Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Curly là gì

*
*
*

curl
*

curl /kə:l/ danh từ món tóc quăn sự uốn quăn; sự quănto keep the hair in curl: giữ mang lại tóc quăn làn (khói…); cuộn; mẫu bĩu (môi) căn bệnh xoắn lá (của khoai phong tây) nước ngoài hễ từ uốn nắn, uốn qunạp năng lượng, có tác dụng xoănkhổng lồ curl the hair: uốn tóc nội hễ từ quăn, xoắn, cuộnhair curls naturally: tóc quăn từ nhiênlớn curl up cuộn lại, xoắn lại; cuồn cuộn lên (khói) teo tròn lại, thu bản thân lạilớn lie curled up: nằm co tròn (trường đoản cú lóng) ngã sụp xuống (bởi vì mệt mỏi, bởi vì trúng đạn…)bị uốn nắn quănchuncuộnchip curl: cuộn phoinhănquănsự cuốn quănsự vội vàng nếpsự quănsự xoắnsự xoáyuốnLĩnh vực: dệt maylàm cho xoắnuốn quănLĩnh vực: cơ khí & công trìnhmép cuốnLĩnh vực: tân oán & tinrota (của trường vectơ)curl fieldngôi trường xoáypiston curlvòng găngbệnh dịch xonạp năng lượng lá (khoai vệ tây)cuốnuốn

*
*

*

curl

Từ điển Collocation

curl noun

1 piece of hair

ADJ.

Bạn đang xem: Curly là gì

natural | soft | tight | corkscrew, spiral | auburn, blonde, dark, etc. | natural | stray She pushed a stray curl away from her eyes. | tangled, tumbling, unruly, untamed, wayward She smoothed down her tangled curls. | damp

VERB + CURL press/push/stroke baông xã, smooth back/down | ruffle, run your fingers through | tease He carefully teased his curls inlớn place. | shake She shook her dark curls sadly.

CURL + VERB fall, tumble Her auburn curls tumbled about her face. | bounce | frame sth Her face was framed by a mop of blachồng curls.

PREP.

Xem thêm:

in ~s His hair spilled in curls over his forehead. | through the/your ~s She raked a comb through her wayward curls.

PHRASES a cascade/mass/mop of curls Her hair was styled inlớn a cascade of spiral curls. | thua kém its curl Her hair lost its curl as she got older.

2 sth with a curved round shape

ADJ. faint, little, slight He acknowledged her remark with a faint curl of his lips.

PREP. ~ of a curl of smoke

Từ điển WordNet

n.

v.

play the Scottish game of curling

File Extension Dictionary

URL Links Curl

English Synonym and Antonym Dictionary

curls|curled|curlingsyn.: Curl Robert Curl Robert F. Curl Robert Floyd Curl Jr. coil curl up curlicue curve draw in gyre kink loông chồng loop ringlet roll scroll wave whorl