Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Digest là gì

*
*
*

digest
*

digest /"daidʤest / danh từ sách nắm tắt (chủ yếu là luật) tập san văn học, tập san thời sự nước ngoài hễ từ phân loại, sắp xếp tất cả hệ thống; nắm tắt bao gồm hệ thống suy xét kỹ lưỡng, sắp xếp vào óc tiêu hoá, làm tiêu hoá (thức ăn) (nghĩa bóng) đọc thấu, lĩnh hội, tiêu hoá (hồ hết điều sẽ học tập...) đồng hoá (một vùng đất đai đoạt được được) nhịn, chịu đựng đựng, nuốt (nhục...)khổng lồ digest an insult: nuốt nhục, chịu đựng nhục ninc, sắc đẹp (một hóa học trong rượu...) nội cồn từ tiêu, tiêu hoá được
phân loạiLĩnh vực: xây dựngtập sanđồng hóaninhtiêu hóadigest of statisticssách tóm tắt thống kê

Thuật ngữ hành bao gồm, vnạp năng lượng phòngDigest: Bảng tóm tắt đọc tin, tập san cô động


*

Xem thêm: Yorick Mùa 11: Cách Chơi Yorick Solo Top, Sp, Yorick Mùa 11

*

*

digest

Từ điển Collocation

digest verb

ADV. easily Some foods are digested more easily than others. | fully | partially The parent bird partially digests food in its crop.

VERB + DIGEST can/can"t He has to lớn avoid fat because his body can"t digest it. | be difficult to lớn, be easy to Cheese is very difficult to digest.

Từ điển WordNet


n.

a periodical that summarizes the news

v.

convert food inlớn absorbable substances

I cannot digest milk products

arrange và integrate in the mind

I cannot digest all this information

become assimilated inlớn the body

Protein digests in a few hours

systematize, as by classifying và summarizing

the government digested the entire law inkhổng lồ a code

soften or disintegrate, as by undergoing exposure to heat or moisturesoften or disintegrate by means of chemical action, heat, or moisture

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. An article in a moderated newsgroup that summarizes multiple posts submitted lớn the moderator. See also moderator, newsgroup. 2. A message in a mailing danh sách that is sent to subscribers in place of the multiple individual posts that the digest contains. If the mailing list is moderated, the digest may be edited. See also moderated.

English Synonym and Antonym Dictionary

digests|digested|digestingsyn.: absorb catch on comprehover grasp understvà