Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 năm 2019 – 2020

Đề soát sổ tiếng Anh lớp 4 lịch trình bắt đầu học tập kì 1 tất cả file nghe cùng câu trả lời dưới đây phía trong cỗ đề thi giờ Anh học tập kì 1 lớp 4 năm 2019 – 2020 vì chưng Tài Liệu 247 xem tư vấn và đăng cài đặt. Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 cùng với câu chữ kỹ năng và kiến thức bgiết hại Unit 1 – 10 giúp các em học viên củng nạm kỹ năng Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh giữa trung tâm kết quả.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 1 có file nghe

I. LISTENING

Task 1. Listen và tichồng V. There is one example.

*

Task 2. Listen và tiông xã V or cross X. There are two examples.

Task 3. Listen và write YES or NO. There is one example (0).

0. Tommy’s from Trung Vuong Primary School.

YES

1. He’s in Class 4B.

_______

2. He has Music & Science on Thursdays.

_______

3. The teacher is singing in Music class now.

_______

4. Tommy played volleyball in PE class.

_______

5. Yesterday was Monday.

_______

II. READING AND WRITING

Task 1. Look & write. There is one example.

Task 2. Read and tichồng V or cross X. There are two examples.

Task 3. Read & complete the answers. There is one example (0).

Xem thêm: Barley Là Gì, Tác Dụng Gì? Phân Biệt Lúa Mạch Và Lúa Mì Barley Là Gì

Hello, I’m Maria from West House Primary School. It’s Monday today. We have sầu PE and Science today. I’m in the PE class now. The girls are playing badminton. The boys are playing football. It was Sunday yesterday. I was at trang chủ. In the morning, I visited my grandparents. In the afternoon, I played tennis. In the evening, I watched TV.

0. What is the name of Maria’s school? – It’s West House Primary School.

1. What subjects does Maria have on Mondays? – She has _____________ và Science.

2. What are the boys doing now? – They’re ____________.

3. Where was Maria yesterday? – She was ____________.

4. What did she vì in the morning? – She _________ her grandparents.

5. What did she vì chưng in the evening? – She _________.

ĐÁPhường. ÁN

I. LISTENING

Task 1. Listen & tiông chồng V. There is one example.

1. B; 2. A; 3. A; 4. B; 5. B;

Task 2. Listen and tick V or cross X. There are two examples.

1. V; 2. X; 3. V; 4. X; 5. V

Task 3. Listen & write YES or NO. There is one example (0).

1. YES; 2. NO; 3. NO; 4. YES; 5. YES;

II. READING AND WRITING

Task 1. Look và write. There is one example.

1. morning; 2. afternoon; 3. night; 4. evening; 5. day;

Task 2. Read and tichồng V or cross X. There are two examples.

1. X; 2. V; 3. X; 4. V; 5. V;

Task 3. Read and complete the answers. There is one example (0).

1. PE; 2. playing football; 3. at home; 4. visited; 5. watched T.V;

Trên đây là Đề khám nghiệm giờ đồng hồ Anh 4 học kì 1. Mời bạn đọc xem thêm những tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học tập kì 2 lớp 4, Đề thi học tập kì 1 lớp 4, … được update liên tục bên trên Tài Liệu 247.