chỉ·chỉ rõ·chỉ định·lựa chọn lựa·Hotline tên·cam kết hiệu·mệnh danh·xác định·được té nhiệm·được chỉ định·đặt tên·giao
The government has announced a comprehensive sầu reform program designed to address these problems & resolve the bad debts in the system.

Bạn đang xem: Designated là gì


Chính phủ đã công bố một chương trình cải tân trọn vẹn nhằm giải quyết các vụ việc này cũng giống như vụ việc nợ xấu.
Jensen, & Octaviano Tenorio as members of the First Quorum of the Seventy and designate them as emeritus General Authorities.
Jensen, cùng Octaviano Tenorio với bốn giải pháp là những member của Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi với chỉ định bọn họ làm Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương danh dự.
And at various points in His ministry, Jesus found Himself threatened and His life in danger, ultimately submitting khổng lồ the designs of evil men who had plotted His death.
Và vào vài thời gian khác nhau vào giáo vụ của Ngài, Chúa Giê Su đã thấy chính Ngài bị rình rập đe dọa và mạng sinh sống của Ngài lâm nguy, cuối cùng té gục dưới mưu kế của không ít tín đồ tà ác đang hoạch định tử vong của Ngài.
And of course, these feet are so designed that they can walk only on such perfect pavement or roads.
Và dĩ nhiên, những cẳng chân này được thiết kế chỉ để bọn họ đi bên trên đều tuyến phố hay vỉa hè phẳng phiu thôi.
Designer Matías Duarte explained that, "unlượt thích real paper, our digital material can expvà và reform intelligently.
Nhà thiết kế Matías Duarte phân tích và lý giải, "rất khác một tờ giấy ngoại trừ đời, các thiết bị thể số của Cửa Hàng chúng tôi rất có thể mở rộng cùng biến hóa một phương pháp tối ưu.
In 1948, the Admiralty had second thoughts about the undercarriage-less fighter and Supermarine reworked their design by including a nosewheel undercarriage, becoming the Type 508.
Năm 1948, thủy quân bao gồm trải đời thiết bị hai về loại tiêm kích không có bánh đáp, Supermarine đã làm lại thiết kế của bản thân mình bao gồm bánh đáp và có tên Call là Type 508.
By 1988, Boeing realized that the only answer was a new clean–sheet design, which became the 777 twinjet.
Đến năm 1988, Boeing đã nhận được ra rằng giải pháp duy nhất chỉ rất có thể là 1 trong thiết kế mới: sản phẩm bay 2 động cơ phản lực 777.
Sân bay nổi tiếng với nhà ga bao gồm mới khai trương mở bán vào thời điểm năm 2000 cùng được thiết kế bởi vì Santiago Calatrava.
The two-element Boolean algebra is also used for circuit design in electrical engineering; here 0 & 1 represent the two different states of one bit in a digital circuit, typically high và low voltage.
Đại số Boole nhì bộ phận cũng rất được áp dụng mang lại thiết kế mạch trong nghệ thuật điện; ở đây 0 cùng 1 thay mặt đại diện mang lại nhị tâm trạng khác biệt của một bit trong một mạch kỹ thuật số, điển hình nổi bật là điện nạm cao và thấp.
There are no incorporated cities in Mariposa County; however, there are communities recognized as census-designated places for statistical purposes.
Không bao gồm thị trấn phù hợp nhất như thế nào vào quận Mariposa; tuy vậy, gồm có xã hội được thừa nhận là các nơi được điều tra dân sinh đến mục tiêu những thống kê.

