng quy định, như CS đạn, CS xăng dầu, CS thuốc quân y, vv.

CS đạn là số lượng đạn được quy định cho từng đơn vị vũ khí (súng ngắn, tiểu liên, pháo, cối, vv.) hoặc từng xe chiến đấu (xe bọc thép, xe tăng...); dùng làm đơn vị tính toán khi xác định nhu cầu đạn dược cho bộ đội (CS đạn của phân đội, binh đội, tàu, binh đoàn...).


hd. 1. Số làm cơ sở để xây dựng một hệ thống số. Cơ số đếm thập phân là 10. 2. Số phải nhân với chính nó một số lần để có một lũy thừa. A là cơ số lũy thừa của A2.

Xem thêm: Cách Chơi Au2 Trên Máy Tính, Tải Au 2 Trên Pc Với Giả Lập

*

*

*

cơ số

base numbercardinal numbernumber basecơ số hệ đếm: number baseradicesradixbiểu diễn cơ số: radix notationbiểu diễn theo cơ số: radix notationbù cơ số: radix complementbù cơ số rút gọn: diminished radix complementchọn theo cơ số đếm: radix sortingcơ số (của hệ đếm): radixcơ số (của hệ thống đếm): radixcơ số dấu chấm động: floating-point radixcơ số dấu phẩy động: floating-point radixcơ số thập phân: decimal radixdấu chấm cơ số: radix pointhệ (thống) đếm theo cơ số: radix numeration systemhệ thống cơ số cố định: fixed radix notationhệ thống cơ số cố định: fixed radix (numeration) systemhệ thống đa cơ số: mixed radix notationhệ thống đa cơ số: mixed radix (numeration) systemký hiệu cơ số: radix notationký hiệu cơ số: radix (numeration) systemký pháp cơ số: radix notationký pháp đa cơ số: mixed radix notationký pháp đa cơ số: mixed radix (numeration) systemphần bù cơ số: radix complementphép biến đổi cơ số: radix transformationsắp theo cơ số: radix sortingsự bù cơ số: radix complementradix numberbiểu diễn cơ sốbase notationbiểu diễn cơ số hỗn hợpmixed base notationcơ số (của) lôgaritbase of logarithmcơ số 8octalcơ số 8octal, base 8cơ số NapierNapierian basecơ số của hệ thống sốbase of a number systemcơ số của lôgaritbase of a logarithmcơ số dấu chấm độngfloating-point basecơ số dấu phẩy độngfloating-point basecơ số haibinary basecơ số hai-nămbiquinarycơ số lôgaritlogarithmic basecơ số lũy thừapower basecơ số mườidecimal basecơ số nămquinarycơ số támoctalcơ số thời giantime basecơ số thời gian bytebyte timingbase numbercơ sở, cơ số (lưu thông) tiền tệmonetary basecơ số mẫu hữu hiệueffective sample basecơ số tiền tệ trừ tiền vayno-borrowed monetary basecơ số tiền tệ trừ tiền vaynon-borrowed monetary basenguồn của cơ số tiền tệsources of the basesự sử dụng cơ số tiền tệuse of the basesử dụng cơ số tiềnuse of the base