Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Cơ số là gì

*
*
*

cơ số
*


(quân sự), số lượng quy ước cho 1 các loại đồ dùng tứ kỹ năng làm cho đơn vị tính toán các nhu cầu của quân nhóm, vày Bộ quốc chống pháp luật, nlỗi CS đạn, CS xăng dầu, CS thuốc quân y, vv.

CS đạn là số lượng đạn được chính sách đến từng đơn vị thiết bị (súng nthêm, tè liên, pháo, cối, vv.) hoặc từng xe cộ hành động (xe pháo bọc thnghiền, xe tăng...); dùng làm đơn vị chức năng tính toán lúc xác định nhu cầu đạn dược cho quân nhân (CS đạn của phân team, binh team, tàu, lữ đoàn...).


hd. 1. Số có tác dụng các đại lý nhằm sản xuất một khối hệ thống số. Cơ số đếm thập phân là 10. 2. Số cần nhân cùng với chính nó một số trong những lần để sở hữu một lũy vượt. A là cơ số lũy quá của A2.

Xem thêm: Cách Chơi Au2 Trên Máy Tính, Tải Au 2 Trên Pc Với Giả Lập

*

*

*

cơ số

base numbercardinal numbernumber basecơ số hệ đếm: number baseradicesradixmàn trình diễn cơ số: radix notationtrình diễn theo cơ số: radix notationbù cơ số: radix complementbù cơ số rút gọn: diminished radix complementchọn theo cơ số đếm: radix sortingcơ số (của hệ đếm): radixcơ số (của khối hệ thống đếm): radixcơ số lốt chnóng động: floating-point radixcơ số vết phẩy động: floating-point radixcơ số thập phân: decimal radixdấu chnóng cơ số: radix pointhệ (thống) đếm theo cơ số: radix numeration systemkhối hệ thống cơ số núm định: fixed radix notationkhối hệ thống cơ số cụ định: fixed radix (numeration) systemhệ thống nhiều cơ số: mixed radix notationhệ thống đa cơ số: mixed radix (numeration) systemký hiệu cơ số: radix notationcam kết hiệu cơ số: radix (numeration) systemcam kết pháp cơ số: radix notationký kết pháp nhiều cơ số: mixed radix notationký pháp đa cơ số: mixed radix (numeration) systemphần bù cơ số: radix complementphnghiền đổi khác cơ số: radix transformationsắp đến theo cơ số: radix sortingsự bù cơ số: radix complementradix numbermàn trình diễn cơ sốbase notationmàn trình diễn cơ số láo lếu hợpmixed base notationcơ số (của) lôgaritbase of logarithmcơ số 8octalcơ số 8octal, base 8cơ số NapierNapierian basecơ số của khối hệ thống sốbase of a number systemcơ số của lôgaritbase of a logarithmcơ số vệt chấm độngfloating-point basecơ số vệt phẩy độngfloating-point basecơ số haibinary basecơ số hai-nămbiquinarycơ số lôgaritlogarithmic basecơ số lũy thừapower basecơ số mườidecimal basecơ số nămquinarycơ số támoctalcơ số thời giantime basecơ số thời hạn bytebyte timingbase numbercửa hàng, cơ số (lưu giữ thông) chi phí tệmonetary basecơ số chủng loại hữu hiệueffective sầu sample basecơ số tiền tệ trừ tiền vayno-borrowed monetary basecơ số chi phí tệ trừ tiền vaynon-borrowed monetary basemối cung cấp của cơ số chi phí tệsources of the basesự sử dụng cơ số tiền tệuse of the basesử dụng cơ số tiềnuse of the base