Almost all experience fever, while around half have sầu cough with sputum, & one-third cough up blood or bloody sputum.

Bạn đang xem: Cough là gì


Hầu như tất cả với sốt kinh nghiệm tay nghề Legionnaires ", trong lúc khoảng một phần hai gồm ho tất cả đờm, ho và một trong những phần tía ra ngày tiết hoặc đờm bao gồm ngày tiết.
It probably does reduce exposure because people are not coming inkhổng lồ the office & coughing on each other, or touching comtháng objects & sharing things via their hands.
Nó có thể giúp bớt ptương đối truyền nhiễm cũng chính vì những tín đồ chưa đến vnạp năng lượng phòng và ho sát vào nhau, hoặc thuộc va vào dụng cụ cùng truyền nhiễm những sản phẩm qua tay.
In children, the cough lasts for more than ten days in 35–40% of cases và continues for more than 25 days in 10%.
Tại trẻ em ho kéo dài ra hơn 10 ngày vào 35-40% các ngôi trường vừa lòng với liên tiếp trong 25 ngày với 10% những ngôi trường thích hợp.
On September 1, outside Thunder Bay, he was forced khổng lồ stop briefly after he suffered an intense coughing fit and experienced pains in his chest.
Ngày 1 mon 9, bên phía ngoài vịnh Thunder, anh buộc phải tạm dừng một thời điểm sau khoản thời gian bị ho kinh hoàng cùng nhức ngực.

Xem thêm: Dự Đoán Những Mẫu Nữ Gravure Idol Là Gì, Gravure Idol


Sử dụng cơ thể -- hoàn toàn có thể là hắt xì hơi, hoàn toàn có thể là giờ ho, rất có thể là động vật hoang dã -- (ho) chủ yếu rứa -- vỗ tay, bất kể cái gì.
Inhalation of HgSO4 can result in acute poisoning: causing tightness in the chest, difficulties breathing, coughing & pain.
Whenever the chest wall moves , such as with breathing in & out , coughing or sneezing , the pleura moves & pain is felt in the outer layer of the pleura .
Bất cđọng lúc nào thành ngực cử động , chẳng hạn như hkhông nhiều vào và ra , ho hoặc hắt hơi , thì màng phổi cử rượu cồn cùng bao gồm cảm hứng đau ngơi nghỉ lớp màng phổi bên ngoài .
People usually contract bacterial meningitis by breathing in tiny particles of mucus và saliva that spray inkhổng lồ the air when an infected person sneezes or coughs.
Mọi bạn thường lây lan trùng bởi vì hít phải đầy đủ giọt chất nhầy cùng nước bọt bong bóng trong không gian tự người bị lây truyền Khi họ hắt hơi hoặc ho.
Those with Legionnaires" disease usually have fever, chills, & a cough, which may be dry or may produce sputum.
Những người dân có căn bệnh Lê dương thông thường sẽ có sốt, ớn rét và ho khan, trong đó rất có thể bị khô hoặc có thể cấp dưỡng ra đờm.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M