Xem thêm: What Is The Meaning Of " Folks Là Gì ? Nghĩa Của Từ Folks Trong Tiếng Việt


Like the designers & builders of our time, our loving & kind Father in Heaven and His Son have prepared plans, tools, và other resources for our use so that we can build and frame our lives to be sure & unshaken.
Giống nlỗi các đơn vị thiết kế cùng thi công vào thời đại của họ, Đức Chúa Cha yêu dấu với hiền hậu cùng Vị Nam Tử của Ngài đang chuẩn bị kế hoạch, luật cùng các nguồn lực khác mang lại họ sử dụng để chúng ta có thể gây ra và cung cấp cuộc sống đời thường của bản thân mình được chắc hẳn rằng cùng vững bền.
The DSR-1 is a compact bolt-action rifle designed, manufactured and marketed by the German company DSR-Precision GmbH & was (until 2004) marketed also by the German company AMP. Technical Services as a specialized sniper rifle for police sharpshooters.
DSR-1 là súng phun tỉa áp dụng khối hệ thống khóa nòng tđuổi được sản xuất vì đơn vị DSR-Precision GmbH của Đức với được phân phối bởi vì công ty AMP Technical Services của Đức mang lại năm 2004 nlỗi một loại súng phun tỉa giành cho lực lượng cảnh sát.
Please rethành viên that Google"s tools are designed to lớn facilitate compliance & vì not relieve any particular publisher of its obligations under the law.
Vui lòng hãy nhớ là những qui định của Google được thiết kế theo phong cách để tạo nên điều kiện mang lại bài toán tuân thủ với ko giải trừ nhiệm vụ cho bất kỳ đơn vị xuất bản cụ thể như thế nào theo mức sử dụng.
Designed by Buro Happold and John Pawson, it crosses the lake & is named in honour of philanthropists Dr Mortimer và Theresa Sackler.
Được thiết kế bởi vì Buro Happold với John Pawson, thương hiệu của chính nó được đặt nhằm mục đích vinc danh 2 nhà từ bỏ thiện tại Tiến sĩ Mortimer Sackler và vk là Theresa Sackler.
Not particularly the world"s best design solution for those of us who are real, sort of, hard- core designers, but nonetheless, a fabulous empathic solution for people.
Không hẳn là phương án thi công tốt tốt nhất trái đất so với phần đa bên kiến tạo chuyên nghiệp hóa nhưng lại cho dù gì cũng là một trong những giải pháp thấu hiểu góp nhỏ bạn dễ chịu và thoải mái rộng.
Yamagata was a talented garden designer, and today the gardens he designed are considered masterpieces of Japanese gardens.
Yamagata là một tín đồ thiết kế sân vườn khả năng, và thời buổi này vườn mà ông thiết kế vẫn được coi là kiệt tác của Nhật Bản đình viên (vườn Nhật Bản).
Twelve more vessels were built by the same shipyards in Japan per an order from the French Navy, where they were designated the Tribal class (or Arabe class) named Algérien, Annamite, Arabe, Bambara, Hova, Kabyle, Marocain, Sakalave sầu, Sénégalais, Somali, Tonkinois, and Touareg.
Có thêm mười nhì loại không giống được sản xuất tại thuộc các xưởng tàu này theo một đơn đặt hàng của Hải quân Pháp, Lúc lớp này được gọi là lớp Tribal tốt lớp Arabe; và chúng được đặt tên: Algérien, Annamite, Arabe, Bambara, Hova, Kabyle, Marocain, Sakalave sầu, Sénégalais, Somali, Tonkinois với Touareg.
Meteor III, which was designed by Archibald Cary Smith, was an improved & enlarged version of the yacht Yampa which was originally built by Smith for Chester W. Chapin, a United States Congressman from Massachusetts.
Meteor III được thiết kế vày kiến trúc sư hải quân Archibald Cary Smith, là 1 trong những phiên bản cải tiến và mở rộng của du thuyền Yampage authority được đóng góp vị Smith mang đến Chester W. Chapin, một member của Hạ viện Hoa Kỳ làm việc Massachusetts.
IGN ranked him first in their "Top 25 Street Fighter Characters" article, stating "Ryu is a testament to the virtue of simplicity in character design.
IGN xếp nhân vật này ở phần thứ nhất trong "Top 25 Nhân đồ gia dụng của Street Fighter" cùng với lời thừa nhận xét: "Ryu là biểu tượng của sự đức hạnh mộc mạc trong các nhân vật.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M