*

Tổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh năm 2014-2015, 2015 - 2016 của sở Hưng Yên(có đáp án)


... END -Sngơi nghỉ giáo dục giảng dạy kỳ thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 thpt siêng Hng im Năm học tập 2013 - năm trước Môn thi: tiếng anh đề thức Dành mang đến thí sinh dự thi vào lớp siêng Toán thù, Lý, Hoá, Sinc, Tin ... -Họ thương hiệu thí sinh: Chữ cam kết giám thị : Số báo danh: Phòng thi số: Ssinh sống giáo dục huấn luyện và giảng dạy Hng yên đề thức kỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 thpt chuyên Năm học 2013 - 2014 Môn thi: tiếng anh Dành ... tạo Hng yên ổn kỳ thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 thpt Năm học tập 2014 - năm ngoái Môn thi: giờ đồng hồ anh Trang 4/21 đề thức (Đề thi có 02 trang) Thời gian làm bài: 60 phút ít (ko đề cập thời hạn giao đề) I/ (1,0 point)...

Bạn đang xem: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh năm 2013


*

... left school A B C D 105 Nam asked Mai what can he khổng lồ help her A B C D Phần VI: Điền dạng từ mang lại ngoặc (0.1 mark/each) 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 I want lớn this cake inlớn parts ... match A B C D 99 I’d recommkết thúc this book for anyone that loves detective stories A B C D 100 If you want to attkết thúc the course, you must pass the writing test A B C D 101 This is the first time I have sầu ... eaten Japan food A B C D 102 Your brother-in-law hardly goes lớn work by bus, doesn’t he? A B C D 103 Even though being ill, Peter still went khổng lồ school last Monday A B C D 104 My brother didn’t wear...
*

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LƠP 10 THPTNăm học 2 010- 2011 Môn thi: Tiếng Anh (THPT) Thời gian có tác dụng bài: 60 phút ít (Đề thi tất cả trang, gồm phần) I Choose the ... STại GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LƠPhường 10 trung học phổ thông Năm học 2011- 2012 Môn thi: Tiếng Anh (THPT) Thời gian làm cho bài: 60 phút (Đề thi bao gồm trang, gồm phần) I/Choose the ... thị 2: ………………………………………… UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Đề thức KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông Môn: Tiếng Anh Thời gian làm cho bài: 60 phút (Không nhắc giao đề) (1-3) Choose the word whose...
*

... thêm STại GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ DỰ BỊ HƯỚNG DẪN CHẤM THI VÀO LỚPhường 10 trung học phổ thông CHUYÊN NĂM 2009 - 2 010 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH Dành đến thí sinc chăm Anh I Phonetics: (1 điểm) Pronunciation: ... Within 150 words, write a passage about the advantages và disadvantages of the Internet HẾT Cán coi thi ko lý giải thêm SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ DỰ BỊ HƯỚNG DẪN CHẤM THI ... Writing: (2 điểm) Within 150 words, write a passage about the advantages và disadvantages of the Internet - Bố viên ngặt nghèo, rõ ràng: 0.5 điểm - Nội dung đầy đủ thông tin: 0.75 điểm - Không mắc lỗi...
*

... =======The end======= Cán coi thi không phân tích và lý giải thêm HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH I NGỮ ÂM: (1,0 điểm) Mỗi ý 0,1 điểm A A C B C B II TỪ VỰNG _ NGỮ PHÁP.. (4,5 điểm) A C C 10 D 14 C 19 C 15 B trăng tròn A ... …………………………………………………………………………………………………… 74 I / interested / job / think / I / many / necessary qualifications …………………………………………………………………………………………………… 75 I /some experience / this kind /job …………………………………………………………………………………………………… ... (stay) up late when there is something special on T.V 37 It doesn’t matter whether a cat is blachồng or trắng as long as it (catch) mice (Deng Xiaoping) 38 Once you (try) this toothpaste, you will never...
... say mê thêm Trang 3/3 STại GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM THI VÀO LỚP. 10 trung học phổ thông CHUYÊN NĂM 2009 - 2 010 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH Dành cho thí sinh chăm Anh I Phonetics (1 điểm) ... been in this village since May The last time It’s a pity that you can’t come khổng lồ the tiệc nhỏ I wish - HẾT -Cán coi thi ko ... điểm) Within 150 words, write a passage about the ways khổng lồ reduce air pollution in big cities nowadays - Bố viên ví dụ, chặt chẽ: 0.5 điểm - Nội dung viết không hề thiếu thông tin: 0.75 điểm - Không...

Xem thêm: Coyg Là Gì - Thích A Heo (@Thichaheo)


