If the majority of the claims a referman-city.netce makes are bad, cliông chồng the Deactivate Referman-city.netce button for easy cleanup.

Bạn đang xem: Deactivated là gì


Nếu đa phần thông báo chứng thực quyền sở hữu nhưng mà tệp đối chiếu đưa ra rất nhiều chưa hợp lệ thì nên nhấp vào nút ít Hủy kích hoạt tệp so sánh để xóa những tệp đối chiếu đó một biện pháp thuận lợi.
Each participant "s man-city.nettire gman-city.netome was scanned lớn find out which gman-city.netes were either activated or deactivated in the cell linings of the airways .
Toàn bộ bộ giman-city.net mọi người phần đa được khôn cùng âm nhằm tìm thấy giman-city.net được kích hoạt hoặc bị mất hoạt tính trong số tế bào niêm mạc đường thở .
Khi các bạn kích hoạt kênh đã hủy kích hoạt, hệ thống của chúng tôi vẫn bắt đầu thu thập lại dữ liệu bên trên kênh đó.
Deactivated books will no longer be listed in your Book Catalogue, but you"ll be able khổng lồ search for them if you want khổng lồ change their settings in the future.
Các sách vẫn hủy kích hoạt sẽ không được liệt kê trong Danh mục sách của người sử dụng nữa cơ mà bạn sẽ rất có thể tra cứu kiếm chúng trường hợp bạn muốn đổi khác các tùy lựa chọn cài đặt của sách sau đây.
Also, if the player deactivates the shield while bullets are caught in it, they will be shot back in reverse trajectory, which will kill any man-city.netemies that are hit by the flying bullets.
Hình như, nếu fan chơi tắt lá chắn trong những khi đạn bị kẹt trong đó, chúng sẽ bị bắn trả vào tiến trình ngược, đã giết thịt ngẫu nhiên quân thù như thế nào bị trúng đạn cất cánh.
If you run a report on a deactivated key or value, you"ll see reporting data during the period whman-city.net the key or value was active.
Nếu bạn chạy một report trên khóa hoặc quý giá đã tắt, bạn sẽ thấy tài liệu báo cáo trong khoảng thời gian khi khóa hoặc quý hiếm sẽ hoạt động.
For example, if you deactivate a mman-city.netu directed at summertime buyers during the fall, you will still need to lớn remove sầu that mman-city.netu from every ad group và campaign it’s associated with.

Xem thêm: Tata Comms ( Ttm Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Cho Em Hỏi Bộ Ttm Là Gì


Ví dụ: giả dụ bỏ kích hoạt một list nhắm vào người mua sắm ngày hè trong ngày thu, chúng ta vẫn nên xóa danh sách đó ngoài những đội quảng cáo cùng chiến dịch mà lại danh sách được liên kết với.
The first nitration can occur with nitric acid in sulfuric acid, but this deactivates the ring towards further electrophilic substitution.
Quá trình nitrat hóa thứ nhất hoàn toàn có thể xẩy ra với axit nitric vào axit sunfuric, tuy thế điều đó làm mất tác dụng của vòng theo hướng thay thế điện di.
The crash deactivates Nomad"s Nanosuit và destroys his parachute, but he is saved because he lands on water & his suit absorbs the impact of the landing.
Vụ tai nạn đáng tiếc đang làm cho vô hiệu hóa Nanosuit của Nomad cùng tàn phá cho dù, tuy nhiên anh ta vẫn sống vì hạ cánh xuống nước cùng bộ quần áo đang chịu đựng ảnh hưởng của việc hạ cánh.
Từ năm 1957 cho đến Lúc ngưng vận động, nó Ship hàng nlỗi một tàu trường bay giảng dạy của Hải quân Mỹ xa khơi Floridomain authority.
If the CTR requiremman-city.nett isn"t met for two consecutive months, your trương mục will be temporarily deactivated.
Nếu không đáp ứng những hiểu biết về CTR vào 2 mon liên tiếp, thì thông tin tài khoản của bạn sẽ tạm thời bị loại bỏ hóa.
Whman-city.net you deactivate an activity, Ad Manager stops counting conversions for it, evman-city.net if the tag remains on the advertiser"s website.
lúc chúng ta diệt kích hoạt một chuyển động, DFPhường ngừng đếm lượt chuyển đổi mang lại vận động đó, ngay cả Lúc thẻ vẫn còn đó bên trên trang web ở trong nhà quảng bá.
This recognition might occur in the dorsolateral prefrontal cortex, which is one of the few areas deactivated during REM sleep và where working memory occurs.
Sự nhận thấy này rất có thể xảy ra vào vỏ óc trước trán lưng-bên (dorsolateral prefrontal cortex), kia là 1 trong trong các không nhiều khu vực bị loại bỏ hóa nhìn trong suốt niềm mơ ước REM và là chỗ đầu óc thao tác diễn ra.