Trắc nghiệm Toán 10 thân kì 2 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán 10 giữa kì 2 tất cả câu trả lời - Nhằm giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức và kỹ năng môn Toán thù lớp 10 trước lúc bước vào kỳ thi giữa học tập kỳ 2. man-city.net xin chia sẻ tổng đúng theo một trong những đề thi giữa học tập kì 2 lớp 10 môn Tân oán trắc nghiệm gồm đáp án, đề kiểm soát giữa học tập kì 2 lớp 10 môn Toán thù vào bài viết dưới đây. Mời chúng ta thuộc xem thêm.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn toán

Sở đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 10 dưới đây bao hàm 3 đề thi giữa học tập kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm bao gồm lời giải sẽ giúp đỡ chúng ta ôn luyện kỹ năng tốt hơn.

Ma trận đề khám nghiệm thân học tập kỳ II lớp 10 môn Toán

TT

Nội dung con kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhấn thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

1. Bất đẳng thức. Bất phương thơm trình

1.1. Bất đẳng thức

2

2

2

4

1

8

1*

12

4

2

53

61

1.2. Bất pmùi hương trình cùng hệ bất phương thơm trình một ẩn

4

4

2

4

0

6

1.3. Dấu của nhị thức bậc nhất

2

2

2

4

1*

4

1.4. Bất pmùi hương trình hàng đầu hai ẩn

2

2

1

2

0

3

1.5. Dấu của tam thức bậc hai

3

3

3

6

1*

6

2

2. Tích vô hướng của hai vectơ

2.1. Hệ thức lượng trong tam giác

3

3

2

4

1

8

1

12

5

2

37

39

3

3. Phương thơm pháp tọa độ trong phương diện phẳng

3.1. Phương trình đường thẳng

4

4

3

6

7

Tổng

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ thông thường (%)

70

30

100


Đề soát sổ thân học tập kì 2 lớp 10 môn Toán

Câu 1: Cho những số thực a, b thỏa mãn nhu cầu a0.

Câu 2: Với những số thực ko âm a, b tùy ý, mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 3: Điều kiện xác định của bất phương trình  là

A. x ≠ 2

B. x ≥ 2.

C. x ≤ 2

D. x=2.

Câu 4: Trong những số sau đây, số như thế nào là nghiệm của bất phương trình  ?

A. 4.

B. 1 .

C. 2 .

D. 3.

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương thơm trình  là


A. <-1 ; 2>

B. <-1 ; 2)

C. (-1 ; 2>

D. (-1 ; 2)

Câu 6: Tập nghiệm của bất pmùi hương trình  là

Câu 7: Nhị thức số 1 làm sao tiếp sau đây có bảng xét dấu nlỗi sau

A. f(x)=2 x-4

B. f(x)=-2 x+4.

C. f(x)=-x+2

D. f(x)=x+2.

Xem thêm: What Is The Meaning Of " Fuck Off Là Gì, Các Cụm Từ Với Fuck :V

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương thơm trình (3-x)(x+2)>0 là

A. <-3 ; 2>

B. (-2 ; 3>

C. (-3 ; 2).

D. (-2 ; 3).

Câu 9: Cặp số (x ; y) như thế nào dưới đấy là nghiệm của bất phương thơm trình 2 x-y-3>0 ?

A. (1 ; 0).

B. (2 ; 2)

C. (2 ;-1)

D. (0 ; 2)

Câu 10 : Trong khía cạnh phẳng O x y, điểm làm sao sau đây trực thuộc miền nghiệm của hệ

*

A. P(-1 ; 0).

B. N(1 ; 1).

C. M(1 ;-1)

D. Q(0 ; 1)

Câu 11: Cho tam thức bậc nhị . Giá trị f(-1) bằng

A. -2 .

B. -1

C. 3 .

D. 1 .

Câu 12: Cho tam thức bậc hai . Mệnh đề như thế nào sau đây đúng ?


..............

Chi máu câu trả lời đề thi thân học tập kì 2 lớp 10 môn Toán mời chúng ta xem trong tệp tin tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm những ban bố có ích không giống trên thể loại Tài liệu của man-city.net.