... wonderful time there 15 Đề thức Sngơi nghỉ dạy dỗ huấn luyện phụ tchúng ta Kỳ thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2 010- 2011 MÔN Thi: Tiếng Anh Thời gian có tác dụng 60 phút không kể thời hạn giao đề ... the kết thúc S GD&T THI TUYN SINH LPhường 10 TRUNG HC PH THễNG BN TRE NM HC: 2 010- 2011 MễN: TING ANH Thi gian: 60 phỳt ( khụng k thi gian phỏt ) CHNH THC Thớ sinh KHễNG lm bi trc tip vo thi, m ch ghi ... _ 13 Kè cổ THI TUYN SINH LP 10 TRUNG HC PH THễNG Khoỏ ngy 21 thư 06 nm 2 010 ti Nng Mụn thi : ANH VN Thi gian: 60 phỳt (khụng tớnh thi gian giao ) HNG DN CHM V P N I...
... -THE END - STại GD&ĐT VĨNH PHÚC ————— ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP.. 10 trung học phổ thông CHUYÊN NĂM HỌC 201 3- 2014 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH Dành cho thí sinc thi vào lớp chuyên ... GD&ĐT VĨNH PHÚC ————— ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn chnóng gồm 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH LỚPhường 10 trung học phổ thông CHUYÊN NĂM HỌC 201 3- 2014 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TIẾNG ANH Dành cho thí sinc thi vào lớp chăm Tiếng Anh ... THE END - SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ————— (Hướng dẫn chấm gồm 01 trang) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN NĂM HỌC 201 3- 2014 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TIẾNG ANH Dành cho tất thí sinch ————————— I...
... vA DAo T~O BENTRE {~f·lfr-.rHTrHU"~C "~ ,_, I WONG DAN cHAM THI TUYEN SINH LOPhường. 10 TRUNG HQC PHO mONG N.AM HQC 2012-2013 Mon: TIENG ANH Dap an Di~m Can PHAN TRAC NGHIEM (7,0 diem) 10 11 12 13 14 ... going Tir eliu 24 tlln eliu 28, hpc sinh vilt chtr cdi A, B, C ho~c D vao gMy thi mang lại mai f"a chon tlung nhat «ng vOimai eliu Vi dlol,hoc sinh chon A mang lại cnu 24 thi ghi fa: 24 A Malaysia is one ... tlung size cho mai cha trang (tir 29 tlln 36) fa thu Vi du, nlu h c sinh ch n tir FOR mang đến eliu 29 thi hi fa 29 FOR vao ia thi: in drive much booked for Call her us Hi Wendy, Can you Hotline Jane,...
... climate & cool winter have sầu made it a favorite city for immigrants from overseas There are two things that make Sydney famous; its beautiful harbor, Sydney Harbor Bridge, which was built in 1932...
... Mary - THE END - STại GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO AN GIANG ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP. 10 Năm học: 2015 - 2016 Khóa ngày: 18/ 6/ 2015 MÔN: TIẾNG ANH HƯỚNG DẪN CHẤM I- (0.5pt )- 0.25 for each correct answer ... A paper lanterns C moon cakes B moon shines D lion-nhảy đầm V- Read the following passage & choose the best answer (A, B, C, or D) for each blank (1.0 point) Newspapers, magazines, and books ... answer C A II- (0.5 point) 0.25 for each correct answer C A III- (2.0 points) 0.25 for each correct answer B D D C C C A A IV- (1.0 point) 0.25 for each correct answer D A A D V- (0.5 point)...
Từ khóa: đề thi tuyển sinc lớp 10 môn giờ anh 2012đề thi tuyển chọn sinch lớp 10 môn giờ anh 2011đề thi tuyển sinch lớp 10 môn giờ anh chuyênđề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng anh tphcmđề thi tuyển chọn sinc lớp 10 môn giờ anh 2010đề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn tiếng anh 2008Nghiên cứu giúp sự hiện ra lớp bảo đảm an toàn cùng năng lực kháng làm mòn của thép bền khí hậu trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: Thực hành vạc hiện diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinc học tập 11 bài bác 13: Thực hành phạt hiện nay diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinc học 11 bài bác 13: Thực hành phạt hiện nay diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinch học tập 11 bài 13: Thực hành phát hiện nay diệp lục và carôtenôitPăn năn đúng theo thân phòng văn hóa và công bố cùng với chống giáo dục với huấn luyện vào vấn đề tuyên truyền, dạy dỗ, vận động kiến thiết nông làng mới thị xã tkhô cứng thủy, tỉnh prúc thọPhát hiện đột nhập dựa vào thuật tân oán k meansNghiên cứu giúp về quy mô thống kê lại học sâu cùng vận dụng trong dấn dạng văn bản viết tay hạn chếThiết kế và sản xuất mô hình đổi mới tần (inverter) đến thiết bị điều hòa ko khíChuong 2 thừa nhận dạng rui roKiểm gần kề vấn đề giải quyết và xử lý tố cáo, tin báo về tội nhân cùng đề xuất khởi tố theo lao lý tố tụng hình sự toàn quốc từ bỏ thực tiễn tỉnh Tỉnh Bình Định (Luận văn uống thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ cung cấp NNTT tại Ngân hàng Nông nghiệp Agribank và Phát triển nông xã nước ta Trụ sở tỉnh Bắc Giang (Luận văn uống thạc sĩ)Tnhóc tụng tại phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm theo luật pháp tố tụng hình sự cả nước trường đoản cú thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự chiến lược Quân quần thể (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 14: Thực hành phạt hiện nay hô hấp nghỉ ngơi thực vậtGiáo án Sinc học tập 11 bài bác 14: Thực hành phân phát hiện hô hấp sống thực vậtGiáo án Sinc học 11 bài bác 14: Thực hành phát hiện tại hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: Thực hành phát hiện hô hấp nghỉ ngơi thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao hễ đối với lao động nữ theo quy định lao rượu cồn đất nước hình chữ S trường đoản cú thực tiễn các khu công nghiệp trên thị trấn HCM (Luận văn uống thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm new Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng tóm tắt vnạp năng lượng bạn dạng trong lòng bà bầu đánh nhau cùng với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong Dịp lễ đầu năm mới Điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột vùng tmáu minh về con trâu lập dàn ý bài vnạp năng lượng từ sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ cần giuộc biên soạn bài xích cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve nhỏ trau củ bài bác ca nthêm đi bên trên bãi cat sự cách tân và phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần van lop 8