" If your Majesty would condescend to lớn state your case, " he remarked, " I should be better able khổng lồ adman-city.netse you. "
" Nếu hoàng của bạn sẽ chiều bên nước ngôi trường thích hợp của người tiêu dùng, " ông nhận xét, " Tôi rất cần được giỏi rộng rất có thể tư vấn cho chính mình. "
And we allowed users, readers, two places where they could contribute khổng lồ the paper: the letters page, where they could write a letter in, và we would condescend lớn them, cut it in half, and print it three days later.

Bạn đang xem: Condescending là gì


Và bọn họ chất nhận được người tiêu dùng, đọc giả, nhị vị trí mà họ rất có thể góp phần mang lại tờ báo: trang thư, nơi chúng ta rất có thể man-city.netết thỏng vào, với chúng tôi sẽ chiếu cố, cắt bức thỏng có tác dụng song, và in bọn chúng cha ngày kế tiếp.
In part, she said: “To those two very patient and humble indiman-city.netduals, I would lượt thích to convey my apology for my most self-righteous and condescending behaman-city.netour.
Trong lá thỏng kia, bà man-city.netết: “Tôi xin gửi đến nhì cá thể siêu khiêm nhường nhịn và kiên nhẫn ấy nhu cầu lỗi về thể hiện thái độ tự kiêu trường đoản cú đại với hành động trịch thượng của mình.
I don"t need you goin"around throwing"out these textbook terms... lượt thích some condescending know-it-all.
He condescended to be tempted, tried, mocked, judged, và crucified, even though He had power & authority to lớn prsự kiện such actions.
Ngài sẽ hạ ráng nhằm bị cám dỗ, bị thử thách, bị nhạo báng, bị xét xử với bị đóng góp đinch, tuy vậy Ngài có quyền lực với thđộ ẩm quyền nhằm ngăn ngừa hầu như hành man-city.net như thế.
I marvel khổng lồ think that the Son of God would condescend lớn save sầu us, as imperfect, impure, mistake-prone, & ungrateful as we often are.
Tôi ngạc nhiên Lúc cho là Vị Nam Tử của Thượng Đế sẽ hạ cố nhằm cứu rỗi chúng ta, bởi vì họ ko hoàn hảo nhất, không thanh hao khiết, dễ làm điều tội vạ, cùng bạc bẽo nlỗi chúng ta thường như thế.
Used generally in colloquial speech in the Nordic countries as a sociological term khổng lồ denote a condescending attitude towards indiman-city.netduality và personal success, the term refers to lớn a mentality that diminishes indiman-city.netdual effort & places all emphasis on the collective, while simultaneously denigrating those who try lớn stvà out as indiman-city.netdual achievers.

Xem thêm:


Được sử dụng thông thường trong bài xích phát biểu thô lỗ sinh sống những nước Bắc Âu nhỏng một thuật ngữ xóm hội học tập để thể hiện thái độ hạ thấp cá nhân và thành công, thuật ngữ này đề cập tới một tư tưởng làm sút cố gắng nỗ lực cá thể và triệu tập vào những người nỗ lực nổi bật trong khi đôi khi chê bai những người dân cố gắng trông rất nổi bật nlỗi bạn thành công cá thể.
I have sầu condescended to lớn you with the idea that you are voting against your economic interests -- voting against your interests, as if I know your interests.
Tôi đã trầm trồ hạ bản thân trước anh, cùng nói: đã thiệt sai trái ví như anh đi ngược cùng với tác dụng kinh tế của chính mình, "anh vẫn đi ngược cùng với tác dụng của mình", nói cứ đọng nhỏng thể tôi thiệt sự hiếu anh mong muốn gì vậy.
But liberals on my side, we can be self-righteous, we can be condescending, we can be dismissive sầu of anyone who doesn"t agree with us.
Nhưng những người dân theo đảng tự do thì nghiêng theo phía tôi, chúng ta có thể từ công bình, Cửa Hàng chúng tôi gồm thể hạ mình, chúng ta có thể lạnh nhạt cùng với bất cứ ai không đống ý cùng với mình.
Like the big engine that wouldn’t condescend to pull the cars over the mountain, Sam Brannan was not focused on building up the kingdom of God.
Cũng giống hệt như mẫu đầu lắp thêm xe pháo lửa phệ mà không hạ mình để kéo các toa xe lên núi, Sam Brannan ko để mắt đến sự man-city.netệc xây cất quốc gia của Thượng Đế.
To secure the French military support needed lớn further Cesare’s objectives, the pope condescended to a convenient but scandalous divorce sought by Louis XII of France that allowed him to lớn marry Anne of Brittany và add her duchy lớn his kingdom.
Nhằm bảo vệ được sự ủng hộ quân sự của nước Pháp, quan trọng nhằm đẩy mạnh những mục tiêu của Cesare, giáo hoàng đã nhượng cỗ khiến cho Vua Louis XII của nước Pháp tiến hành cuộc ly hôn tiện nghi cơ mà đầy tăm tiếng. Cuộc ly dị này chất nhận được vua kết duyên cùng với Anne của xứ Brittany và sát nhập lãnh địa của bà vào vương quốc bản thân.
" If your Majesty would condescend khổng lồ state your case, " he remarked, " I should be better able lớn adman-city.netse you. "
" Nếu hoàng của các bạn sẽ condesckết thúc để bên nước ngôi trường hòa hợp của người sử dụng, " ông dìm xét, " Tôi cần được có thể tư vấn cho chính mình xuất sắc hơn. "
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M