Blade & Soul toàn nước - Vũ khí Thiên Thạch là thiết bị được tăng cấp trường đoản cú vũ khí Hổ Phách sinh sống cấp cho 10, 11 hoặc 12.


Bạn đang xem: Đá vũ khí khai sáng bns

Blade và Soul Việt Nam

Nhập vai / trò chơi PC

▪ Ngôn ngữ:

*

Tìm hiểu game


Xem thêm: Danh Hài Trường Giang Bao Nhiêu Tuổi? ? Thông Tin Tiểu Sử Mc, Diễn Viên Trường Giang


Blade and Soul VN – Vũ khí Thiên Thạch là vũ khí được tăng cấp từ tranh bị Hổ Phách làm việc cấp cho 10, 11 hoặc 12. Khi chúng ta cài khí giới Hổ Phách cung cấp 10, 11 hoặc 12, chúng ta cũng có thể nâng cấp lên thiết bị Tinh Vân tương ứng làm việc cấp 1, 2, 3 khớp ứng. Khi upgrade, trang bị Tinch Vân đã bỗng dưng đưa thành tranh bị Thiên Thạch hoặc Sao Băng.


Nguyên ổn liệu

Vũ khí Hổ Phách 10 -> Vũ khí Tinc Vân 1

Vũ khí Hổ Phách 11 -> Vũ khí Tinch Vân 2

Vũ khí Hổ Phách 12 -> Vũ khí Tinh Vân 3

Vũ khí Sao Băng cung cấp 1

Nguyên ổn liệu

-50 Mảnh Tinc Vân-200 Kết tinc Linc Thạch-50 Kết tinc Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-trăng tròn Mảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 2

Nguyên ổn liệu – trường hợp bạn đã thiết lập tranh bị Hổ Phách cấp cho 11

-25 Mhình họa Tinch Vân-200 Kết tinc Linh Thạch-50 Kết tinc Nguyệt Thạch-30 Đá biến đổi Sương Bạc-70 Mhình họa Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Ngulặng liệu – nếu như bạn vẫn sở hữu khí giới Sao Băng cung cấp 1

-Vũ khí Mãng Xà-60 Kết tinc Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-10 Mảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 3

Nguyên liệu – trường hợp bạn đã download vũ trang Hổ Phách cung cấp 12

-10 Mhình họa Tinh Vân-200 Kết tinc Linch Thạch-50 Kết tinc Nguyệt Thạch-30 Đá biến thay đổi Sương Bạc-100 Mhình ảnh Vỡ Hổ Phách-800 Vàng

Nguim liệu – ví như bạn đã cài vũ trang Sao Băng cung cấp 2

-Vũ khí Bọ Cạp-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-10 Mhình họa Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 4

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Người Tuyết-60 Kết tinc Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 5

Nguyên liệu

-Vũ khí Chiến Thần-60 Kết tinh Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-10 Mhình họa Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 6

Ngulặng liệu

-Vũ khí Naksun-60 Kết tinc Linch Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-10 Mhình họa Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhì sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 7

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Đại Phong-60 Kết tinc Linc Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-1 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 8

Nguim liệu

-Vũ khí Lồng Đèn-60 Kết tinc Linc Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá biến đổi Sương Bạc-2 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinh Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cung cấp 9

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Tuyết Ngọc-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinch Nguyệt Thạch-5 Đá biến hóa Sương Bạc-3 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 10

Nguyên ổn liệu

-Vũ khí Hắc Long-60 Kết tinh Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-6 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình họa Tinc Vân-5 Đá Vũ khí knhị sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp 11

Nguim liệu

-Vũ khí Tdiệt Nộ-60 Kết tinch Linh Thạch-25 Kết tinh Nguyệt Thạch-5 Đá chuyển đổi Sương Bạc-7 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinch Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng

Vũ khí Sao Băng cấp cho 12

Nguim liệu

-Vũ khí Tbỏ Nộ-60 Kết tinh Linch Thạch-25 Kết tinc Nguyệt Thạch-5 Đá đổi khác Sương Bạc-8 Ngọc Thiên Mệnh-10 Mhình ảnh Tinc Vân-5 Đá Vũ khí khai sáng-30 Vàng