2. Với những giá trị làm sao của m, phương thơm trình x2|x2-2|=m  tất cả đúng 6 nghiệm thực phânbiệt?


Bạn đang xem: Đề thi đại học môn toán khối b năm 2009

*
6 trang
*
ngôi trường đạt
*
*
1052
*
0Download

Xem thêm: "Be Obsessed Là Gì ? Nghĩa Của Từ Obsession

Quý khách hàng đã coi tài liệu "Ðề thi tuyển sinc ĐH khối B năm 2009 môn thi: Toán (kăn năn B)", để thiết lập tư liệu gốc về trang bị chúng ta click vào nút ít DOWNLOAD sinh sống trên

ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2009 Môn thi: Toán thù (kân hận B) (Thời gian làm bài: 180 phút) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = 2x4 – 4x2 (1) 1. Khảo gần kề sự biến chuyển thiên và vẽ trang bị thị của hàm số (1). 2. Với những quý hiếm nào của m, phương thơm trình 2 2x x 2 m  bao gồm đúng 6 nghiệm thực phân biệt? Câu II (2 điểm) 1. Giải pmùi hương trình 3sin x cos x sin 2x 3 cos3x 2(cos 4x sin x)    2. Giải hệ pmùi hương trình 2 2 2xy x 1 7y(x, y )x y xy 1 13y     Câu III (1 điểm) Tính tích phân 3213 ln xI dx(x 1) Câu IV (1 điểm) Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ gồm BB’ = a, góc thân mặt đường thẳng BB’ và mặt phẳng (ABC) bởi 600; tam giác ABC vuông trên C cùng BAC = 600. Hình chiếu vuông góc của điểm B’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung tâm của tam giác ABC. Tính thể tích khối tứ diện A’ABC theo a. Câu V (1 điểm) Cho các số thực x, y biến hóa với mãn nguyện (x + y)3 + 4xy ≥ 2. Tìm cực hiếm bé dại tuyệt nhất của biểu thức A = 3(x4 + y4 + x2y2) – 2(x2 + y2) + 1 PHẦN RIÊNG (3 điểm) Thí sinc chỉ được thiết kế 1 trong 2 phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình chuẩn chỉnh Câu VI.a. (2 điểm) 1. Trong phương diện phẳng với hệ toạ độ Oxy, đến mặt đường tròn (C) : 2 2 4(x 2) y5   cùng hai tuyến đường trực tiếp 1 : x – y = 0, 2 : x – 7y = 0. Xác định toạ độ trung khu K với tính nửa đường kính của mặt đường tròn (C1); biết đường tròn (C1) tiếp xúc cùng với các đường thẳng 1, 2 với trọng tâm K thuộc con đường tròn (C) 2. Trong không gian cùng với hệ toạ độ Oxyz, mang đến tứ diện ABCD tất cả các đỉnh A(1;2;1), B(-2;1;3), C(2;-1;1) với D(0;3;1). Viết phương thơm trình mặt phẳng (P) trải qua A, B sao để cho khoảng cách từ C mang lại (P) bằng khoảng cách từ D cho (P) Câu VII.a (1 điểm) Tìm số phức z toại nguyện : z (2 i) 10 với z.z 25    B. Theo công tác Nâng cao Câu VI.b (2 điểm) 1. Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ toạ độ Oxy, đến tam giác ABC cân nặng tại A gồm đỉnh A(-1;4) và những đỉnh B, C nằm trong đường thẳng  : x – y – 4 = 0. Xác định toạ độ những điểm B với C , biết diện tích tam giác ABC bởi 18. 2. Trong không khí với hệ toạ độ Oxyz, cho khía cạnh phẳng (P): x – 2y + 2z – 5 = 0 cùng nhị điểm A(-3;0;1), B(1;-1;3). Trong các con đường thẳng đi qua A với song song với (P), hãy viết phương trình đường thẳng mà khoảng cách từ B mang lại mặt đường trực tiếp đó là nhỏ tuổi tuyệt nhất. Câu VII.b (1 điểm) Tìm những quý hiếm của tđê mê số m để mặt đường trực tiếp y = - x + m cắt vật thị hàm số 2x 1yx trên 2 điểm riêng biệt A, B làm sao để cho AB = 4. BÀI GIẢI GỢI Ý Câu I. 1. y = 2x4 – 4x2 . TXĐ : D = R y’ = 8x3 – 8x; y’ = 0  x = 0  x = 1; xlim  x  1 0 1 + y"  0 + 0  0 + y + 0 + 2 CĐ 2 CT CT y đồng đổi thay bên trên (-1; 0); (1; +) y nghịch biến đổi bên trên (-; -1); (0; 1) y đạt cực lớn bằng 0 tại x = 0 y đạt cực tè bằng -2 trên x = 1 Giao điểm của vật thị cùng với trục tung là (0; 0) Giao điểm của đồ gia dụng thị cùng với trục hoành là (0; 0); ( 2 ;0) 2. x2x2 – 2 = m  2x2x2 – 2 = 2m (*) (*) là pmùi hương trình hoành độ giao điểm của (C’) : y = 2x2x2 – 2 cùng (d): y = 2m Ta gồm (C’)  (C); giả dụ x  - 2 tốt x  2 (C’) đối xứng cùng với (C) qua trục hoành nếu như - 2