Quý Khách đang coi bạn dạng rút ít gọn của tài liệu. Xem cùng cài ngay bản không thiếu của tài liệu trên trên đây (809.17 KB, 7 trang )


School:………..

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 1 co file nghe

Name: ……… KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN TIẾNG ANH LỚPhường 5Class: ………. NĂM HỌC: 2014 - 2015 – Thời gian: 40 phút

Marks: Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10 Total

PART I. LISTENING (trăng tròn minutes)

Question 1. Listen and number (1 pt)

Question 2. Listen and write T (True) or F (False) (1 pt)

1. Where’s the book? It’s in the bedroom. ...2. Is the desk in the livingroom? ...3. There is a cat in the bathroom. ...4. There are dolls in front of the TV. ...5. What’s wrong? I can’t find my pencil. ...

Question 3. Listen và draw the lines (1 pt) 1

F


(2)

Question 4. Listen & tiông xã (1 pt):

Example:

1.

2. 3.

4. 5.

Question 5. Listen and complete (1 pt)

1. Where’s the sink? It’s in the …………..

2. There is a cat ……….. the sofa.

3. There are four ……….. next khổng lồ the sink.4. What’s wrong?

I can’t find my ………….

5. What can she do? She can ……….

PART II: Reading và writing. (15 minutes)


(3)

Example:

Where is the bed? It’s the bedroom

1. Where’s the stove? It’s in

2. What’s this? It’s a

3. There is a next to the desk.


4. There are . on the table.

Question 7: Read & insert the missing letters in the gaps.Example:

Are there cats next khổng lồ the chair?

1. Is there a TVon the tabl ?

2. Hit the ball và sit in the pi .

3. The fig is on the big t ig.

4. The dog and the rog are on the log.

Question 8: Read và write one or more words in each gap.

Example:

bedroom bathroom

bathroom kitchen

toilet bird

table TV


(4)

It is fun in the sun. I can run.

1. Stop the . It is by the mop.

2. Look at

3. What can she do? She can write the .

4. I can chopsticks.

Question 9: Fill in each gap with a suitable word from the box.

Example:

0. Is she a nurse ? Yes, she is. 1. vì chưng you live? I live in Xuyen Moc.

4. What’s ? I can’t find my pencil.

SPEAKING TEST

Part 1: Listen and repeat:

T reads or play the CD – Sts repeat.


(5)

Example 1:

Example 2:

………

Part 2: Point, ask and answer:

+ Teacher points and asks, student answers

(T points khổng lồ the student book và ask students) Example 1:

- Where’s the ….? It’s in the ….

Xem thêm: Gumiho Là Gì Có Ai Biết Không? Gumiho Nghĩa Là Gì

- Is the bed in the bedroom? Yes, it is

- Is there a TV in the bathroom? No, there isn’t. - Are there stoves in the kitchen? Yes, there are.


(6)

- What’s wrong? I can’t find my pencil.……..

Part 3: Listen & comment: (Yes or No – True or False)

+ Teacher points and says, student replies Yes / No or True / False(T points to lớn the student book and kiểm tra students)

Example 1:

T: I can’t reach the bookself.S: False or No

Example 2:

T: There are two chairs và a sofa in the livingroom.
S: Yes or True

………

Part 4: Interview:

+ Teacher makes the questions.

+ Students answer.Questions:

1. What’s your name? My name’s Nga.2. How are you? I’m fine. Thank you.3. How old are you? I’m nine.

4. What’s this? It’s ……5. What’s that? It’s ……

6. Is this a …..? Yes, it is / no, it is not7. Is this a …..? Yes, it is / no, it is not8. Who’s she/he? She/he’s …….

9. Who are they? They’re ….

10. Where vị you live? I live sầu in Xuyen Moc district

………
(7)

Part 2: Reading và writing.

Question 6. 1. kitchen 2. toilet 3. TV 4. telephones

Question 7. 1. e 2. t 3. w 4. f

Question 8. 1. top 2. hlặng 3. alphabet 4. use

Question 9. 1. where 2. telephone 3. bedroom 4. wrong

ANSWER KEY.I. LISTENING.

Question 1. 1. Bed 2.Lamp 3. Telephone 4. Sofa 5. Toilet

Question 2. 1. F 2. T 3. F 4. T 5. F

Question 3.

1. It is fun in the sun. I can run.2. Stop the top. It is by the mop.3. The dog & the frog are on the log.4. The pin is in the thin fin.

5. Hit the ball và sit in the pitQuestion 4. 1. This is a pin.

2. There are two chairs và a sofain the livingroom.3. The cát in under the chair.

4. I can ride a pony.5. He can speak English.


Tài liệu liên quan


*
de kiem tra 45 phut vat lý 10 Cb ( tất cả ma tran va dap an) 4 2 54
*
đề soát sổ hk II gdcd 8 (2010-2011)co ma trận và lời giải 4 646 4
*
25 đề thi demo ĐH môn toán 2015 tất cả giải thuật với lời giải cụ thể 25 828 0
*
tuyển chọn tập đề thi học sinh xuất sắc ngữ văn 8 bao gồm biểu điểm cùng lời giải 65 2 3
*
Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 ngôi trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2015 - năm nhâm thìn gồm tệp tin nghe và lời giải 10 744 4
*
Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ Anh lớp 2 ngôi trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học tập 2015 - năm 2016 gồm tệp tin nghe cùng câu trả lời 10 661 2
*
Đề thi học tập kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 1 Chương trình Smart Start gồm tệp tin nghe với giải đáp 10 3 161
*
Đề thi học tập kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 4 ngôi trường Tiểu học tập Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học tập 2015 - 2016 bao gồm file nghe và đáp án 5 917 9
*
Đề đánh giá cuối học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Nhật Quang, Hưng Yên năm học 2015 - 2016 có tệp tin nghe với đáp án 7 1 8
*
Đề thi học tập kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 7 bao gồm file nghe và câu trả lời 6 1 13
*


Tài liệu các bạn search tìm sẽ sẵn sàng download về


(4.11 MB - 7 trang) - Tải Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 theo giáo trình Let"s go - Đề soát sổ học tập kì 2 môn Tiếng Anh tất cả tệp tin nghe và lời giải
Tải bạn dạng khá đầy đủ ngay lập tức
×